Nyhetsbrev 1-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Alla accepterade artiklar

Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara, “Promises, policies and pocketbook voting”. European Economic Review.

Denna studie visar att väljarna fäster stor vikt vid hur politiska reformer påverkar den egna plånboken. Väljarna reagerar dessutom direkt på vallöften istället för att vänta och se hur den utlovade politiken genomförs. Som ett exempel uppskattar vi att Socialdemokraterna vann 1,5 procentenheter på sitt vallöfte om maxtaxa i barnomsorgen 1998.

Andreas Bergh och Magnus Henrekson, ”Government Size and Growth: A Rejoinder”. Journal of Economic Surveys.

I en forskningsöversikt publicerad 2011 visade Bergh och Henrekson att utvecklade länders tillväxt tenderar vara lägre när de har högre skatter. I denna artikel besvarar författarna en invändning mot översikten, och visar att flera studier tillkommit som stärker slutsatsen i den ursprungliga forskningsöversikten.

Maria Bigoni, Sven-Olof Fridolfsson, Chloe Le Coq och Giancarlo Spagnolo, ”Trust, Leniency and Deterrence”. Journal of Law, Economics and Organization.

Eftergiftsprogram för kartellmedlemmar som självmant avslöjar karteller försämrar företags samarbetsförmåga. Denna experimentella studie antyder att programmen är framgångsrika genom att de minskar tilliten mellan kartellmedlemmarna. Höga konkurrensskadestånd minskar tilliten och kan ersätta resurskrävande insatser för att upptäcka karteller.

Fredrik Andersson, Niklas Elert och Karl Wennberg, ”The Impact of Entrepreneurship Education in High School on Long-term Entrepreneurial Performance”, Journal of Economic Behavior & Organization.

Hur påverkar entreprenörskapsutbildning företagande senare i livet? Studien jämför elever som drivit UF-företag under gymnasietiden och en grupp som inte gjort det. Författarna finner att UF-deltagande leder till större sannolikhet att företag startas och högre företagsinkomster. Däremot har det ingen effekt på företagens överlevnad.

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och David Lipka, ”Legitimacy and the Cost of Government”, Public Choice.

I denna studie undersöks om tillit människor emellan påverkar hur snabbt reformer som gör centralbanken mer oberoende genomförs. Om människor litar på varandra kan förmågan att komma överens vara större; omvänt kan tillit göra att behovet av reformer anses mindre. Vi finner att hög tillit ger snabbare reformer, åtminstone i demokratier.

Hui Chiu, Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang, ”Macroeconomic Fluctuations as Sources of Luck in CEO Compensation”, Journal of Business Ethics.

Ändringar i växelkurser, räntor och prisnivåer kan ses som utslag av tur (otur), som bör beaktas i beräkningen av vd:s prestationsrelaterade ersättning. Av denna studie framgår att den makroekonomiska inverkan på vd:s ersättning varit mycket stor. En modell för hur denna inverkan kan filtreras bort presenteras.

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, ”Superentrepreneurship in Europe Compared to Other Industrialised Regions”, i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson, red., The EU’s Role in Fighting Global Imbalances. Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar.

Författarna visat att egenföretagande är ett bristfälligt och missvisande mått på innovationsbaserat och tillväxtinriktat entreprenörskap. I artikeln studeras antalet superentreprenörer per capita i olika länder och regioner. Europa ligger efter när entreprenörskap mäts som ”innovativa företag med stor genomslagskraft i ekonomin”.

Michael Anyadike-Danes, Carl Magnus Bjuggren, Sandra Gottschalk, Werner Hölzl, Dan Johansson, Mika Maliranta och Anja Myrann, ”An International Cohort Comparison of Size Effects on Job Growth, Small Business Economics.

I studien utvecklas en metod för att jämföra sysselsättningstillväxten mellan länder. Metoden innebär att effekter som beror på företagens initiala storleksfördelning, överlevnadsgrad och tillväxttakt separeras. Det visar sig att ett litet antal mycket snabbt växande företag spelar en avgörande roll för att förklara skillnader i sysselsättningstillväxt.

Jannis Angelis och Henrik Jordahl, ”Merciful Yet Effective Performance Management Practices in Elderly Care”, Measuring Business Excellence.

Genom intervjuer med enhetschefer visar den här studien att styrning och ledning fungerar relativt väl på ett genomsnittligt svenskt äldreboende. Variationen mellan olika boenden är dock stor. Privata äldreboenden uppvisar i allmänhet bättre styrning och ledning än kommunala, särskilt på området incitament och personalutveckling.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se