2015

Nyhetsbrev 2-2015

Nyheter från IFN.gif

Universitetsreform-panel

Ny bok: Universitetsreform! – Recept för att lyfta högre utbildning

Författarna till boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen pekar på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta reformförslag, bland annat att betyg bör sättas av externa examinatorer och att betygssystemet ska vara det samma över hela landet. Kravet på rangordning av och jämförelse mellan olika högskolor och universitet är också centralt i boken.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 

Universitetsreform2.jpg

Universitetsreform! – så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (Samhällsförlaget) kan beställas från Adlibris eller laddas ner gratis som pdf på ifn.se. Seminariet direktsändes av SVT Forum och kan under ett år framöver ses på SVT Play.

Forskningsfronten


I de senaste artiklarna som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter skriver IFN:s forskare om hur ersättningsnivån i sjukförsäkringen påverkar sjukfrånvaron hos den försäkrades partner. Det handlar också om att globaliseringen tycks bidra till att forma sociala attityder samt om nätverks betydelse i olika sammanhang, exempelvis vad gäller urbaniseringens påverkan på sysselsättning.  

Läs mer
 

Karriär på IFN?

IFN vill nå blivande forskare som kan bidra med forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och med hög relevans för det svenska näringslivet. 

Tre olika vägar till IFN

  1. Är du doktorand och funderar på att bli forskare? Då har du möjlighet att söka ett stipendium på 15.000 kronor som IFN delar ut till doktorander inom nationalekonomi vid svenska lärosäten. Stipendierna är tänkta att betala för resa och boende för att delta i en kurs i entreprenöriell ekonomi vid ett ledande europeiskt lärosäte.
  2. IFN:s pre-postdoktjänst fyller gapet mellan doktorandstudier och en postdok. Den erbjuds till doktorander som tagit tre av fem IFN-rekommenderade kurser och som inom 3–6 månader kommer att försvara sin avhandling.
  3. IFN erbjuder tjänster som forskarassistent under två sommarmånader. Arbetet innebär att du utför delar av det praktiska arbetet med data etc, som används i forskningsprocessen.

Läs mer


Debatt och politik i urval
 

Assar-Lindbeck.jpg

Professor Assar Lindbeck, Stockholms universitet och IFN, deltog i ett heldagsseminarium arrangerat av SNS i slutet av februari. Seminariet arrangerades för att hedra Hans Tson Söderström på hans 70-årsdag. Hans Tson Söderström var tidigare chef på SNS.

Tolv framstående kollegor (däribland även Magnus Henrekson, vd IFN) och tillika vänner och medförfattare i olika rapporter, presenterade uppsatser som bland annat analyserar vad vi har lärt oss av de senaste 30 årens ekonomiska politik. Uppsatserna kommer efter revidering att publiceras i bokform under våren 2015.
 

Magnus-SNS

Nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv var ämnet för ett välbesökt seminarium som arrangerades av SNS den 18 februari. Stanfordprofessorn Ronald Gilson föreläste om sin forskning på området. Professor Magnus Henrekson, IFN, kommenterade Gilsons inlägg.
På scenen ses från vänster dagens moderator Pernilla Klein, SNS, Ronald Gilson och Magnus Henrekson.
 

Thomas-Tangerås

Thomas Tangerås, programchef Elmarknadens ekonomi på IFN, höll föredrag om konkurrensen på den nordiska elmarknaden. Han gjorde det inom ramen för ett seminarium med titeln ”Energiforskning och samhällsnytta”. Energimyndigheten var arrangör och syftet med seminariet var att berätta om projekt som finansierats av myndigheten. Deltagarna informerades också om kommande utlysningar inom energisystemområdet.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se