2014

Nyhetsbrev 9-2014

Header

 

publik

Många kom för att fira vital 75-åring

Tre böcker om institutet och dess historia samt ett scensamtal om forskningens utveckling under årens lopp, var stommen i det jubileumsseminarium som arrangerades den 17 november för att fira institutets första 75 år. En kortfilm om IFN och mingel ingick också i jubileet.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF


Tre nya böcker om IFN

Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950, av professorerna Benny Carlson och Mats Lundahl.

Jubileumsboken IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning, med tiotalet författare, främst tidigare forskare på IFN.

IFN:s bibliografi 1939–2013, här finns alla identifierade rapporter och artiklar från de gångna 75 åren.


Lundahl

Den sällsamma historien om hur ett forskningsinstitut föddes

2009 började vi skriva om institutets historia inom ramen för IFN:s historiska projekt, berättar Mats Lundahl, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har tillsammans med Benny Carlson, professor på Ekonomihögskolan i Lund skrivit boken Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950. Här berättas om hur den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson vid ett möte med Asea-chefen Sigfrid Edström antydde att industrin inte gav arbetarrörelsen tillräckligt debattmotstånd ... och så blev IUI/IFN till. Eller?

Läs mer
 

Forskningsfronten2014

 

All ny forskning presenteras i ett working paper. Detta innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering. Den senaste tidens forskning på IFN som publicerats i IFN:s serie med working papers handlar bland annat om produktivitet i detaljhandeln, den svenska arvsbeskattningen och att tillit främjar hälsan.

Läs mer

 

Debatt2014

 

Zingales

Varning för svågerkapitalism!

6 november | Luigi Zingales, professor vid University of Chicago, är kritisk till svågerkapitalism, dvs. att politikerna gynnar särintressen. Istället för en väl fungerande marknad kännetecknas denna av subventioner, skattelättnader enbart för vissa och svag konkurrens. Zingales deltog i ett seminarium arrangerat av IFN. Christian Bjørnskov, professor vid Århus universitet och Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, kommenterade och diskuterade Zingales presentation.

Läs mer
 

Jordahl-ESO

24 oktober | På ett ESO-seminarium presenterades rapporterna Institutionsvård, incitament och information, om placering av ungdomar med sociala problem av Erik Lindqvist (affilierad IFN) och Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi, av bl.a. Fredrik Andersson (affilierad IFN). Henrik Jordahl, IFN, kommenterade rapporterna.
 

Henrekson-Tillväxt

22 oktober | Magnus Henrekson, IFN, deltog i en panel i samband med presentationen av företagarundersökningen “Företagens villkor och verklighet 2014”. Arrangör var Tillväxtverket. Den aktuella rapporten ger svar på hur svenska företag upplever konkurrenskraft, internationalisering och tillväxtmöjligheter.
 

Bergh-IVA

4 november | Andreas Bergh, IFN, deltog tillsammans med Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm, i ett samtal arrangerat av IVA den 4 november. Samtalet leddes av Magnus Henrekson, IFN. Med utgångpunkt i  Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century diskuterades om det går att kombinera ökat välstånd med en jämlik fördelning.
 

Öner

18 november | Özge Öner, IFN och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, talade om trender inom besöksnäringen på en konferens den 18 november, arrangerad av Jönköpings kommun och Destination Jönköping. Titeln var ”Tourism andthe  hospitality sectors’ role on regional development”. Hennes forskning behandlar bl.a. urban och regional ekonomi.

 

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se