2015

Nyhetsbrev 4-2015

Nyheter från IFN.gif

fires.jpg

IFN del av europeiskt storprojekt

IFN medverkar i det europeiska samarbetsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires) som ska föreslå hur Europa kan bli mer entreprenöriellt. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder – London School of Economics är en av dessa. Fires finansieras av EU-kommissionen med cirka 25 miljoner kronor. Arbetet inleds med en kick-off i Berlin i början av september.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 

Internationell konferens om informella institutioner

Vaxholm2.jpg

11–12 juni arrangerade IFN en internationell tvådagars workshop i Vaxholm med forskare från Sverige, Österrike, Danmark, USA, Tjeckien, Italien, Frankrike och Storbritannien. Ämnet för seminariet var "Kultur, institutioner och utveckling". Forskarna diskuterade, ur olika perspektiv och med olika frågeställningar, hur informella institutioner och kultur är viktig för den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer
 

Global Award i Schumpeters anda

Winter2b.jpg

2015 års Global Award for Entrepreneurship Research tilldelades professor emeritus Sidney G. Winter, Wharton School, University of Pennsylvania. Den 20 maj mottog Winter 100 000 euro och en statyett av Carl Milles för bland annat sina studier om hur teknologisk förändring inom företag påverkar förnyelse.

Läs mer
 

Festskrift om svensk ekonomi

svensk-ekonomisk-politik.jpg

Tre IFN-forskare medverkar i en festskrift tillägnad Hans Tson Söderström i samband med hans 70-årsdag. De tre är Assar Lindbeck, Magnus Henrekson och Lars Calmfors (affilierad). Birgitta Swedenborg är redaktör för boken som utkom den 9 juni (Dialogos).

Tolv framstående ekonomer har bidragit till festskriften med var sitt kapitel på temat ”svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden”.

Assar Lindbecks kapitel handlar om stabiliseringspolitik. Han skriver att det är viktigt att formulera ett nytt långsiktigt mål för de offentliga finanserna nu när överskottsmålet är överspelat. Lindbeck menar att en framgångsrik stabiliseringspolitik kräver reformering av bostads- och arbetsmarknaderna.

Magnus Henrekson skriver i sitt kapitel om beskattningen av och synen på företagande under de senaste 50 åren. Han förklarar att Sverige år 2015 har ett regelverk där ”beskattningen är synnerligen förmånlig för den som har en förmögenhet, men där det samtidigt på grund av den höga skatten på arbete, personaloptioner och den redan höga värderingen av existerande tillgångar, är svårt att bygga upp en förmögenhet”. Detta är till nackdel för nya företag.

Titeln på Lars Calmfors kapitel är ”Tiggarna på våra gator – hur ska vi förhålla oss?”. Han föreslår att en EU-fond skapas där ideella organisationer med verksamhet i de fattiga EU-migranternas hemländer kan söka medel. Som enskilda individer kan vi sedan ge gåvor till organisationer med utvecklingsprojekt i Rumänien och andra länder i stället för att ge gåvor till tiggarna på våra gator.

Läs mer på förlagets webbplats
 

Forskningsfronten


IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Ämnen som studerats är bland annat skillnader i skolresultat mellan elever med olika etnisk bakgrund och könskvotering till bolagsstyrelser. Andra aktuella frågor är LAS, offshoring, kvinnors politiska karriär och snabbväxande svenska företag.

Läs mer
 

Debatt och politik i urval


Rickne.jpg

Johanna Rickne (bilden), IFN, presenterade en ny rapport, med Olle Folke som medförfattare, om jämställdhet och jämlikhet i den lokala demokratin, framtagen för 2014 års demokratiutredning. Rapporten presenterades på ett seminarium i riksdagen.

Läs rapporten
 

HenreksonEkholm.jpg

Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna till långtidsutredningen 2015. Han var kritisk till huvudbudskapet i rapporten The Welfare State and Economic Performance av professor Torben M. Andersen, Aarhus universitet. Övriga deltagare i seminariet var Karolina Ekholm, statssekreterare i Finansdepartementet (i bilden), Ola Pettersson, chefsekonom, LO, och Ann Öberg, chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Läs mer
 

Persson.jpg

Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, talade på 2015 års Möllekonferens (anordnad av SNEE och Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet). Ämnet för Perssons anförande var ”The Economic Significance of the Nordic Region in Europe of tomorrow”. En rad IFN-forskare deltog i den tre dagar långa konferensen.

