Nyhetsbrev nr 2-2016

3 frågor till Lars Calmfors

Allt sedan sommaren 2015 har professor Lars Calmfors sin arbetsplats på IFN. Det oberoende Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som Calmfors är ordförande för, har sitt kansli i IFN:s lokaler. På IFN finns även professor Per Skedinger som är ledamot i rådet.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet släppte nyligen en rapport där ni föreslår ökad lönespridning. Debatten blev livlig. Blev responsen den du väntat dig?

Ja, polariseringen är stor i denna fråga. Som förväntat var borgerliga skribenter och debattörer positiva, medan de inom socialdemokratin och vänster ut var negativa. En del reaktioner var mest känslomässiga, som att man anklagar rådet för att vara köpt av Svenskt Näringsliv [som finansierar AER] och därför vill sänka löner. Samtidigt anklagas vi som ekonomer för att alltid vilja ha lägre löner. Dessa två argument går inte ihop!

Vad arbetar rådet nu med och vad kommer nästa rapport att handla om?

I april presenterar vi en rapport om lönespridningen i Tyskland. Den är författad av Michael C. Burda som är professor på Humboldtuniversitetet i Berlin. I Tyskland har lönespridningen ökat väsentligt och samtidigt har arbetslösheten sjunkit, särskilt för lågutbildade och invandrare. Michael Burda tittar på vad lönespridningen betytt för denna utveckling.

Du förekommer ofta i media. Hur ser du på din roll som ekonom och akademiker i samhällsdebatten?

Det är viktigt att akademiker deltar i samhällsdebatten. Det behövs kunskap baserad på forskning. Men oftast räcker det inte med att redovisa fakta och göra en analys utan man behöver lägga på värderingar. Då är det viktigt att tydligt redovisa gränsen mellan analys och värdering. Man kan redogöra för hur argument vägts för och emot så att läsaren kan dra egna slutsatser.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se