Nyhetsbrev 1-2014

"2013 var ett fantastiskt bra år för IFN"

Det gångna året har varit ett fantastiskt bra år för IFN, med många spännande forskningsresultat och publicering av resultaten i media. Drygt 35 debattartiklar författade av IFN-forskare publicerades på bland annat Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets debattsidor. Dessutom intervjuades fler IFN-forskare än någonsin tidigare i etermedia, främst i radio. 

Ledarskribenter runt om i landet använde IFN:s forskningsresultat i sitt arbete och flera av forskarnas inlägg var inkörsporten till viktiga debatter som alltjämt fortgår. Detta gäller bland annat Magnus Henreksons och Tino Sanandajis inlägg på DN Debatt med titeln ”Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet”. Det gäller även Martin Ljunges artikel på SvD Brännpunkt, ”Yngre generationers högre sjukskrivningsgrad – ett mått på hur snabbt välfärdsstaten förändrar normer”.
 

MT
Michael Treschow på ett IFN-seminarium november 2013. Foto: Karl Gabor.


Mångfalden på IFN är en central faktor i det arbete som utförs på institutet. Liksom toleransen. Här samlas forskare med olika bakgrund från olika länder, i varierande ålder och med olika ståndpunkter. Den äldste disputerade forskaren är 83 år och den yngste är 32. När deras verkligheter och infallsvinklar möts uppstår nya uppslag och visioner.

Under lång tid var det tabu att ens tänka tanken om företagande inom välfärdssektorn. I dag ser det annorlunda ut. Studier av sambanden mellan å ena sidan konkurrens och privatiseringar och å andra sidan tjänsternas kvalitet och kostnader är en central del av IFN:s forskningsprogram. Denna forskning är i högsta grad framåtsyftande och ett väsentligt bidrag till samhällsdebatten. Under hösten presenterades antologin Välfärdstjänster i privat regi – framväxt och drivkrafter som är ett bra exempel på hur forskningen kan bidra med fakta som grund för en sansad debatt. Här finns bakgrunden till varför det ser ut som det gör. Forskarna visar bland annat att lokala initiativ varit en viktig drivkraft till privatiseringar i Sverige. Att det ofta är på lokalplanet som privatiseringarnas ursprung står att finna.

Under slutet av året lanserade IFN ett helt nytt forskningsprogram: Institutionernas ekonomi. Forskarna studerar hur moral, normer och sociala attityder påverkar människors beteenden och därmed ekonomins sätt att fungera. Det är inte förvånande att just IFN är först i Sverige med att starta ett forskningsprogram av detta slag. IFN ligger i framkanten inom nationalekonomisk forskning, något som också märkt i den internationella rankningen av institutet.
 

MTnamn
Michael Treschow, styrelseordförande IFN

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se