Nyhetsbrev 7-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.

Senast accepterade artiklar

Per Skedinger, ”Employment Effects of Union-Bargained Minimum Wages: Evidence from Sweden’s Retail Sector”, International Journal of Manpower.
    Höjningarna av minimilönerna för anställda i detaljhandeln under 2000-talet medförde att fler lågavlönade skiljdes från sina anställningar än vad som skulle ha varit fallet med lägre höjningar. Antalet arbetstimmar påverkades däremot i mindre utsträckning. Resultaten tyder också på s.k. substitution, dvs. att arbetsgivare ersatte lågavlönade med högre avlönad personal när minimilönerna höjdes.

Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson, Lars Persson (IFN) och Håkan Ylinenpää, ”The Evolving Domain of Entrepreneurship Research”, Small Business Economics.
    Entreprenörsforskningen har vuxit under senare år och utvecklas snabbt. Denna artikel studerar entreprenörsforskningens historia, hur forskningsområdet har utvecklats och dess nuvarande status som akademiskt fält. Artikeln utgår från frågeställningar som priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research ställts inför i sitt arbete.


Senaste working papers (titel från svensk sammanfattning)

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se