2014

Nyhetsbrev 8-2014

Header

 

Kvotering

Kvotering eller inte kvotering – det är frågan

Fler än 100 länder har någon form av könskvotering i sitt politiska system. Samtidigt finns det många frågetecken kring konsekvenserna av dessa reformer, säger Johanna Rickne, IFN, i den nya studien ”Gender Quotas and Women’s Political Leadership”. Andra IFN-forskare som studerat kvotering är Lars Oxelheim och Johanna Möllerström.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 


sem6nov

Seminarium 6 november

”Svågerkapitalism” – ett hot mot välfärden

LUIGI ZINGALES, professor vid University of Chicago, är kritisk till den form av kapitalism där särintressen gynnas av politiska beslutsfattare och myndigheter (crony capitalism). I stället för en blomstrande marknad präglas denna typ av kapitalism av subventioner och skattelättnader enbart för vissa samt svag konkurrens. Detta tenderar att gynna stora företag men i regel inte konsumenter och brukare.

På seminariet kommer Luigi Zingales att presentera sin forskning. Kommentarer ges av Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, och Christian Bjørnskov, professor vid Århus universitet.

Tid: Torsdag den 6 november, kl. 9.00–10.30
Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmäl dig här senast 24 oktober 2014

Läs en sammanfattning av Luigi Zingales bok Saving Capitalism from the Capitalists
Läs en blogg om crony capitalism


 

statistik-blogg
 

Statistik + blogg = Richard Öhrvall

Under årets valrörelse och fram till slutet av oktober skriver Richard Öhrvall valbloggen Trehundratolv! på Svenska Dagbladets webb. Tre inlägg i veckan har det oftast blivit. Richard Öhrvall är doktorand vid Linköpings universitet och forskare på IFN. Han arbetar även på Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik.

Läs mer

 

Forskningsfronten2014

 

IFN:s forskningsresultat utkommer bland annat i forskningstidskrifter som är externt granskade. Här redovisas de senaste artiklarna som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Studierna handlar om allt från det svenska skattesystemet under de senaste 150 åren, vad tillit betyder för vår hälsa till homosexuellas chans att bli kallade till anställningsintervju samt vad språket betyder för arbetet i en styrelse.

Läs mer


Kortochgott2014

 

Ny forskare på IFN

NiklasElert

Niklas Elert är nyanställd forskare på IFN. Niklas Elert disputerade i september 2014 vid Örebro universitet med avhandlingen Economic Dynamism – Essays on Firm Entry and Firm Growth. I avhandlingen behandlas två centrala aspekter av den ekonomiska dynamiken: nyföretagande och företagstillväxt under åren 1997– 2010.
 

Det ska vi fira

IFN grundades 1939. I år firar institutet 75 år av oberoende forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. IFN har en lång tradition av att publicera forskning i form av böcker. I samband med 75-årsjubileet presenteras tre nya böcker om institutet och dess forskningsproduktion.

  • Ett forskningsinstitut växer fram av professorerna Benny Carlson och Mats Lundahl. 
  • Jubileumsboken IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning, en antologi med tiotalet författare. 
  • IFN:s publikationer 1939–2013, för första gången samlas alla identifierade publikationer från de gångna 75 åren.

 

Debatt2014


BokOxelheim

15 september | Om innebörden av begreppet optimal transparens i ersättningsfrågor arrangerade Ersättningsakademien ett rundabordssamtal för styrelseordföranden och representanter i ersättningsutskott i de största börsbolagen. Lars Oxelheim, affilierad IFN, presenterade tankar från boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency – som han är en av redaktörerna för. Boken är indelad i tre avsnitt – politik och transparens, institutionell transparens och transparens i näringslivet.


2 oktober | Henrik Horn, IFN, talade på ett möte i Bryssel arrangerat av företaget Frontier Economics. Åhörare var jurister vid de Brysselbaserade advokatbyråer som är verksamma inom WTO-rätt. Baserat på sin mångåriga erfarenhet av att kombinera ekonomi och juridik vid analys av WTO-avtalet, gav Henrik Horn sin syn på hur ekonomisk analys bör användas i WTO:s tvistelösningsmekanism, och på dess begränsningar.

 

10okt

10 oktober | Omsorgskvalitet är svårt men inte omöjligt att mäta. Det förklarade Henrik Jordahl och Jannis Angelis, IFN, på ett seminarium arrangerat av SNS. Deras rapport Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprojekt Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Gun-Britt Trydegård, Stockholms universitet, kommenterade rapporten.

Läs mer
 

AsaHansson2

15 oktober | Åsa Hansson, IFN, deltog i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum om den föreslagna bolagsskattereformen. Som ledamot i Företagsskattekommittén redogjorde hon för förslaget och dess eventuella problem. Det gäller bl.a. halverat förlustavdrag som kan slå mot ”företag som är kostnadstunga i början”. I den skuggutredning som Entreprenörskapsforum presenterade ingår Tino Sanandaji och Mikael Stenkula från IFN.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se