Nyhetsbrev 5-2015

Det handlar om kvalitetsgranskning

På onsdagar arrangerar IFN akademiska forskarseminarier. Det är i första hand forskare från andra institut och universitet – i Sverige och utomlands – som presenterar och diskuterar sin senaste forskning. Forskarkonferenser anordnas också en eller ett par gånger årligen.

Vaxholm.jpg
Den 6–7 augusti arrangerade IFN en vetenskaplig konferens på temat ”Economics of corporate ownership”. Under två dagar i Vaxholm diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och USA hur de anställda påverkas av ägarformer, skatter, försäkringar, styrelseförändringar, företagsuppköp och innovation. Totalt presenterades 13 studier. Läs mer om konferensen.


Varje onsdag kl. 10.00 under perioden september–juni samlas forskarna på IFN för att lyssna till och diskutera med forskare som presenterar sin forskning på institutet. Seminariet följer ett akademiskt format och hålls på engelska men är öppet för allmänheten. Vem som är talare och ämnet för seminariet kan man läsa om på IFN:s hemsida.

Niclas Berggren är ansvarig för seminarieserien. Det innebär att han bjuder in forskare i samråd med sina kollegor på IFN, ofta lång tid i förväg. Ett viktigt kriterium för att bli inbjuden är att forskaren bedriver forskning som ligger nära de ämnen som IFN arbetar med – bland annat för att stimulera till framtida samarbete och för att deltagarna ska kunna ge initierade kommentarer på de uppsatser som presenteras.

– Den inbjudna talaren börjar med att presentera vad hon eller han har kommit fram till och hur. Publiken ger sedan kommentarer och råd som syftar till att arbetet ska kunna förbättras, förklarar Niclas Berggren. 

Det handlar om att kvalitetsgranska utförda studier och hjälpa kollegor att presentera så väl underbyggda resultat som möjligt.

– Just den kritiska dialogen forskare emellan är ett väsentligt inslag i den vetenskapliga processen. På IFN vinnlägger vi oss om att vara konstruktiva och försöka ge konkreta förslag till förbättringar, säger Berggren. 

På samma sätt som IFN bjuder in talare så deltar IFN:s forskare i seminarier och konferenser på andra institut och lärosäten. Målet är att granskningen ska vara så rigorös som möjligt för att forskarna ska leverera trovärdiga resultat.

_______

Den som vill komma och lyssna och delta i diskussionen är välkommen till IFN, Grevgatan 34 i Stockholm. Det krävs ingen föranmälan. Kalendarium finns på ifn.se. För att få tillgång till den uppsats som ska diskuteras mejla till marie.tilert@ifn.se.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se