2014

Nyhetsbrev 7-2014

Nyheter-från-IFN

 

Assar Andreas Irene

Seminarier om nya böcker

Höstens publika aktiviteter rivstartade med två seminarier under augusti månad. Nya böcker presenterades; dels en bok av Johan Wennström om hur lärarprofessionen nedmonterats – Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen, dels en bok av Andreas Bergh om hur Sverige framgångsrikt kombinerat ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning – Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State.  

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF

Forskningsfronten


Närmare 20 vetenskapliga artiklar har sedan senast accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Ämnena för forskningen varierar stort. Det handlar om allt från matchning på arbetsmarknaden och uppköp av innovativa företag till hur hög tillit bidrar till en jämnare inkomstfördelning. Ett antal artiklar inom ramen för IFN:s skattehistoriska projekt har accepterats för publicering i bokform. Boken utkommer i USA under 2015. 

Läs mer
 

KortOchGottApsis


Ny forskare på IFN

Özge3

Özge Öner är anställd som forskare på IFN från den 1 september. Özge disputerade i maj 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Retail Location. Hennes forskningsområden är urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi samt service- och turistnäringen.


Disputation

ewa

Ewa Lazarczyk disputerade den 4 september på avhandlingen Essays on Electricity Markets: Information and Trading. Med en masterexamen från Warsaw School of Economics kom hon till Handelshögskolan i Stockholm 2008. Ewa Lazarczyk är knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.

Huvud-Debatt

 

Mikael

1 september | Mikael Stenkula, IFN, som ansvarat för ett omfattande skattehistoriskt projekt vid IFN, berättade om detta på ett välbesökt seminarium som arrangerades av Finansdepartementet. Tjänstemännen lyssnade till en presentation av framför allt inkomstskattens utveckling under de senaste 150 åren. “Det har skett ett trendbrott efter millenieskiftet. Det totala skattetrycket har sjunkit” förklarade Mikael Stenkula.
 

Olle-Johanna

26 augusti | Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, presenterade forskning om föräldraskap och politik i svenska kommuner på ett seminarium arrangerat av Liberala Kvinnor i riksdagen. Forskningen bygger på en enkät som besvarats av 400 ordförande och vice ordförande i kommunstyrelser. Det visar sig bland annat att många sammanträden äger rum på kvällar när föräldrar kan ha svårt att delta. I bilden ses Olle Folke, Birgitta Wistand (M) i mitten och Johanna Rickne inför paneldiskussionen.


Magnus

25 augusti | När SVT Forum återupptog sina sändningar efter sommaruppehållet var Magnus Henrekson, IFN, inbjuden till studion för att kommentera valrörelsen från en ekonomisk horisont. Han förklarade att statsfinanserna utvecklats bra under Alliansregeringen: ”[oppositionen] kan inte säga att det gått uruselt och att [regeringen] lånat till skattesänkningar”.

 

11 augusti | Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, inledde tillsammans med finansminister Anders Borg och Stanley Fischer, vice chef för USA:s centralbank Federal Reserve, en internationell konferens om vad länder kan lära av kriser. Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter och lärdomar från ”den allvarliga finansiella och ekonomiska kris som världsekonomin har genomgått”. Bland talarna återfanns även Carmen Reinhart, Harvard Kennedy School, och Frank Smets från Europeiska centralbanken.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se