Nyhetsbrev 1-2015

Global Award – ett forskningspris i världsklass

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskap. Prissumman är 100 000 euro. Fil.dr Mikael Stenkula, IFN, utsågs nyligen till sekreterare i priskommittén, som också delar ut Unga forskarpriset inom ramen för Entreprenörskapsforums verksamhet. Det är IFN som tillsammans med Entreprenörskapsforum ansvarar för Global Award.
 

Zahra1.jpg  Zahra2.jpg  Zahra3.jpg

Shaker Zahra, professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota, USA, mottog Global Award 2014.

Mikael-Stenkula.jpg

– Jag samordnar arbetet i priskommittén och ser till att tidsplanen hålls, berättar Mikael Stenkula.

Detta innebär för Global Award, som varje år delas ut någon av dagarna kring 15 maj, att priskommittén löpande studerar potentiella kandidater och väljer ut en pristagare bland dessa.

– Priskommittén “ärver” ett begränsat antal kandidater från föregående år. Så gott som alltid väljs vinnaren från denna pool av kandidater, förklarar Mikael Stenkula.

Det är dock möjligt för kommittén att lägga till en eller två nya kandidater till denna pool baserat på nomineringar och diskussioner under det gångna året (och även tidigare år).

I reglerna för Global Award står det att alla utvalda kandidater bör noga utvärderas av en specialist på kandidatens forskningsområde. Dessa externa utvärderingar är strikt konfidentiella.

Utifrån den sammantagna poolen med namn väljs pristagaren som tilldelas 100 000 euro, diplom och en statyett.
Vilka ingår då i priskommittén?

– Det är sex ledande ekonomer inom entreprenörskapsforskning. Ledamöterna byts ut med jämna mellanrum, svarar Mikael Stenkula.

Dagens kommitté består av professorerna:

 • Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 • Martin Andersson, CIRCLE Lunds universitet
 • Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum
 • Frédéric Delmar, Lunds universitet
 • Dan Johansson, Örebro universitet
 • Annika Rickne, KTH

I Mikael Stenkulas arbete med Global Award ingår att säkerställa att det skrivs en artikel om vinnarens forskning samt att vinnaren författar en prisföreläsning – som hålls vid prisutdelningen i Stockholm. Båda publiceras sedan i Small Business Economics, en av de ledande specialtidskrifterna på området. Pristagaren håller dessutom ett akademiskt seminarium i Stockholm (som vartannat år arrangeras av IFN) och presenterar sin forskning på ett antal seminarier runt om i landet. Entreprenörskapsforum ansvarar för dessa och andra kommunikationsaktiviteter och evenemang kring prisutdelningen.

Vilka är det som under årens lopp fått priset?

Det enkla svaret är att 16 män, två kvinnor (2012 och 2013) och en forskargrupp (The Diana Project) tilldelats Global Award.

– Forskare som är verksamma i USA dominerar inom nationalekonomi och även inom entreprenörskapsforskning, säger Mikael Stenkula som förklaring till att många av pristagarna kommer från USA.

Vem får nästa pris och vilka är trenderna inom dagens entreprenörskapsforskning?

– Årets pristagare presenteras i god tid före 15 maj. Vad gäller trender så har definitionen av entreprenörskap diskuterats mycket under senare år. Begrepp som egenföretagare och småföretagare är alltför grova. I dag ser vi mer till kvalitativa mått. Vi talar om entreprenörer kontra levebrödsföretagare. De förra vill växa medan de senare ofta är nöjda med att försörja en eller ett par personer.

Stenkula förtydligar och säger att i dag talas det om gaseller, high impact-företag och superentreprenörer. Alla drivs de av viljan att bli större. Det är dessa entreprenöriella företag som skapar nya jobb och tillväxt.


Global Award delas ut gemensamt av Entreprenörskapsforum och IFN. Vinnova är medfinansiär och industrimannen Melker Schörling är donator.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se