2016

Nyhetsbrev 2–2016

Nyheter från IFN.gif

Huvudbild.jpg

Blivande forskare nyfikna på IFN

I slutet av januari arrangerade IFN Öppet Hus för doktorander och masterstudenter som siktar på doktorandstudier inom IFN:s forskningsfält. Runt 25 studenter kom och lyssnade till presentationer om institutet i allmänhet och arbetet inom de fem forskningsprogrammen i synnerhet.

Läs mer

Läs nyhetsbrev 2–2016 som PDF

Grasoblommor2.jpg

Sommar med IFN?

IFN erbjuder tjänster som forskarassistent under två sommarmånader. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Läs mer

 

Nya böcker och rapporter

Fembocker.jpg

Entreprenörskap – vad, hur och varför
Författarna Magnus Henrerkson och Mikael Stenkula granskar vilka faktorer som bestämmer entreprenörskapets omfattning och inriktning. De analyserar även hur den ekonomiska politiken är kopplad till entreprenörskap. (Studentlitteratur)

Information – ett verktyg för bättre skolsystem
Författarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren argumenterar för centraliserat betygsystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner av i första hand underpresterande skolor. (SNS)

EU och de nya säkerhetshoten
Redaktörer: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim (IFN). Tio ledande svenska forskare skriver om de nya säkerhetshot som EU står inför. Roger Svensson, IFN, har skrivit kapitlet ”Hotet mot innovationsledd tillväxt i EU”. (Santérus)

The Oxford Handbook of Swedish Politics
Redaktör: Jon Pierre. Lars Calmfors och Richard Öhrvall, båda IFN, har skrivit två av de 50 kapitlen. Richard Öhrvall om ”Voter Turnout” och Lars Calmfors om ”The Swedish Macroeconomic Policy Framework”. (Oxford University Press)

Att styra och leda en vårdcentral
Författarna Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl undersöker den operativa driften i primärvården. 119 verksamhets-
chefer på vårdcentraler intervjuas. Författarna finner att svensk primärvård generellt sett har god styrning och ledning. (SNS)


3 frågor till Lars Calmfors

LarsCalmfors2.jpg

Allt sedan sommaren 2015 har professor Lars Calmfors sin arbetsplats på IFN. Det oberoende Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som Calmfors är ordförande för, har sitt kansli i IFN:s lokaler. På IFN finns även professor Per Skedinger som är ledamot i rådet.

Läs mer

 

Seminarium: Använder äldre alltför mycket av våra tillgångar?

Seminarium15mars.bmp

Tisdagen den 15 mars, kl. 8.30–10.00; IFN, Grevgatan 34, Stockholm

Ett kapitel i EEAG-report 2016 (European Economic Advisory Group, CESifo, München) presenteras av kapitelförfattaren professor Harold James, Princeton University. Kommentator är professor Mats Persson, Stockholms universitet. Moderator är Paulina Neuding, journalist och debattör.

Politiker frestas att föra en politik som allt för mycket gynnar äldre på bekostnad av yngre generationer, menar Harold James  i EEAG-report 2016. På seminariet diskuterar han och Mats Persson hur välfärdsstaten kan förändras så att den klarar av bland annat flyktingvågen och en förändrad åldersfördelning. (Seminariet hålls på engelska.)

Läs mer 
 

Nya poddsändningar

Utbildning.jpg

Utbildning | Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, är författare till forskningsrapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem. De menar att vi behöver mäta elevers kunskaper och skolors kvalitet på nytt sätt. I en podd samtalar de om allt från att vi behöver ett nytt betygsystem till att Skolinspektionen bör lägga om sitt arbetssätt. Och, menar de, vi behöver mäta mer för att förstå vilka reformer som krävs.

Entrep.jpg

Entreprenörskap | Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, intervjuas om sin nya bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt: Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin tur skapar tillväxt. De slår fast vad som krävs från makthavarnas sida för att fler ska kunna bli entreprenörer.

Missa inte kommande poddsändningar:

 • Vad innebär det att svenska kärnkraftsverk stängs. Intervju med Thomas Tangerås och Erik Lundin, IFN.
 • Shon Ferguson, IFN, intervjuas om en rapport (ges ut av SNS) som tar upp effekterna av en kommuns tillgång till flyg. Rikard Forslid, Stockholms universitet, är medförfattare.

Lyssna på podden


I media

Alexander Ljungqvist , NYU och affilierad till IFN, skriver tillsammans med IFN-forskarna Lars Persson och Joacim Tåg på Blue Sky Blog, Columbia Law School. De har undersökt hur omfattande utköp av noterade bolag kan påverka näringslivspolitiken. Analysen visar att en minskad möjlighet för medborgare att ta del av företagsvinster genom aktieägande kan minska stödet för en näringslivsvänlig politik. 

"Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna" av Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN, är en av de mest lästa artiklarna på Dagens Samhälles debattsidor under det senaste året. Artikeln har delats på Facebook 19.000 gånger. Stort genomslag har även en intervju med Magnus Henrekson haft. Den utfördes av EFN men finns publicerad av annan källa på YouTube. Intervjun har visats närmare 29.000 gånger. 

 

Senior Research Fellow

ParH.jpg

Pär Holmberg har uppnått kraven för och utsetts till Senior Research Fellow vid IFN. Han är även knuten till Electricity Policy Research Group vid University of Cambridge, England. Pär är docent i nationalekonomi och tekn.dr i elkraftteknik.

 

Debatt och politik i urval

 

Henrik-Jannis.jpg

25 februari | Jannis Angelis (höger) och Henrik Jordahl har tillsammans med Anna Häger Glenngård skrivit rapporten Att styra och leda en vårdcentral. Studien presenterades på ett SNS-seminarium. Den ingår i ett samarbete mellan IFN och SNS.

Läs mer
 

AER.jpg

16 februari | Arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterade rapporten Dags för större lönespridning?. I en panel deltog (från vänster) Lars Calmfors, IFN, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Torbjörn Johansson, LO och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

Läs mer
 

MagnusH.jpg

11 februari | Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda författad av Johan P Larsson (till höger), Entreprenörskapsforum.

Läs mer
 

PerS.jpg

29 januari | Per Skedinger talade på en lunchsammankomst för anställda på Svenskt Näringsliv. Ämnet var ”Effekter av turordningsregler – en jämförelse mellan Sverige och Finland”.
 

RogerS.jpg

3 februari | Boken Europaperspektiv 2016 presenterades på ett seminarium arrangerat av SNEE. En av tio kapitelförfattare är Roger Svensson, IFN, som skriver om ”Hotet mot innovationsledd tillväxt i EU”. En av bokens redaktörer är Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet.

Läs mer
 

MagnusMasters.jpg

2 mars | Magnus Henrekson, IFN, föreläste för masterstudenter på Handelshögskolan om arbete och karriärval. Han gjorde det inom ramen för en serie av lunchseminarier som arrangerades av Student Association at the Stockholm School of Economics.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se