2015

Nyhetsbrev 6–2015

Nyheter från IFN.gif


bokomslag.jpg

Höstens nya böcker

Två böcker av IFN-forskare har nyligen presenterats: Den kapitalistiska välfärdsstaten av Andreas Bergh och Den ekonomiska människan av Mikael Elinder som är affilierad till IFN och verksam vid Uppsala universitet. Under november kommer även The EU’s role in fighting global inbalances med Lars Oxelheim som en av redaktörerna och Magnus Henrekson som en av skribenterna. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula är även författare till en lärobok om entreprenörskap som släpps i januari 2016.

Läs mer

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF
 

Prisad forskning om karriärvägar i politiken

Johanna.jpg

Under 2015 har två vetenskapliga artiklar med nationalekonomen Johanna Rickne som en av författarna antagits för publicering i världens främsta vetenskapliga tidskrift för statsvetenskap: American Political Science Review. Båda artiklarna, liksom mycket av Johanna Ricknes forskning, handlar om urval till högre positioner inom organisationer.

Johanna Rickne har även uppmärksammats på andra sätt. Nyligen mottog hon ”pris till unga forskare” på 100 000 kronor från Jacob Wallenbergs Stiftelsens särskilda fond.

– Att publicera artiklar och tilldelas priser är i viss mån ett lotteri, men jag är jätteglad över att min forskning uppmärksammas på detta sätt” säger Johanna Rickne.

Vad betyder det för dig och din forskning att artiklar publiceras i en tidskrift som American Political Science Review?

Förhoppningsvis innebär det att fler människor hittar och läser artiklarna, och att det blir lättare att få forskningsmedel för att fortsätta studera närliggande områden!

Varför forskar du om demokratiska val i allmänhet och kvinnors villkor i politiken i synnerhet?

Jag har valt forskningsområden som jag tycker är viktiga och intressanta samhällsfrågor. Jag ser politiken som ett intressant område för att undersöka olika faktorer som kan påverka människors möjligheter att komma till toppen inom en organisation. Med hjälp av data från politiken kan vi exempelvis undersöka effekten av könskvotering. Det är också en fördel att politiska karriärstegar är mer jämförbara mellan partier, platser och över tid.

Tror du att din och andras forskning kan påverka samhället?

Jag tror att forskare har stora möjligheter att påverka. När det gäller det forskningsprojekt som jag arbetar med har vi exempelvis skrivit underlagsrapporter till två olika statliga utredningar under 2015.

Vad ska du göra för prispengarna från Jacob Wallenbergs Stiftelse?

Det blir antagligen en resa till Kina för att träffa medförfattare i ett nytt projekt om lokala politikers karriärer och cykler i offentliga investeringar.


Artiklarna som under 2015 accepterats för publicering i American Political Science Review:

 • ”The Primary Effect: Preference Votes and Political Promotion” av Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne.
 • ”Gender Quotas and Women’s Political Leadership” av Diana O’Brien och Johanna Rickne.

 

I media

IFN-forskare citeras och skriver om sin forskning i olika medier. Ett aktuellt ämne är den nya delningsekonomin. Två forskare har skrivit om Airbnb: Andreas Bergh förklarar i en krönika i Svenska Dagbladet att “med tanke på dessa tjänsters popularitet gissar jag att en tillåtande hållning mot korttidsuthyrningar kommer att öka lägenhetspriset på samma sätt som ett avklarat stambyte eller en snabb internetuppkoppling”. I ett debattinlägg i Expressen föreslår Martin Ljunge att Airbnb ska släppas in i studentbostäderna: ”Beståndet av studentbostäder är underutnyttjat, och här finns en möjlighet att använda det bättre.”

Riksbanken borde erkänna att inflationen mätt med KPI har blivit ett för torftigt mått på prisimpulser i ekonomin. Att inte börja höja räntan vore ett misstag , skriver Magnus Henrekson, IFN, och Mårten Blix, gästforskare på IFN, i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet

"Den negativa styr­räntan talar för ett flerårigt avtal med förhållandevis höga löneökningar­ i början och låga längre fram" skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter. Calmfors konstaterar även att "den höga arbetslösheten i Sverige och en minskande vinstandel jämfört med and­ra länder att det på några års sikt finns starka skäl att hålla tillbaka löneökningarna".

 

Nya på IFN

Lovisa

Lovisa Persson är ny ordinarie forskare på IFN. Hon disputerar under hösten i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Avhandlingsämnet är offentlig och politisk ekonomi. Lovisa ska forska inom programmet Tjänstesektorns ekonomi.
 

Nikita

Nikita Koptyug är ny ordinarie forskare. Han disputerar på Handelshögskolan i Stockholm i slutet av oktober med en avhandling om bl.a. hur konsumenter reagerar när en bilproducent går i konkurs. På IFN forskar han inom programmet Globaliseringen och företagen.
 

Anna

Anna Häger Glenngård är ny affilierad forskare till IFN. Hon är ekon.dr och lektor vid Lunds universitet. Hennes avhandling handlade om konsekvenser av att införa vårdval i svensk primärvård. Hon har skrivit en rapport för programmet Tjänstesektorns ekonomi.
 

Wolfgang

Wolfgang Gick, professor vid Free University of Bolzano, Italien, har affilierats till IFN. Gick forskar bland annat om regleringspolitik. En av de frågor han studerar är hur man bäst utformar upphandlingskontrakt. Han är knuten till programmet Elmarknadens ekonomi.

 

Forskningsfronten


Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Hittills i år har 30-talet sådana presenterats på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Följande artiklar är de senaste som accepterats för sådan publicering.

Läs mer
 

Working Papers

Bland de senast publicerade studierna i IFN:s working paper-serie kan man exempelvis läsa om skatter, strukturella reformers betydelse för näringslivet samt euron och den europeiska integrationen.

Läs mer
 

Debatt och politik i urval

17sept

17 september | Henrik Jordahl, som nyligen valts in som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), talade på ett frukostmöte arrangerat av IVA:s Näringslivsråd. Ämnet var “Välfärd – tillväxtsektor som engagerar”. I panelen ingick även Henrik Borelius, koncernchef Attendo, och Liselott Kilaas, koncernchef Aleris.
 

23sept

23 september | Mario Blázquez de Paz, IFN, var gästföreläsare på Handelshögskolan i Jönköping. Ämnet var “Games: theory, experiments and applications”. Studenterna arbetade i grupper för att lära sig spelteorins grund, för att i nästa steg analysera de stategier som företag använder i en elauktion.
 

16sept

16 september | Lars Oxelheim var jämte tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt en av talarna under inledningen på Business Arena Stockholms konferens om makroekonomi, globala influenser och infrastruktur. Titeln på hans anförande var “Läget i den globala ekonomin”. Lars Oxelheim deltog även i en paneldebatt om finansiering och räntor.
 

29sept

29 september | Gabriel Heller Sahlgren har forskat om finsk skolpolitik och landets sjunkande Pisa-resultat. Hans studier var ämnet för ett seminarium arrangerat av tankesmedjan Magma i Helsingfors. Media bevakade arrangemanget och finsk tv sände ett inslag med intervju i nyhetsprogrammet samma kväll.


Tips: besök Arbetsmarknadsekonomiska rådets webbplats – arbetsmarknadsekonomiskaradet.se

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se