Läs konferensprogrammet
 

AER.jpg

Det nyinrättade Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) höll sitt allra första sammanträde på IFN i maj 2015. I bilden ses från höger rådets ledamöter: Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN (ordförande), Per Skedinger, IFN, Tuomas Pekkarinen, VATT och Helsingfors universitet samt Petter Danielsson, sekreterare.

Läs mer i DN
 

Jordahl.jpg

Inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS presenterade Nicholas Bloom, Stanford University (till vänster i bilden), en rapport som visar att det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. På seminariet kommenterade Henrik Jordahl, IFN, studien.

Läs mer
 

CesariniMöllerström.jpg

David Cesarini och Johanna Möllerström, affilierade till IFN, talade som ”lovande unga nationalekonomer” på ett seminarium när Söderbergska priset inom ekonomi delades ut.
 

GlobalUtmaning.jpg

Tankesmedjan Global Utmaning har firat 10-årsjubileum. Magnus Henrekson, IFN, var en av de som i detta sammanhang diskuterade tankesmedjors roll och betydelse i samhället.

Oxelheim.jpg

Boken Europaperspektiv 2015 presenterades i Bryssel i början av maj. Lars Oxelheim (i bilden) är en av redaktörerna för boken. Seminariet inleddes av Svertiges EU-ambassadör.

 

IFN i Almedalen 2015

almedalen.jpg

Tips om några av de evenemang i Almedalen där IFN-forskare deltar:

Måndag 29 juni
Hur skapas bästa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi för friskolorna?
kl. 14.00-15.00 arrangör: Friskolornas riksförbund
Henrik Jordahl är med och diskuterar friskolornas framtid.

Tisdag 30 juni
Välfärdssektorn bortom Reepaluutredningen
kl. 9.00-10.30 arrangör: Svenskt Näringsliv
Henrik Jordahl deltar i diskussion om vilka effekter konkurrens i välfärden har fått? Hur kan kvalitetsutveckling, effektivitet och innovationer bäst främjas? Vilken roll bör privata välfärdsföretag ha?

Nyindustrialisering – tjänsterna som ny basnäring
kl.11.00-12.15 arrangör: Almega
Henrik Jordahl ingår i en panel som ska diskutera: “Två av tre nya jobb i Sverige skapas inom kunskapsintensiv tjänstesektor. Ändå talar Socialdemokraterna om nyindustrialisering. Varför? Vad betyder det rent konkret? Har Socialdemokraterna räknat med tjänsteutvecklingen inom industrin? Och vilka möjligheter skulle en nyindustrialisering kunna ge?”

Onsdag 1 juli
Påverkar skolans ägandeform pedagogiken och grundvärderingarna?
kl.13.30-14.30 arrangör: Stadsmissionen
Karin Edmark är moderator och inleder ett seminarium om hur Sveriges skolkarta håller på att ritas om. “Ett högst troligt framtidsscenarium är att utvecklingen fortsätter i den riktningen. Vad innebär denna utveckling egentligen?”

Torsdag 2 juli
Moderaternas ekonomiska seminarium
kl. 12:00 - 14:00 arrangör: Moderaterna
Andreas Bergh deltar i Moderaternas ekonomiska seminarium.En av de frågor som kommer att beröras är social rörlighet och dess betydelse för vår tids utmaningar.

Folkpartiets ekonomisk-politiska seminarium
kl. 10:15 - 11:45 arrangör: Folkpartiet
Lars Calmfors, stockholms universitet och affilierad till IFN, medverkar i en panel med fokus på framtida skattepolitik. Vilka förändringar är prioriterade och hur bör de genomföras?

Fredag 3 juli
Hur mår vår representativa demokrati?
kl. 11:00 - 12:30 arrangör: Statsvetenskapliga förbundet
Richard Öhrvall deltar i en diskussion om vad som definierar god demokrati.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se