Nyhetsbrev 6-2015

Höstens nya böcker

Två böcker av IFN-forskare har nyligen presenterats: Den kapitalistiska välfärdsstaten av Andreas Bergh och Den ekonomiska människan av Mikael Elinder som är affilierad till IFN och verksam vid Uppsala universitet. Under november kommer även The EU’s role in fighting global inbalances med Lars Oxelheim som en av redaktörerna och Magnus Henrekson som en av skribenterna. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula är även författare till en lärobok om entreprenörskap som släpps i januari 2016.

bokomslag.jpg

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har omarbetat och uppdaterat boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur) som nu ges ut i en fjärde upplaga. Innehåller den några nyheter?

– I den nya boken diskuteras orsakssambandet mellan institutioner och välstånd samt om vinster i välfärden. Den behandlar även ny forskning om problemen i den svenska skolan och om tillitens betydelse för de svenska framgångarna, förklarar Andreas Bergh.

En av de frågor som Bergh försöker besvara i boken är om den svenska välfärdsstaten kan bestå i framtiden.

Mikael Elinder fick idén till boken om den ekonomiska människan från sina studenter:

– Studenterna kritiserar att vi på grundkursen fokuserar på förståelse av och att räkna på traditionella nationalekonomiska modeller. De frågar sig hur relevanta dessa är i dag. Det är egentligen först på forskarnivå som man diskuterar och granskar teorierna.

Mikael Elinder säger att nationalekonomi är mycket bredare än vad många tror. Och det försöker han förmedla i sin bok. Han menar att nationalekonomiska modeller inte kan förklara allt utan att man i vissa fall bör ta hjälp av andra ämnen, exempelvis psykologi.

Boken skiljer sig från traditionella böcker i mikroteori efterom den helt är inriktad på konsumtionsteori – det vill säga hur enskilda bestämmer vilka och hur mycket varor och tjänster de de köper. Varför just konsumtionsteori? 

– Den utgör grunden för hur nationalekonomer tänker kring hur individer fattar beslut, vilket ger en bra grund för fördjupning i nationalekonomi.

I sin bok tar Mikael Elinder sig an två mindre vanliga ämnen för nationalekonomi på grundnivå: politiskt beslutsfattande och brottslighet. Han kommer fram till att ”de höga nivåer på valdeltagande som finns i de flesta demokratier inte kan förklaras av modeller baserade på rationalitet och snävt egenintresse”.

– När standardmodellen inte fungerar så kan ofta psykologer
eller sociologer visa vägen, säger Elinder.

Vad gäller brottslighet pekar han på att man med modellen inte kan förklara varför män begår fler brott än kvinnor. Samtidigt förutspås exempelvis att brottsligheten minskar om sannolikheten att åka fast ökar, vilket har bekräftats i bland annat svenska studier.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se