2013

Nyhetsbrev nr 9-2013

Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft

av Sven-Olof Fridolfsson

Sof2

Diskussionen om kärnkraft fokuserar mestadels på säkerhetsrisker, kärnavfallets miljökostnader och klimatfördelar av minskade koldioxidutsläpp. Ytterligare en aspekt som bör beaktas är möjliga konsekvenser av det koncentrerade ägandet av den nordiska elproduktionen, däribland kärnkraften. Är det så att marknadsmakt leder till underinvesteringar i kärnkraft, frågar Sven-Olof Fridolfsson i denna artikel.

Läs mer

 

Forskningsfronten


 

 

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.


Accepterade artiklar

Det tyska Institute for the Study of Labor, IZA, har med stöd av Världsbanken, m.fl., skapat bland annat en online plattform (IZA World of Labor) som riktar sig till beslutsfattare med intresse för arbetsmarknadsekonomi. Där publiceras vetenskapliga artiklar och bland dessa en studie av Magnus Henrekson, “How labor market institutions affect job creation and productivity growth”, IZA World of Labor.

Ekonomisk tillväxt kräver en kontinuerlig omflyttning av resurser mellan företag och uppgradering av roduktionsteknologier. De institutioner som bestämmer hur arbetsmarknaden fungerar påverkar den ekonomiska dynamiken. Tillväxtbefrämjande arbetsmarknadsinstitutioner inkluderar möjligheter att flytta pensionsförmåner och annan upparbetad trygghet, att sjukvårdsförsäkringar inte knyts till den nuvarande arbetsgivaren, individualiserad lönebildning och offentliga försäkringssystem som uppmuntrar till rörlighet och risktagande.

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, ”Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes”, International Journal of Economic Theory

Många länder har undertecknat såväl WTO-avtalet som ett antal internationella miljöavtal. Oftast specificeras dock inget om relationen mellan avtalen. Denna studie argumenterar för att WTO-domstolar inte ska acceptera att WTO-avtalet frångås på grund av åtaganden i miljöavtal när parterna själva inte har gjort sådana kopplingar mellan avtalen.

Per Botolf Maurseth och Roger Svensson, “Micro Evidence on International Patenting”, Economics of Innovation and New Technology.

I en teoretisk modell analyseras vilka faktorer som påverkar att uppfinnare ansöker om patent utomlands. De empiriska skattningarna är i linje med teorin och visar att både patent med hög kvalitet och faktorer i värdlandet såsom ekonomisk tillväxt, marknadsstorlek och teknologisk rivalitet, ökar benägenheten att ansöka om patent.


Working Papers (titel från svensk sammanfattning)

Ny Ekonomisk forskning 22013-3

 

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se