Nyhetsbrev 3-2014

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade.

Accepterade artiklar

Pär Holmberg och Ewa Lazarczyk, ”Comparison of Congestion Management Techniques: Nodal, Zonal and Discriminatory Pricing”, Energy Journal.
   Uppsatsen jämför tre vanliga metoder att sätta priset på en elmarknad med flaskhalsar: nodprissättning, zonprissättning och diskriminerande prissättning. Zonprissättning som används i Sverige och övriga Europa är dyrast för elkonsumenterna, men nackdelarna minskar med fler elområden. Nodprissättning som används i USA är särskilt effektiv på en elmarknad med stora osäkerheter, t.ex. på grund av ojämn vindkraftsproduktion.

Eleonora Patacchini, Giuseppe Ragusa och Yves Zenou, ”Unexplored Dimensions of Discrimination in Europe: Religion, Homosexuality and Physical Appearance”, T. Boeri, E. Patacchini and G. Peri (red.), Unexplored Dimensions of Discrimination, Oxford, Oxford University Press.
   I denna artikel undersöker forskarna grupper av individer som kan tänkas vara diskriminerade på arbetsmarknaden. De visar att diskriminering förekommer bland överviktiga och bland dem som tillhör olika religiösa grupper. De studerar även diskrimineringen från arbetsgivares sida mot människor på basis av utseende (till exempel skönhet) och sexuell läggning (t.ex. homosexuella).

Magnus Henrekson, ”Entrepreneurship, Innovation and Human Flourishing”, Small Business Economics.
   Studien tar sin utgångspunkt i nobelpristagaren Edmund Phelps bok Mass Flourishing. Magnus Henrekson menar att det finns vissa brister i boken vilket är beklagligt eftersom det delvis förtar ”bokens viktiga huvudbudskap, att det kreativa entreprenörskapet inte bara är en nyckel till ekonomisk tillväxt utan också en viktig källa till existentiell tillfredsställelse för den enskilde”.

Thomas Tangerås, ”Network Competition with Income Effects”, RAND Journal of Economics.
   Den gängse modellen för analys av konkurrensen på mobiltelemarknaden är bristfällig och kan inte förklara varför det är dyrare att ringa samtal mellan än inom mobilnäten. I denna studie visas hur man kan åtgärda bristerna i modellen genom att ta hänsyn till att hushållens inkomst påverkar hur mycket de använder sin telefon.


Senaste working papers (titel från svensk sammanfattning)

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se