2015

Nyhetsbrev 5-2015

Nyheter från IFN.gif

Vaxholm.jpg“Det handlar om kvalitetsgranskning”

På onsdagar arrangerar IFN akademiska forskarseminarier. Det är i första hand forskare från andra institut och universitet – i Sverige och utomlands – som presenterar och diskuterar sin senaste forskning. Forskarkonferenser anordnas också en eller ett par gånger årligen.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 

Mersmak för forskning efter sommarjobb på IFN

Theresia-Arvid.jpg

Theresia Lindberg och Arvid Hedlund har under sommaren arbetat som assistenter på IFN. Det är första gången som sådana sommartjänster utlysts. Både Theresia och Arvid har ett år kvar på sina studier till masterexamen. ”Mitt intresse för forskning har stärkts på IFN” förklarar Arvid. Theresia säger att hon ännu inte vet om hon tänker bli forskare, men att hon trivts på IFN.

Theresia har ett år kvar på Copenhagen Business School där hon läser advanced economics and finance. Arvid läser nationalekonomi sista året på Handelshögskolan i Stockholm. Höstterminen ska han tillbringa på University of Tokyo och sedan blir det uppsatsskrivning under våren 2016. 

Theresia fick veta att IFN sökte assistenter för sommaren när hon googlade efter möjligheter och sökte på orden forskningsinstitut och nationalekonomi. På hemsidan fanns uppgifter om assistentjobbet. För Arvids del var det programchefen på Handelshögskolan som informerade om att IFN sökte sommarassistenter. Han säger att i annonsen fastnade han framför allt för att IFN sökte assistenter som var intresserade av att bli forskare i framtiden.

Blev det så? Vill han efter sommarjobbet på IFN bli forskare?

– Ja, mitt intresse för forskning har stärkts under sommaren på IFN. Men efter examen ska jag ta ett år innan jag söker till forskarutbildning.

Arvid förklarar att det är bra att forskarna på IFN arbetar med frågor som är relevanta i dagens samhälle.

– De dyker innanför debattartiklarna och ser hur det egentligen förhåller sig.

Digitalisering och produktivitet är det ämnesområde som Theresia i första hand arbetat med under sommaren. Hon har arbetat med data, utvecklat teoretiska modeller och sammanfattat vad som skrivits i ämnet.

– På IFN har jag lärt mig mer av “dataprep”, säger Theresia och förklarar att i utbildningen är det material de arbetar med ofta mer bearbetat.

Theresia har arbetat med forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson som forskar om digitaliseringens effekter på produktiviteten och bland annat förbereder en rapport i ämnet. Hon förklarar:

– Det bästa har varit att få inblick i ämnet. Nu ser jag hur mycket som sägs och skrivs om digitalisering. Överallt!

Arvid har främst arbetat med forskaren Joacim Tåg som också är chef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen. Men han har även hjälpt till inom programmet Entreprenörskapets ekonomi. I sitt arbete har Arvid, liksom Theresia, samlat in data, utvecklat teoretiska modeller och gått igenom forskningslitteratur.

– Det har varit roligt att arbeta med olika projekt och kul att få vara med på den vetenskapliga konferens som IFN organiserade i Vaxholm i början av augusti. Jag lärde mig hur en sådan konferens går till och hur viktigt det är med utbyte mellan forskare från olika institutioner och länder.
 

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Hittills i år har 30 sådana presenterats på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Följande artiklar är de senaste som accepterats för sådan publicering.

Läs mer
 

Debatt och politik i urval

 

27aug-1.jpg

27 augusti | Vid det första referensgruppsmötet i det nystartade projektet Framtidens välfärdstjänster diskuterade två rapportförfattare och representanter från 15 företag och organisationer allt från effektivitet i hemtjänsten till styrning i skolan.

Läs mer om forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi.
 

Calmfors2.jpg

31 augusti | Lars Calmfors, IFN och ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet, deltog i ett SNS-seminarium om utmaningarna i den kommande avtalsrörelsen. I sitt anförande förklarade Calmfors att forskningen visar att höjda lägstalöner minskar sysselsättningen, särskilt för svaga grupper.
 

Fires.jpg

3–4 september | Det europeiska samarbetsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires) där IFN ingår, sjösattes i Berlin. Förutom Magnus Henrekson – som leder en av forskningsgrupperna i projektet – deltog Niklas Elert och Mikael Stenkula från IFN.
 

Tsinghua.jpg

8 juli | En grupp företagsledare, alumni från Tsinghua University i Peking, besökte IFN för att lyssna till en föreläsning av Lars Oxelheim med efterföljande diskussion. Ämnet var “Prospects for the Global Economy”.


26 augusti | Per Skedinger har hållit ett föredrag på Economicum i Helsingfors. Titeln var “Employment, protection, legislation – evolution, effects, winners and losers”. Arrangör var Arbetarskyddsfonden i Finland.
 

3 september | Özge Öner, IFN, var huvudtalare på en konferens arrangerad av Austrian Institute of Economic Research, WIFO i Wien. Ämnet för konferensen var “Services and Regional Growth” och titeln på föredraget “Disaggregating Retail and Service Geography”.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se