2015

Nyhetsbrev 1–2015


Header.gif

Mikael-Stenkula.jpg

Global Award – ett forskningspris i världsklass

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskap. Prissumman är 100 000 euro. Fil.dr Mikael Stenkula, IFN, utsågs nyligen till sekreterare i priskommittén, som också delar ut Unga forskarpriset inom ramen för Entreprenörskapsforums verksamhet. Det är IFN som tillsammans med Entreprenörskapsforum ansvarar för Global Award.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF

Universitetsreform2.jpg

Seminarium 10 mars

Universitetsreform! – recept för att lyfta högre utbildning

I boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (Samhällsförlaget) föreslås en rad reformer. Kungstanken är att universitetslärarna ska ha ansvar för resultatet, vilket de inte har i dag. Målet ska vara att utbildningens kvalitet förbättras genom att lärarna ställer ordentliga krav och studenterna ökar sina ansträngningar. Universitetslärarna bör dock inte få helt fria händer att styra och ställa, skriver författarna. ”Den frihet professionen får är friheten att själv bestämma hur bättre resultat ska åstadkommas. Men resultaten måste följas upp.”

Välkommen att lyssna till ett samtal om framtiden för svensk högskoleutbildning. Förutom två av bokens författare – Patrik Engellau och Magnus Henrekson – deltar Jens Schollin, rektor för Örebro universitet, professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Håkan Regnér, docent i nationalekonomi och verksam på Saco.

Tid: Tisdagen den 10 mars kl. 8.30–10.00; lätt frukost från kl. 8.00.
Plats: Armémuseum, Artillerigatan 13, Stockholm.

Läs mer och anmälan
 

Forskningsfronten


IFN:s forskningsresultat publiceras i preliminär form som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. De  senaste studierna som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter handlar bland annat om hur plånboksfrågor påverkar i ett val, hur hög skatt ger lägre tillväxt och att det är ett litet antal snabbväxande företag som förklarar sysselsättningstillväxten i ett land.

Läs mer
 

Ny affilierad forskare

Christian Björnskov.jpg

Christian Bjørnskov, professor vid Aarhus universitet i Danmark, är ny affilierad forskare på IFN. Han ingår i forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi. Hans forskning rör i huvudsak social tillit, lycka, bistånd och institutioner.
 

Ny bok publiceras i USA

Resultaten från IFN:s historiska skatteprojekt publiceras under 2015 i bokform. Det amerikanska förlaget Palgrave Macmillan ger ut boken. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, är redaktörer för volymen.
 

Aktiviteter

19jan.jpg

Den 19 januari presenterade Carl Magnus Bjuggren, IFN, forskning om Lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsproduktivitet. Han gjorde det på Nationalekonomiska institutionen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
 

22jan.jpg

Den 22 januari organiserade Ola Andersson, IFN, en workshop inom Behavioral Economics Network. Ett 15-tal forskare möttes för att presentera och diskutera studier. Exempel på ämnen: Subliminal influence on generosity och Money as a bubble?
 

Debatt och politik i urval


snee.jpg

För 18:e gången arrangerade SNEE och Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, en konferens kring en ny bok om forskning med europaperspektiv. I årets bok diskuterar elva ledande svenska forskare välfärdsgapet i Europa och hur den sociala sammanhållningen kan säkras, däribland Martin Ljunge, IFN, som skrivit om tillit bland flera generationer invandrare.

I bilden ses från vänster Jaan Paju, doktorand Stockholms universitet, Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap Södertörns högskola, Martin Ljunge, IFN, och Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet.
 

Per-Skedinger.jpg

Per Skedinger, IFN, talade i slutet av januari på Arbetsrättsliga föreningen. Mötet arrangerades för att uppmärksamma dels att Lagen om anställningsskydd fyllt 40 år, dels att föreningen fyllt 60 år. Skedinger presenterade aktuell forskning om anställningsskydd.
 

Andreas-Bergh.jpg

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuades av tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg i programmet En bok, en författare. Ämnet var Berghs bok Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State som lanserades 2014. En svensk version kommer så småningom.

Se intervjun
 

Tips!

För den ekonomiskt intresserade är Ekonomiekot lördag väl värt att lyssna på. Varje lördag kl. 11.40–12.00 intervjuar Pär Ivarsson ekonomer om såväl svensk som global ekonomi.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se