2015

Nyhetsbrev 3-2015

Nyheter från IFN.gif


Diane Coyle Seminar

Diane Coyle: Komplettera BNP med mått för välfärd och hållbarhet

BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett IFN-seminarium den 7 maj. Coyle har skrivit boken GDP: A Brief but Affectionate History. I ett panelsamtal deltog förutom Coyle, Martin Flodén, vice riksbankschef på Riksbanken, Karolina Ekholm, statssekreterare på Finansdepartementet och Magnus Henrekson, professor och vd IFN.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF

______________

Prisutdelning Global Award 2015

Sidney Winter

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskap. Prissumman är 100 000 euro. Det är IFN som tillsammans med Entreprenörskapsforum ansvarar för Global Award. 2015 års vinnare är professor Sidney G.Winter, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Han får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens.

Sidney Winter håller en prisföreläsning och Global Award delas ut i Stockholm den 20 maj kl. 16.30 på Grand Hôtel. Anmälan görs på entreprenorskapsforum.se.
 

Optimal transparens – dröm eller verklighet?

Transparens seminar

Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En av talarna var professor Sidney Grey som är medförfattare till boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency (New York: Oxford University Press).

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är en av bokens redaktörer och som på konferensen i Stockholm talade på temat “transparens med möjlighet att förstå vinsternas uthållighet”.

I den avslutande paneldiskussionen var deltagarna eniga om att dagens omfång på information från företagen inte behöver utökas men däremot ta mer hänsyn till samhällsutvecklingen. Flera av talarna påpekade att mer information inte alltid innebär bättre information och transparens.

Läs mer
 

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter. 

Läs mer


Ny bok om skatter i historiskt perspektiv

Swedish-taxation

IFN:s skattehistoriska projekt har resulterat i en bok som nu ges ut i USA på förlaget Palgrave Mcmillan. Redaktörer för boken är Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. För första gången har det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag kartlagts systematiskt. Projektet visar hur det svenska skattesystemet och dess struktur har varit föremål för omvandling och kraftiga förändringar under de senaste 150 åren. Projektet har letts av Mikael Stenkula. Övriga forskare som deltagit är Gunnar Du Rietz, Dan Johansson, Magnus Henrekson och Daniel Waldenström. Följande områden har studerats: skatt på arbete, kapital, förmögenhet, arv och gåvor, varor och tjänster samt fastigheter.

Läs mer
 

Debatt och politik i urval

 

Magnus Henrekson

Den 31 mars talade professor Magnus Henrekson, vd IFN, inför LRF:s riksförbundsstyrelse, ordföranden för LRF:s regionförbund samt ordföranden för LRF:s organisationsmedlemmar. Titeln på hans föredrag var “Kraven på framtidens företagare inom de gröna näringarna”. Magnus Henrekson målade en bild där trenden mot urbanisering blir alltmer uttalad. Han förklarade också att stordrift är, med få undantag, lösningen för lantbruket.

Läs mer
 

Niklas Elert

Den 10 april presenterade Niklas Elert ett working paper på en konferens arrangerad av European Public Choice Society i Groningen, Nederländerna. Titeln på studien, som han författat tiillsammans med Magnus Henrekson, IFN, är ”Evasive Entrepreneurship and Institutional Change”. Studien handlar om entreprenörskap som kringgår existerande institutioner. I tider av snabb ekonomisk förändring kan kringgående entreprenörskap förhindra att den ekonomiska utvecklingen bromsas av otillräckliga eller förlegade institutioner.

Läs mer
 

Lars Oxelheim

Den 14 april talade Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, på Business Arena Göteborg som anordnas av tidningen Fastighetsnytt. Arrangemanget går av staplen en gång om året och tanken är att samla den svenska fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Titeln på Lars Oxelheims anförande var “Globala ekonomiska trender och slutsatser för svensk del”. Fotograf: Sigurdur J. Olafsson.

Läs mer
 

Ola Andersson

Ola Andersson, IFN, forskar i beteendeekonomi. Han försöker bland annat svara på frågor om hur vi tar risk å andra människors vägnar samt hur vi beter oss vid auktioner. I Aftonbladet morgon-tv intervjuades han den 14 april om budgivning vid köp av en bostad. Han gav en rad konkreta tips om hur man kan hålla huvudet kallt i en stressig budgivningssituation. Planera och besluta om ramarna i förväg, var hans budskap.

Läs mer
 

Bergh.jpg

Vad är socialliberal syn på ojämlikhet och hotar ökad ojämlikhet meritokratiska ideal? det var några av de frågor som diskuterades på ett seminarium i Rotterdam, Nederländerna, den 18 april. Andreas Bergh, IFN, var en av diskussionsdeltagarna. Seminariet arrangerades av det politiska partiet Democraten 66 (D66).

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se