Nyhetsbrev 6-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Hittills i år har 30-talet sådana presenterats på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Följande artiklar är de senaste som accepterats för sådan publicering.

Thierry Verdier och Yves Zenou, ”The Role of Cultural Leaders in the Transmission of Preferences”, Economics Letters.

I denna uppsats studerar forskarna hur kulturella ledare bidrar till etniska minoriteters socialisering (anammande av normer/kultur). Forskarna finner att när kulturella ledare (en som är religiös och en som är sekulär) finns med i bilden och tävlar mot varandra så kan det inte skapas en jämvikt där alla etniska minoriteter antingen är religiösa eller sekulära.

Roger Svensson, ”Periodic Re-Coinage as a Monetary Tax: Conditions for the Rise and Fall of the Bracteate Economy”, Economic History Review.

Periodiska myntindragningar var vanliga under medeltiden. I denna studie analyseras den geografiska och tidsmässiga utbredningen samt villkoren för, och konsekvenserna av, ett sådant monetärt system.

Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne, ”The Primary Effect: Preference Votes and Political Promotions”, American Political Science Review.

Forskarna studerar hur de politiska partiernas nomineringsprocesser påverkas av valresultat. Slutsatsen är att fördelningen av personröster i svenska kommuner har en stark påverkan på vilka politiker som får de mest inflytelserika posterna. På detta (indirekta) sätt har personvalet inneburit en förbättrad möjlighet till ansvarsutkrävande av enskilda politiker.

Ola Andersson, Marieke Huysentruyt, Topi Miettinen och Ute Stephan, ”Person-Organization Fit and Incentives: A Causal Test”, Management Science.

Forskarna studerar treenigheten mellan person, organisation och incitament. De finner att prosociala individer matchade med en prosocial organisationskultur är extra produktiva. Resultaten är centrala för organisationer med prosociala kulturer, exempelvis välgörenhetsorganisationer och icke-vinstdrivande företag.

Maria Persson och Fredrik Wilhelmsson, ”EU Trade Preferences and Export Diversification”, World Economy.

Ett uttalat politiskt mål med unilaterala handelspreferenser för utvecklingsländer är att dessa särskilda handelsavtal ska bidra till exportdiversifiering. Denna studie visar att följden ofta (men inte alltid) blir den rakt motsatta: utvecklingsländerna som erbjuds lägre handelshinder specialiserar sig på färre exportvaror.

Magnus Henrekson och Daniel Waldenström, ”Inheritance Taxation in Sweden, 1885–2004: The Role of Ideology, Family Firms and Tax Avoidance”, Economic History Review.

Forskarna studerar den långsiktiga utvecklingen av arvs- och gåvoskatten i Sverige från införandet 1885 till avskaffandet 2004. De konstaterar att ideologiska motiv är en viktig förklaring till de stora höjningarna av arvsskattesatserna 1934 och 1948, men att allt fler kryphål gjorde att skatten efter hand förlorade sin legitimitet och därför avskaffades 2004.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se