Nyhetsbrev nr 7-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Hittills i år har 40-talet sådana presenterats på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Följande artiklar är de senaste som accepterats för sådan publicering.

Johan Egebark och Mathias Ekström, ”Can Indifference Make the World Greener?”, Journal of Environmental Economics and Management.

När en användare skriver ut ett dokument kan han eller hon välja att använda antingen en sida eller båda sidor av ett ark. I denna studie visas att konsumtionen av papper påverkas mycket av vilket alternativ som är förvalt. Genom att välja förvalsalternativ optimalt kan pappersåtgången minskas med 15 procent, både på kort och på längre sikt.

Anna Häger Glenngård, ”Experiences from Introducing a Quasi-Market in Swedish Primary Care: Fulfilment of Objectives and Assessment of Provider Activities”, Scandinavian Journal of Public Administration.

I artikeln analyseras utvecklingen i svensk primärvård efter vårdvalsreformen, baserat på studier som publicerats perioden 2010-2014. Fokus ligger på hur väl primärvårdens olika målsättningar uppfylls samt i vilken utsträckning information om vårdgivare finns tillgänglig och används av huvudmän och individer för att följa upp deras prestationer.

Qin Gao och Johanna Rickne, ”Inequality in Social Insurance Participation and Generosity: Do Firm Characteristics Matter?”, Social Policy & Administration.

Studien dokumenterar ojämlikhet i kinesiska arbetstagares hälso- och pensionsförsäkringar. Resultaten visar att det inom ramen för det nya socialförsäkringssystemet finns betydande ojämlikhet mellan offentlig och privat sektor, liksom mellan arbetstagare med olika utbildningsnivå.

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, ”Owner-Level Taxes and Business Activity”, Foundations and Trends in Entrepreneurship.

Tvärsemot tidigare forskning visar senare års teoretiska så väl som empiriska forskning att ägarskatter har tydliga och ekonomiskt betydelsefulla effekter på företagande och entreprenörskap. Ägarskatter (skatt på utdelningar och kapitalvinster) har stor betydelse för innovativt nyföretagande, investeringar, kapitalstruktur och ägarstruktur.

Joan De Martí och Yves Zenou, ”Network Games with Incomplete Information”, Journal of Mathematical Economics.

I denna uppsats utvecklar forskarna en nätverksmodell med strategisk komplementaritet där individen delvis känner till resultatet i form av belöning eller graden av interaktioner. Forskarna visar att det finns en unik Bayes-Nash-jämvikt. Denna jämvikt bestäms genom att man skiljer på informationseffekter och effekterna från nätverk/interaktion.

Andreas Bergh, Irina Mirkina och Therese Nilsson, ”Do the Poor Benefit from Globalization Regardless of Institutional Quality?”, Applied Economic Letters.

Forskarna har tidigare visat att globalisering tycks bidra till minskad fattigdom. En invändning kan vara att detta kräver välfungerande samhällsinstititioner. Här studeras 64 länder från 1983 till 2007, och motsatsen visas: Globalisering minskar fattigdom särskilt mycket i länder med hög korruption, demokratiska problem och problem i statsförvaltningen.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se