2016

Nyhetsbrev 4–2016

Nyheter från IFN.gif

 

Växande forskning om digitalisering

Den 16 juni presenterades ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson.“Sverige har hittills framgångsrikt utnyttjat automatiseringen” sa Lars Persson när rapporten presenterades. Även Mårten Blix, IFN, forskar om digitaliseringens effekter på samhällsekonomin.

Läs nyhetsbrev 4–2016 som PDF

HeymanPerssonNorbäck
Fredrik Heyman, Lars Persson och Pehr-Johan Norbäck har författat ESO-rapporten Digitaliseringens dynamik. Till höger ses Thomas Carlén, LO.


I ESO-rapporten studerar forskarna hur investeringar i digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet 1996–2013. De finner att svenska företag – särskilt inom tillverkningsindustrin – har dragit fördelar av digitalisering och automatisering. Digital teknologi har exempelvis använts “för att lösa informations- och kommunikationsproblem, skapa individanpassade varor och tjänster, samt utnyttja marknader för outnyttjade privata tillgångar (exempelvis bostäder och bilar; Airbnb och Uber)”.

Heyman, Norbäck och Persson skriver att utvecklingen mot ett mer automatiserat näringsliv inte saknar utmaningar. En sådan är att små skillnader i kvalitet och små försprång in på en marknad kan leda till mycket stora konkurrensfördelar. Detta ökar inkomst- och förmögenhetsklyftor.

En god produktivitetstillväxt i den digitala ekonomin kräver enligt forskarna: 1) väl fungerande produktmarknadskonkurrens, så att inte ett fåtal dominerande företag i nätverksintensiva branscher kan tillgodogöra sig stora delar av vinsterna, 2) att arbetsmarknaden anpassas till förändringar i efterfrågan på olika yrkeskompetenser, 3) ett skattesystem som inte hämmar dynamiskt företagande och 4) att regelverk utvecklas för att få ett pålitligt och integritetsskyddande internet.

Blix-liten.jpg

Även Mårten Blix, IFN, studerar digitaliseringen. Han är författare till rapporten “The economy and digitalization – opportunities and challenges” (Svenskt Näringsliv) och har nyligen lämnat manus till boken Digitalization, Immigration and the Welfare State som ska ges ut internationellt.

I boken beskrivs hur välfärdsstaten och arbetsmarknaden påverkas av automatiseringen och digitala platformar. Trenden är, säger Blix, att medelklassen minskar och att de med höga respektive låga löner blir fler. I USA har löneökningarna dessutom stagnerat. Han befarar att så även kommer att ske här.

Blix tror att allt fler företag kommer att upptäcka att det är smidigt och billigt att köpa tjänster via globala platformar. När detta växer i omfattning kan jobb gå förlorade och de svenska skatteintäkterna minska.

– Forskningen visar att låginkomsttagare får störst välfärdsförbättring av digitala delningstjänster för exempelvis bilar – minskat ägande frigör kapital som kan användas till annat.

Blix påpekar att facket och arbetsgivarna inte är del av plattformsekonomin. I takt med att plattformsbaserade arbetsmarknader växer kommer detta bli en allt större utmaning för arbetsmarknadens parter.

 

Forskningsfronten


IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året presenterades ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Här redovisas de senaste studierna som accepterats för publicering.

Läs merAghion

Den 10 maj mottog Philippe Aghion Global Award for Entrepreneurship Research på Grand Hotel i Stockholm. Dagen därpå höll han ett akademiskt seminarium på IFN. Ämnet var “Innovation and Top Income Inequality”.

Läs mer


Fotbollsmatch.jpg

Fotboll – ny forskning om konkurrens 

Forskning visar att efter en EU-dom 1995 har spänningen minskat i matcher i Champions League men ökat på landslagsnivå. Forskarna som konstaterar detta är Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Persson.

Läs mer
 

Kort och gott


LarsPerssonApsis.jpg

Lars Persson, professor och vice vd på IFN, har valts in som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien:s (IVA) avdelning för ekonomi. Sedan tidigare är IFN-forskarna Magnus Henrekson och Henrik Jordahl ledamöter i samma avdelning.

