Nyhetsbrev 4-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Alla accepterade artiklar


Eleonora Patacchini och Yvez Zenou, ”Racial Identity and Education in Social Networks”, Social Networks.

I studien förklaras skillnader i skolresultat mellan elever med olika etnisk bakgrund. Det visar sig att när tonåringar har en högre andel av vänner från samma etniska grupp får vita tonåringar högre betyg, medan svarta tonåringar får lägre betyg. Ju högre utbildningsnivå svarta föräldrar har desto svagare är detta negativa samband. För vita tonåringar är det tvärtom.

Christian Bjørnskov och Ming-Chang Tsai, ”How Do Institutions Affect Happiness and Misery? A Tale of Two Tails.”, Comparative Sociology.

Institutioner är centrala för människors välbefinnande. Men förbättras livet främst för människor som redan är nöjda eller påverkas alla när institutionerna förändras till det bättre? Denna studie visar att kvalitet och tillit till det legala systemet påverkar nästan alla. Effekterna av demokrati ses dock i huvudsak i rika länder medan religiositet bara påverkar vissa individer.

Alexandra Gregorič, Lars Oxelheim, Trond Randøy och Steen Thomsen: ”Resistance to Change in the Corporate Elite: Female Directors’ Appointments onto Nordic Boards”, Journal of Business Ethics.

Studien visar att samhällets påtryckningar är en av flera faktorer för att fler kvinnor ska väljas in i styrelser till börsnoterade företag. Författarna föreslår att om könskvotering införs så behöver denna kompletteras med transparens i styrelsetillsättningar för att förhindra undanträngning av andra mångfaldsdimensioner.

Olle Folke och Johanna Rickne, ”Electoral Competition and Gender Differences in Political Careers”, Quarterly Journal of Political Science.

Studien undersöker sambandet mellan att en organisation utsätts för konkurrens och kvinnors karriärmöjligheter. Vi finner att det är mer sannolikt att kvinnor bli återvalda och att partier är mer sannolika att befordra kvinnor till höga positioner i kommuner med stor politisk konkurrens.

Fredrik Heyman och Patrik Gustavsson Tingvall, ”The Dynamics of Offshoring and Institutions”, B.E. Journal of Economic Analysis and Policy.

Utlokalisering av verksamhet utomlands, s.k. offshoring, har ökat i betydelse under de senaste decennierna. I denna studie undersöks i vilken mån värdländers institutionella kvalitet påverkar svenska företags benägenhet till offshoring. Vi finner att offshoring är positivt relaterat till hur väl institutioner fungerar i de länder där företag ingår kontrakt. 

Sven-Olof Daunfeldt, Niklas Elert och Dan Johansson, ”Are High-Growth Firms Overrepresented in High-Tech Industries?”, Industrial and Corporate Change.

Forskarna studerar branschfördelningen av snabbväxande företag i Sverige 1997–2008, och finner att högteknologiska företag har lägre sannolikhet att bli snabbväxare jämfört med företag med mindre fokus på forskning och utveckling. Däremot är snabbväxande företag överrepresenterade i den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

Erik Grönqvist och Erik Lindqvist, ”The Making of a Manager: Evidence from Military Officer Training”, Journal of Labor Economics.

Uppsatsen visar att militärtjänst som befälselev i det svenska försvaret ökade sannolikheten för en civil chefskarriär. Detta tyder på att ledarskapsförmåga är något man kan lära sig och inte bara är en fråga om medfödd talang, skriver rapportförfattarna.

Fredrik Heyman och Per Skedinger, ”Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows”, Industrial Relations.

Vad innebar det att uppsägningstiden för nyanställd äldre arbetskraft reducerades kraftigt (LAS-reformen 1997), men att reglerna implementerades vid olika tidpunkter i olika kollektivavtal? Forskarna finner omfattande skillnader mellan olika avtalsområden. Nyanställningar bland äldre ökade som regel men i vissa avtal ökade också antalet avgångar. 

Johan Klaesson och Özge Öner, ”Market Reach for Retail Services”, Review of Regional Studies.

I denna studie uppskattas betydelsen av avståndet till konsumenterna inom olika delar av detaljhandeln. Det visar sig att avståndet till butiken är känsligare för billigare varor som kräver tätare inköp. Sådan detaljhandel är mindre geografiskt koncentrerad än detaljhandel med högre priser.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se