Nyhetsbrev 7-2014

Två nya böcker

Höstens publika aktiviteter rivstartade med två seminarier under augusti månad. Nya böcker presenterades; dels en bok av Johan Wennström om hur lärarprofessionen nedmonterats, dels en bok av Andreas Bergh om hur Sverige framgångsrikt kombinerat ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning.

Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

Cecilia Johan Anna Jonas
Från vänster: Cecilia Garme, moderator, Johan Wennström, IFN, Anna Ekström, Skolverket, och Jonas Vlachos, IFN och Stockholms universitet. Foto: Karl Gabor.


19 augusti | I boken Lärare utan frihet förklarar Johan Wennström, IFN, att såväl vänstern som högern i decennier har underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Detta har bidragit till kunskapsskolans förfall. Boken kommenterades av Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Jonas Vlachos, skolforskare IFN och Stockholms universitet.

Läs mer

 

Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State

Assar Andreas Irene
Från vänster ses Assar Lindbeck, Andreas Bergh och Irene Wennemo under ett välbesökt seminarium om välfärdsstatens framtid. Foto: Cecilia Larsson Lantz.


28 augusti | På ett seminarium presenterades Andreas Berghs bok Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State. I boken förklarar Bergh, IFN och Lunds universitet, hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning. På seminariet förklarade Bergh att den svenska ekonomin är robust, jämfört med länder i övriga Europa. Han frågade sig dock om svenskarna själva vet varför det går så bra för landet. Och så besvarade han frågan som var rubriken för seminariet – Är Sverige fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat?

Läs mer

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se