Läs mer om Lars Perssons forskning
 

LundinApsis.jpg

Erik Lundin, IFN, har disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Empirical Essays on Strategic Behavior in the Electricity and Water Sector.

Läs avhandlingen
 

BerggrenApsis.jpg

Docent Niclas Berggren som leder IFN:s forskningsprogram Institutionernas ekonomi har utsetts till docent vid Ekonomihögskolan i Prag. 

Läs mer om Niclas Berggrens forskning


Forskningsmedel

En av nio forskare som fått medel från Konkurrensverket är Professor Henrik Horn, IFN, för forskningsprojektet: “Unilaterial konkurrenspolitik, standard-essentiella patent och internationell integration”.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse har tilldelat Fredrik Heyman och Ola Andersson pengar för projekten: “Effekter av globalisering och digitalisering på företag och anställda” respektive “Uppmärksamhet och ekonomiskt beslutsfattande”. 


Nya affilierade forskare

Affilierade.jpg

Två professorer är nya affilierade till IFN: Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet samt Johan Klaesson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 


I media

Ett Letter to the editor av Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, har publiceras i Financial Times. Lars Oxelheim förklarar att stater redan lånar från utlandet eller använder biståndspengar för att ge invandrare en anständig standard. Detta är i princip helicopter money, skriver han och tillägger att detta är det sista verktyget i den penningpolitiska verktygslådan.

Läs artikeln

Om Storbritannien lämnar EU får det negativa ekonomiska effekter, också för unionen. Men ännu mycket viktigare är riskerna för hela Europaprojektet. Det skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida.

Läs artikeln

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle har publicerats en artikel av Magnus Henrekson, IFN. Det handlar om hur viktiga personaloptioner är för att nya företag ska kunna växa och bli kvar i Sverige. 

Läs artikeln

I ett porträtt presenterar Dagens Industri Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Hennes forskning handlar bland annat om stress i fosterstadiet samt betygsinflation. Persson förklarar att "Sverige borde använda sina nationalekonomer mer i utformningen av politiska förslag och beslut. I USA sitter tre nationalekonomiska professorer i presidentens ekonomiska råd."

Läs om Petra Perssons forskning


IFN-forskare i Almedalen

Ett antal forskare från IFN deltar i  presentationer och diskussioner i Almedalen. Ämnena varierar från invandring och arbetsmarknad till välfärd och digitalisering.

Läs mer
 

Debatt och politik i urval


Transparens

11 maj | “Transparens – om vad aktieägare verkligen måste få veta” var titeln på ett publikt seminarium i Malmö, som inom ramen för Financial Meeting Point Öresund, arrangerades av Deloitte, IFN och Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Lars Oxelheim, affilierad till IFN, deltog. Han är en av författarna till boken The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency.


Blix

19 maj | Mårten Blix, IFN, var inbjuden av OECD som talare på International Transport Forum’s 2016 Ministerial Summit i Leipzig, Tyskland. Ämnet för diskussionen var “The digital revolution and the transport labour market.” Programmet, som sträckte sig över tre dagar, inkluderade infrastrukturminister Anna Johansson.

Se video från sessionen med Mårten Blix.


Tangerås

26 maj | Thomas Tangerås, IFN, deltog i ett lunchseminarium som arrangerades av Energiföretagen och Energiforsk. Titeln på hans föredrag var “Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad”.

Se inspelning från seminariet
 

Henrekson

2 juni | Magnus Henrekson, IFN, deltog i en Studio-Ett-debatt om arbetsmarknaden. Platsen var Centralstationen i Stockholm. Övriga som debattdeltagare var Jessica Stark, vd för startup-hubben SUP46, och Roland Paulsen, sociolog på Lunds universitet.

Läs mer om Magnus Henreksons forskning
 

Roger.jpg

24 maj | Roger Svensson, IFN, presenterade och diskuterade sitt kapitel i boken EU och de nya säkerhetshoten – Europaperspektiv 2016 på ett seminarium i Malmö.
 

Öner.jpg

2 juni | Özge Öner deltog i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum. Öner talade om integration och i vilken mån flyktingar stannar kvar där de initialt placeras.

Läs mer om Özge Öners forskning

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se