Nyhetsbrev 3-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Alla accepterade artiklar


Anna Welander, Carl Hampus Lyttkens och Therese Nilsson, ”Globalization, Democracy, and Child Health in Developing Countries”, Social Science & Medicine.

Hälsa är en viktig faktor för ekonomisk utveckling. Forskning visar att globalisering samvarierar positivt med barnhälsa i fattiga länder. Vi undersöker om globalisering har olika påverkan beroende på vilken politisk som styr. Resultaten visar att graden av demokrati påverkar styrkan på globaliseringens positiva hälsoeffekten.

Johanna Rickne och Diana O’Brien, ”Gender Quotas and Women’s Political Leadership”, American Political Science Review.

Studien undersöker om könskvotering inom en organisation är bra eller dålig för kvinnors karriärmöjligheter. Data från socialdemokratiska representanter och politiska ledare i 290 kommunfullmäktigegrupper och över sju valperioder visar att kvoteringen ”varannan damernas” ökade sannolikheten för att ledare i de lokala partierna var kvinnor.

Christian Bjørnskov och Jacob Mchangama, ”Do Social Right Affect Social Outcomes?”, American Journal of Political Science.

FN diskuterar att anta en rad ekonomiska och sociala rättigheter. Här testas införandet av sådana rättigheter och forskarna finner inga bevis för positiva effekter, men dock oroande biverkningar. Särskilt rätten till utbildning ger på kort sikt försämrade utbildningsresultat och när sociala rättigheter fastslås tenderar detta att leda till försvagning av rättsstaten.

Florin Maican och Matilda Orth, ”A Dynamic Analysis of Entry Regulations and Productivity in Retail Trade”, International Journal of Industrial Organization.

Etableringen av nya butiker regleras av plan- och bygglagen. Här studerar forskarna hur denna reglering påverkar produktiviteten i detaljhandeln. De finner att en mindre restriktiv reglering leder till att existerande butiker tvingas öka sin produktivitet för att överleva. Dessutom ökar produktiviteten mer i små butiker och på små lokala marknader.

Christian Bjørnskov, ”Constitutional Property Rights Protection and Economic Growth: Evidence from the PostCommunist Transition”, Constitutional Political Economy.

Privat ägande är centralt för samhällsutvecklingen, dock är det oklart om lagändringar de facto påverkar ägandeskyddet. Här studeras förändringar i Central- och Östeuropa för att observera övergången från ingen till olika former av lagstadgat skydd av ägande. Resultaten visar att mer omfattande lagstiftning kostar mer på kort sikt utan att ge långsiktiga fördelar.

Olle Folke, Lenita Freidenvall och Johanna Rickne, ”Gender Quotas and Ethnic Minority Representation: Swedish Evidence from a Longitudinal Mixed Methods Study”, Politics & Gender.

Studien undersöker om kvotering för en särskild social kategori (här kvinnor) är bra eller dålig för andra sociala grupper (här invandrare) som har svårt att ta sig in i en organisation. Resultaten visar att socialdemokraternas kvotering “varannan damernas” varken ökade eller minskade andelen folkvalda invandrare.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se