Nyhetsbrev 9-2014

Nya Working paper

All ny forskning presenteras i ett working paper. Detta innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering. Den senaste tidens forskning på IFN som publicerats i IFN:s serie med working papers handlar bland annat om produktivitet i detaljhandeln, den svenska arvsbeskattningen och att tillit främjar hälsan.

Working papers publicerade under sommaren och hösten 2014:

 1. Ny översikt av ojämlikhetens långsiktiga utveckling, av Daniel Waldenström, affilierad IFN.
 2. Fastighetsskatten, rationalitet och huspriser, av Mikael Elinder, affilierad IFN.
 3. Hur har den svenska skolvalsreformen påverkat elever med olika familjebakgrund?, av Karin Edmark (IFN), Markus Frölich och Verena Wondratschek
 4. Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar: Vilka blev effekterna i detaljhandeln?, av Per Skedinger, IFN.
 5. Den svenska arvsbeskattningen: Ideologi, familjeföretagande och skatteundandragande, av Magnus Henrekson and Daniel Waldenström.
 6. Glastak inom politiken, av Olle Folke och Johanna Rickne.
 7. Högre elpriser leder till ökad import av elintensiva insatsvaror, av Shon Ferguson (IFN) och Mark Sanctuary.
 8. Vilka faktorer förklarar hur invandrare klarar sig på arbetsmarknaden i OECD-länderna?, av Andreas Bergh, IFN.
 9. Ny ransoneringsregel ger mer konkurrensmässiga bud på auktioner och börser, av Pär Holmberg, IFN.
 10. Att undvika avrundade anbud medför kostnadsbesparingar vid företagsförvärv, av Petri Hukkanen and Matti Keloharju, båda affilierade IFN.
 11. Skillnader i social tillit förklarar varför vissa länder får sämre kreditvärdighet och högre räntor, av Andreas Bergh, IFN.
 12. Myntindragningar och myntförsämringar i det medeltida Sverige, av Roger Svensson, IFN.
 13. Vad betyder ursprungsland och företagsledning för utländska direktinvesteringar?, av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Rickard Hammarberg, alla tre IFN.
 14. Relativinkomst och politiska preferenser, av Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim, de två senare är affilierade IFN.
 15. Könskvotering och kvinnligt ledarskap, av Diana Z. O'Brien och Johanna Rickne, IFN.
 16. Entreprenörskap som kringgår rådande institutioner – en betydelsefull källa till innovationer och institutionell förändring, av Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda IFN.
 17. Legitimitet påverkar statens effekt på tillväxten, av Niclas Berggren (IFN), Christian Bjørnskov och David Lipka.
 18. Tillit främjar hälsan, av Martin Ljunge, IFN.
 19. Produktivitet i detaljhandel, av Özge Öner, IFN.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se