Nyhetsbrev 2-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Alla accepterade artiklar


Lennart Erixon och Louise Johannesson, ”Is the Psychology of High Profits Detrimental to Industrial Renewal? Experimental Evidence for the Theory of Transformation Pressure”, Journal of Evolutionary Economics.

Enligt teorin om omvandlingstryck stimuleras produktivitet och innovation genom psykologiska faktorer vid en nedgång i realvinsten. I denna studie testas teorin experimentellt och bekräftas delvis. Det visar sig att produktiviteten förstärks genom måttligt omvandlingstryck eller genom cykliska svängningar mellan hård extern press och goda förutsättningar. 

Martin Olsson och Peter Skogman Thoursie, ”Sickness Insurance and Spousal Labour Supply”, Labour Economics.

Att försäkringar påverkar den försäkrades beteende är välkänt. Men hur försäkringar påverkar den försäkrades omgivning är mindre utforskat. I denna studie visas att ersättningsnivån i sjukförsäkringen även påverkar sjukfrånvaron hos den försäkrades partner. Detta resultat har betydelse för hur en optimal sjukförsäkring ska utformas.

Niclas Berggren och Therese Nilsson, ”Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance”, Journal of Comparative Economics.

Toleranta människor kan lyckas bättre i en globaliserad värld, genom öppenhet för människor från olika länder. Det kan få föräldrar att vilja lära sina barn tolerans. I denna studie finner forskarna att ekonomisk och social, men inte politisk, globalisering förstärker en sådan villighet. Globalisering verkar alltså kunna bidra till att forma sociala attityder. 

Shon Ferguson och M. Rose Olfert, ”Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada”, American Journal of Agricultural Economics.

1995 avskaffade den kanadensiska staten subventioner för export av jordbruksprodukter med järnväg. Reformen ledde till hårdare konkurrens och producenterna fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att påfrestningen också påskyndade den tekniska utvecklingen. Nya tekniker för utsäde slog igenom i snabbare takt.

Jan Heufer och Per Hjertstrand, ”Consistent Subsets: Computationally Feasible Methods to Compute the Houtman-Maks-Index”, Economics Letters.

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer agerar rationellt. Empiriska studier visar dock att individer ibland fattar irrationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats föreslår en ny metod för att beräkna och kvantifiera hur irrationella individer är.

Ethan Cohen-Cole, Eleonora Patacchini och Yves Zenou, ”Static and Dynamic Networks in Interbank Markets”, Network Science.

En modell utvecklas för nätverksinteraktioner på interbankmarknaden. Systemrisken mäts som spridning av incitament istället för spridning av förluster. Författarna visar att det finns en unik jämvikt både för den statiska och den dynamiska modellen av nätverksbildning. De visar vilken bank som är avgörande för stabiliteten av det finansiella nätverket.

Yasuhiro Sato och Yves Zenou, ”How Urbanization Affects Employment and Social Interactions”, European Economic Review.

Här utvecklas en modell som visar att i mer tätbefolkade områden interagerar individerna med fler och träffar slumpmässigt fler personer än i glesbygd. Författarna visar att oftast uppnås inte maximal social effektivitet när stadsbefolkningen är medelstor eftersom det finns för få socialt optimala interaktioner. Även när den sociala interaktionen är på optimal nivå så väljer fler att flytta till staden än vad som är samhälleligt effektivt.

Giorgio Topa och Yves Zenou, ”Neighborhood and Network Effects”, i Gilles Duranton, J. Vernon Henderson och Wiliam C. Strange (red.), Handbook of Regional and Urban Economics, Vol. 5. Amsterdam: Elsevier.

I denna studie presenteras en översikt över forskning om bostadsområden och sociala nätverk och deras inverkan på ekonomiska utfall. Framför allt diskuteras identifieringsproblem av nätverkseffekter i vän- och grannskap samt de politiska följderna av att integrera sociala grupper och geografiska områden, särskilt för etniska minoriteter.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se