2014

Nyhetsbrev 4-2014

Nyheter-från-IFN

 

Skatteverket

Stort forskningsprojekt avslutat:

Historiskt att skattetrycket sjunkit

”För första gången har hela det svenska skattesystemet kartlagts, från 1862 och fram till i dag. Det är ett oerhört omfattande arbete som pågått under fyra år” förklarar Mikael Stenkula, IFN, som lett projektet. Av historien kan vi bland annat lära att temporära skatter så gott som alltid blir permanenta.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 

Forskningsfronten


Svensk förmögenhetsbeskattning, nätverks betydelse för att få nytt jobb och de ekonomiska konsekvenserna av en pandemi (med spanska sjukan 1918 som exempel) är några av de ämnen som IFN-forskare skriver om i artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer

 

KortOchGottApsis


Prins-Daniel

Kungligt besök

Den 16 april besökte Prins Daniel IFN. Forskning kring entreprenörskap och företagande i välfärdssektorn presenterades och diskuterades. Magnus Henrekson talade ”om välfärdsföretagens framväxt och betydelse”. Tino Sanandajis ämne var ”superentreprenörskap”. Prins Daniel är själv entreprenör och startade 1997 eget företag inom träningsbranschen. 2006 startade han företaget Balance som i dag har cirka 100 anställda och omkring 5 000 medlemmar vid företagets träningsanläggningar. I bilden ses från vänster Tino Sanandaji, H.K.H. Prins Daniel och Magnus Henrekson.
 

MartinL

Mest läst

Den mest nedladdade artikeln i den vetenskapliga tidskriften Economics Letters, under de senaste fem månaderna, är skriven av Martin Ljunge, IFN. Närmare 1 900 personer har hittills laddat ned “Social capital and political institutions: Evidence that democracy fosters trust” som publicerades i november 2013. Ljunge skriver om hur demokrati främjar tillit. Han har undersökt tillit hos andra generationens invandrare. Han konstaterar att demokratiska institutioner har en positiv effekt på kulturella normer, som är viktiga för att främja både välstånd och hälsa.

Läs mer
 

Olaa

Film om forskning

Inom ramen för Ragnar Söderbergs Stiftelses projekt i ekonomi har flera filmer producerats om de forskargrupper som erhållit finansiering. I en av dessa grupper ingår Ola Andersson, IFN. Titeln på projektet är Beteendeaspekter av institutionell design. Det handlar om hur man bäst organiserar institutioner och matchar “elever med skolor och njurar med patienter”. 

Se filmen


mingel

Många doktorander på Öppet hus

Den 26 mars arrangerade IFN ett Öppet Hus för doktorander som funderar på en karriär som forskare i nationalekonomi. I programmet ingick presentationer av IFN som forskningsmiljö, de olika forskningsprogrammen, två yngre forskares perspektiv på forskarvärlden samt ”goda råd till en blivande forskare” av professor Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. 

Närmare 30 doktorander kom till IFN och fick höra varför institutet är en spännande och givande forskningsmiljö. Evenemanget avslutades med mingel. Här gavs tillfälle till många samtal mellan doktorander och IFN:s forskare. 

Besökarna kom från Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
 

Huvud-Debatt


DP1

Ny forskning om välfärdstjänster

25 mars | Inom ramen för samarbetet mellan IFN och SNS presenterades forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning av Eva Hagbjer. I rapporten kartläggs regler som ska säkra välfärdstjänsters kvalitet. Eva Lindström kommenterade. Hon är ordförande för Ägarprövningutredningen som ska föreslå de krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn. 

Läs mer


DP1b

Rapport om ersättning i sjukvården

2 april | Inom ramen för samarbetet mellan IFN och SNS presenterades rapporten Ersättning i sjukvården – modeller, effekter, rekommendationer av Peter Lindgren. Han slog fast att det inte finns några neutrala ersättningsmodeller och att olika modeller passar olika typer av vård. I bilden ses även Erik Wahlberg, Praktikertjänst och Stefan Kallström-Jansson, Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Läs mer 


Statistikblogg i Svenska Dagbladet

Richard Öhrvall, som forskar på IFN och arbetar på Statistiska centralbyrån, har börjat blogga på Svenska Dagbladets webbplats. Han kommer fram till efter valet att skriva valbloggen Trehundratolv. Varför detta namn? ”Därför att vi i år har 312 olika politiska val. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, en riksdag och ett Europaparlament” förklarar Richard Öhrvall som just nu skriver på sin avhandling i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Ämnet är politiskt deltagande. 

Läs bloggen


Rapporter-etc

Gemensamt projekt IFN och SNS

Projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle är ett samarbete mellan IFN och SNS. Hittills har tre rapporter utkommit i bokform (se ovan) och tre i serien SNS-analys. Ett antal forskningsstudier pågår och publiceras senare under 2014 eller under 2015. Den som ligger närmast i tiden är en rapport om ledning och styrning vid produktion av tjänster inom äldreomsorgen. Författare är Henrik Jordahl och Jannis Angelis, IFN. Rapporten kommer att presenteras i Almedalen den 29 juni.

Läs mer


Magnus-Henrekson-i-Ryssland2

Magnus Henrekson (bilden) och Tino Sanandaji, IFN, deltog i en konferens i St Petersburg den 3 april. Ämnet för Magnus Henreksons anförande var ”Demand vs. supply driven innovations: US and Swedish experiences in academic entrepreneurship”.


bild3-bearbetad

Den 4 april presenterade Henrik Jordahl uppsatsen ”Management Practices in Elderly Care Homes” på en vetenskaplig konferens i Cambridge, England. Arrangör var European Public Choice Society. Även Niclas Berggren från IFN presenterade en uppsats.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se