2015

Nyhetsbrev 7–2015

Nyheter från IFN.gif

Panel.jpg

Skolforskare:
Lärarna har nyckelroll i kunskapsraset

Fyra nationalekonomer diskuterade skolforskning på ett seminarium arrangerat av IFN: Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren, Jonas Vlachos och Björn Öckert. De tre förstnämnda är affilierade till IFN. Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad forskare verkligen vet om orsakerna till den svenska skolans allt sämre resultat.

Läs mer

Läs nyhetsbrev 7–2015 som PDF


 

StevenJDavisbeskuren.jpg

Seminarium

Politics vs the economy?
When policy uncertainty curbs economic growth

Den 16 december kl. 8.30–10.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Steven J. Davis, professor på University of Chicago forskar om sambandet mellan politisk osäkerhet och tillväxten i ekonomin. Han är en av de som skapat Economic Policy Uncertainty Index.
Efter en inledning av Davis deltar Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesman (M), Max Elger, statssekreterare (S) och John Hassler, professor och ordförande för Finanspolitiska rådet, i ett samtal under ledning av journalisten Mia Odabas.

Läs mer och anmäl dig


Andreas Bergh podd okt 2015.jpg

Podd om vad som händer med välfärdsstaten

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare som är verksam på IFN och Lunds universitet, har skrivit boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur). I en IFN-podd resonerar han bland annat om vad dagens stora flyktingströmmar kan komma att betyda för välfärdsstaten. Valfrihet i välfärdssektorn är ytterligare en fråga han tar upp.

Lyssna på podden

Pris för artikel om globalisering och tolerans

En gång per år delar rektor vid Ekonomihögskolan i Prag ut priser till skolans forskare för bästa publikationer. I år fick IFN-forskaren Niclas Berggren, som är affilierad till Institutionen för institutionell, miljö- och experimentell ekonomi (KIE), andrapris i kategorin tidskriftsartiklar. Den prisbelönta artikeln handlar om den av Niclas Berggren och Therese Nilsson genomförda studien ”Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance”, som har publicerats i Journal of Comparative Economics.

Läs om Niclas Berggrens forskning


Forskningsfronten

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Hittills i år har 40-talet sådana presenterats på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Följande artiklar är de senaste som accepterats för sådan publicering.

Läs mer

Working papers

Bland de senast publicerade studierna i IFN:s working paper-serie kan man bland annat läsa om att könsbalansering inte minskar grupptryck, att företags internationalisering gör personalens arbetsuppgifter mer avancerade och om att det kan löna sig att vänta innan man köper tågbiljett.

Läs mer


Fyrafotoinbjudan19jan2016.jpg

Seminarium

Entreprenörer skapar tillväxt, men vem skapar entreprenörer?

Den 19 januari kl. 8.30–10.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Entreprenörskap – vad, hur och varför (Studentlitteratur) är en ny lärobok författad av Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN. Boken presenteras och följs av en paneldiskussion. I panelen ingår Helena Casserlöv-Kvist, grundare och vd Meritmind, Magnus Henrekson, Marie Löwegren, föreståndare SKJ Centre for Entrepreneurship Lunds universitet samt Helena Stjernholm, vd Industrivärden. Diskussionen leds av Thomas Gür, skribent och företagare.

Läs mer och anmäl dig


Debatt och politik i urval

Thomas Tangerås Energikommissionen.jpg

27 oktober | Thomas Tangerås, IFN, talade på Energikommissionens seminarium om hur man kan säkerställa en väl fungerande energimarknad. Deltog gjorde även Karin Alvtege, Energimarknadsinspektionen, Lennart Söder, KTH och Ulla Sandborg, Svenska kraftnät.

Läs mer

Åsa Hansson TCO.jpg

10 november | Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, och Magnus Henrekson, IFN, var talare på ett seminarium som arrangerades av TCO. Titeln var “Dags för ännu en underbar natt? Därför behöver Sverige en ny skattereform”.

Läs mer om boken Swedish Taxation

 

Lars Calmfors Fores.jpg

17 november | Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, deltog i en panel på tankesmedjan Fores. Ämnet var “Fler enkla jobb: Vad kan vi lära av tyska mini-jobs?” Övriga paneldeltagare var Susanne Spector, Svenskt Näringsliv och Ola Pettersson, LO.

Läs mer om Arbetsmarknadsekonomiska rådet

 

Magnus Henrekson Senioruniv..jpg

17 november | Magnus Henrekson, IFN, talade på Senioruniversitetet Stockholm inför en fullsatt lokal. Ämnet var “Långsiktiga aspekter på produktions- och inkomstutveckling” och handlade till en stor del om det svenska utbildningsväsendet.

Läs en artikel av Magnus Henrekson: Utbilda för arbete

 

Per Skedinger Timbro.jpg

17 november | Per Skedinger, IFN, och Arbetsmarknadsekonomiska rådet, presenterade forskning om minimilöner. I en efterföljande panel deltog även Agneta Berge, LO, och Susanne Spector, Svenskt Näringsliv. Moderator var Jesper Alhgren, Timbro.

Läs en intervju med Per Skedinger i Dagens Nyheter

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se