Nyhetsbrev 8-2014

Statistik + blogg = Richard Öhrvall

Under årets valrörelse och fram till slutet av oktober skriver Richard Öhrvall valbloggen Trehundratolv! på Svenska Dagbladets webb. Tre inlägg i veckan har det oftast blivit. Richard Öhrvall är doktorand vid Linköpings universitet och forskare på IFN. Han arbetar även på Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik.

statistik-blogg

 

”Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat ...” var varudeklarationen när valbloggen Trehundratolv (val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, en riksdag och ett Europaparlament = 312) introducerades. 

Hur kom det sig att du bloggade för SvD i valrörelsen? 

Jag har en längre tid haft en egen blogg och även bloggat på en gruppblogg. SvD kom med ett erbjudande om att blogga om valstatistik under valåret. Så föddes bloggen Trehundratolv. Bloggen är ett bra sätt att nå ut med statistik, forskningsresultat och allmänna tankar till en bredare publik.

Har läsarna hört av sig när du bloggat?

– Vissa partiers sympatisörer är mer pigga på att höra av sig än andra. Om man skriver något som de uppfattar som felaktigt leder det till att många hör av sig. Det är ett av många skäl till att det är viktigt att uttrycka sig tydligt. 

Hur är det med media? Du har intervjuats ett antal gånger av bland annat TT.

– Av förklarliga skäl är media framför allt intresserade av nyheter, så det är främst de blogginlägg som har innehållit nya resultat som har väckt deras intresse. Men ibland har någon hört av sig även efter inlägg där jag har förklarat statistik, exempelvis då jag kunde visa att statistiken över förtidsröster missförstods och att vi var på väg mot ett ökande valdeltagande snarare än ett sjunkande som många trodde. 

Vad var det bästa med att valblogga i en stor tidning?

– Det har varit roligt att komma i kontakt med alla olika personer som läser bloggen, från framträdande samhällsdebattörer till dataspelsentusiaster. Ibland ger sådana kontakter uppslag till framtida forskning. En sådan kontakt har lärt mig att valsystemet ”enkel överförbar röst” (single transferable vote), som är intressant men lite komplicerat, med framgång har använts när dataspelare i olika delar av världen har haft omröstningar.

Efter Svenska Dagbladet, ska du blogga någon annanstans?

– Jag kommer att fortsätta med min blogg http://richardohrvall.com och fortsätter även blogga på statsvetarbloggen Politologerna. 

Hur fungerar det att kommunicera forskning via bloggar?

– Det finns olika sätt att sprida forskningsresultat och alla sätt passar inte för alla. Men jag tycker själv att bloggande är ett bra sätt. Till skillnad från när man intervjuas av journalister har man möjlighet att själv formulera sina tankar och utveckla resonemangen mer än vad som annars vanligen är möjligt. Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men bloggandet utgör ett bra komplement. Dessutom ger bloggandet en möjlighet att komma i kontakt med olika personer som är intresserade av samma frågor och som kan bidra till att utveckla forskningen.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se