2013

Nyhetsbrev 6-2013

Nyheter-från-IFN

 

autumnleaves200I Nyhetsbrev 6/2013 presenteras tre öppna seminarier som IFN arrangerar under hösten. Två av dessa tar upp betydelsen av moral och värderingar för såväl marknadsekonomins funktionssätt som för välståndet i samhället i stort. Nobelpristagaren Edmund Phelps är huvudtalare på ett av dessa. Ytterligare ett seminarium handlar om förändringar på börsen. Alla tre seminarierna hålls på engelska. 

Ladda ner som PDF


Höstens seminarier
 

Rose400

Morality – the Forgotten Key to Prosperity

Seminarium 26 september

David Rose har skrivit boken The Moral Foundation of Economic Behavior. Utgångspunkten för Roses resonemang är att lågt förtroende människor emellan beror på att vissa individer utnyttjar andra för egen vinning, med negativa konsekvenser för hur ekonomi och samhälle fungerar. Rose klargör varför det är viktigt att människor kan lita på varandra och vilken central roll moraliska uppfattningar har för att skapa tillit. I panelen ingår, förutom Rose, Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, samt Niclas Berggren, docent och forskare vid IFN. Thomas Gür är moderator.

Läs mer och anmälan


Phelps400

The West is at Risk – a Battle Between Modern and Traditional Values

Seminarium 9 oktober

I en ny bok förklarar nobelpristagaren Edmund Phelps hur det kommer sig att nationer är framgångsrika – och varför detta välstånd är hotat. Phelps anförande kommenteras av Solveig Wikström, Stockholms universitet, och Magnus Henrekson, IFN. Därefter gör Vladimir Kvint och Vladimir Okrepilov en internationell utvikning och jämför ”the Role of Quality of Life and Values in the Development Strategy of Both Emerging Market Countries and in the West”. Deras inlägg kommenteras av Torbjörn Becker, Stockholm Institute of Transition Economics. Mia Odabas är moderator.

Läs mer och anmälan
 

Ljungqvist

The Decline and Fall of the Stockmarket

Seminarium 28 november

Under det senaste decenniet har antalet nyintroduktioner på börser utomlands och i Sverige minskat markant i takt med att avnoteringarna ökat. Varför är allt färre bolag börsägda och vilka är de samhällsekonomiska konsekvenserna av denna utveckling? Alexander Ljungqvist, som är professor vid New York University och affilierad till IFN, presenterar forskning på området. Förutom Alexander Ljungqvist deltar Börje Ekholm, vd Investor, och Magnus Billing, nytillträdd vd NASDAQ OMX Stockholm. Mia Odabas är moderator.

Mer information och inbjudan kommer senare

 

Forskningsfronten

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.

Här kan du bland annat läsa om vad biologiskt arv betyder för valdeltagande och hur förlängd skolplikt inverkar på dödligheten.

Läs mer


Ny medarbetare

Carl Magnus Bjuggren, som under hösten lägger fram en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet, har nyligen tillträtt en tjänst på IFN. Hans avhandling handlar om hur anställningsskydd påverkar företagens produktivitet och hur löner och anställningstrygghet påverkas av familjeägande. Carl Magnus Bjuggrens huvudsakliga forskningsområden är tillämpad mikroekonomi, företagsdynamik, familjeföretag och arbetsmarknadsekonomi.

Läs mer

 

Huvud-Debatt

Energimarknaderna400

Rapporten Energimarknaderna, ägandet och klimatet (SNS Förlag) är författad av Thomas Tangerås, IFN, Tommy Lundgren, Handelshögskolan i Umeå och SLU, samt Jesper Stage, Mittuniversitetet. Författarna varnar för att det kan bli dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar.

Läs mer


riskkapitalbolag400
 

Riskkapitalbolag är något bra sett ur samhällsekonomiskt perspektiv, slog Jocaim Tåg, IFN, fast när han deltog i seminariet ”Riskkapitalisterna bygger landet” som anordnades av Timbro. Han presenterade egen och andras forskning kring riskkapital. I seminariet deltog även Janerik Larsson som presenterade sin bok De nya industrialisterna samt Gabriel Urwitz, Segulah, och Magnus Agervald, ByggMax.

Läs mer


Visit400
 

I början av september besöktes IFN av nationalekonomen Jaesung James Parker från Research Institute for Small & Medium Industries, Seoul i Sydkorea. IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson presenterade sin forskning som publicerats i ESO-rapporten “Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009”. 

 

Shon400

Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet var i år arrangör av European Economic Associations årliga kongress och Econometric Societys europeiska möte. Flera IFN-forskare presenterade uppsatser på konferensen.

På bilderna ses Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Martin Olsson.
 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se