2014

Nyhetsbrev 3-2014

Nyheter-från-IFN

 

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 

monopoly

Förutsättningar för företagens framgångar

Under 2013 antogs 50-talet artiklar författade av IFN-forskare för publicering i främst tunga internationella vetenskapliga tidskrifter. Två av de senaste exemplen är artiklar i  Journal of Public Economics och European Economic Review. I dessa studeras dels hur multinationella företag påverkar vilka arbetsuppgifter som efterfrågas, dels hur beskattning av innovationer påverkar företagens riskvilja.

Läs mer

Forskningsfronten


Nya studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter handlar bland annat om diskriminering av vissa grupper på arbetsmarknaden och konkurrensen på mobiltelemarknaden. I serien IFN-working papers är ämnena mycket varierande. Exempel på titlar: Globalisering ökar villigheten att lära barn tolerans, Personröster och politisk makt samt Hur hög var egentligen förmögenhetsskatten?

Läs mer

 

KortOchGottApsis


Oppet-Hus-26-mars-2014

Vill du bli forskare i nationalekonomi?

Den 26 mars arrangerar IFN Öppet Hus för doktorander som funderar på en karriär som forskare i nationalekonomi. Som en av de största svenska arbetsgivarna för disputerade nationalekonomer bjuder IFN in doktorander för att berätta mer om institutet och hur en forskares vardag ser ut. I programmet ingår presentationer av IFN som forskningsmiljö, de olika forskningsprogrammen, två yngre forskares perspektiv på forskarvärlden samt  ”goda råd till en blivande forskare” av professor Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet.
 

IFNArsbok2013b

Årsbok 2013

IFN:s årsbok för 2013 finns nu i digital version. Här kan du läsa om vilka som arbetar på IFN, deras forskningsprojekt, publikationer, forskningsseminarier, öppna seminarier och mycket mer. 

Ladda ner årsboken


Vinnare Global Award 2014

Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid University of Minnesota, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. Prissumman är 100 000 euro. Entreprenörskapsforum  tillsammans med IFN och Vinnova, samt affärsmannen Melker Schörling,  står bakom priset. 

Läs mer
 

Huvud-Debatt


Roger

Patentboxar

Rapporten “Patentboxar som indirekt FOU-stöd”, är författad av Roger Svensson, IFN. Den presenterades av Entreprenörskapsforum på ett seminarium i början av februari. Författaren visar att patent- eller innovationsboxar knappast är en form av skatteincitament som Sverige bör satsa på. Det visar sig bland annat att patentboxarna inte nödvändigtvis skapar fler FoU-investeringar i värdländerna samtidigt som denna form av incitament möjliggör ökad internationell skatteplanering. 

Läs mer


Lars-Persson

Produktivitet

Under en workshop i början av mars månad, arrangerad av Svenskt Näringsliv, presenterade Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (i bilden), IFN, rapporten”Produktivitet och företagsdynamik i svenskt näringliv 1996 till 2009” som är under utarbetande. Studien ingår i ett större projekt om produktivitetsutvecklingen i Sverige. I rapporten studeras kopplingen mellan företagsdynamik (t.ex. tillblivelse och nedläggning) och produktivitet.  

 

JordahlBergman2

Privatisering

Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola, har författat en ESO-rapport om marknaden för äldreomsorg. Deras bedömning är att ”både hemtjänst och särskilt boende [framstår] som relativt lämpliga att privatisera”. De menar att en återgång till offentligt monopol inte är en lösning utan att dagens system fungerar förhållandevis väl men behöver förbättras ytterligare. Rapporten presenterades på ett seminarium arrangerat av ESO men även på ett seminarium i SNS regi. 

Läs mer


Magnus-Henrekson

Företagande

Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. Magnus Henrekson, kommenterade rapporten på ett seminarium i Rosenbad den 10 mars och menade bl.a. att en hel del mer kan göras vad gäller företagsbeskattning samt utbildning. Från vänster i bilden ses Magnus Henrekson, finansminister Anders Borg, näringsminister Annie Lööf och Augusto Lopez-Claros, Världsbanken.

Läs mer


Lars-Oxelheim1

Invigning

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, talade vid invigningen av Handelshögskolan i Kristiansand (Universitetet i Agder), Norge. Skolan är Norges tredje största handelshögskola. Ämnet för Lars Oxelheims tal var "The global crisis and international business".
 

Uppsatser

Niclas Berggren och Andreas Bergh deltog i början av mars på en konferens med Public Choice Society i USA.De  presenterade uppsatserna ”Other-Regarding Preferences and the Importance of Social Approval in Strategic Interactions” och ”Legitimacy and the Cost of Government”.

Läs om IFN:s publikationer

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se