2016

Nyhetsbrev 6–2016

Nyheter från IFN.gif

 

Nya rapporter om skola och integration

Forskarna på IFN skriver emellanåt rapporter för externa organisationer. Under senare tid har Magnus Henrekson (och doktoranden Sebastian Jävervall) skrivit en skolrapport för IVA. Henrik Jordahl är författare till en rapport om kvalitetsarbete i skolan (Svenskt Näringsliv). Och Andreas Bergh har för tankesmedjan Fores skrivit om integration av nyanlända.

Läs nyhetsbrev 6–2016 som PDF
 

Inledningsbild


En effektivare skola ger mer kunskapav Henrik Jordahl, fokuserar på skolors kvalitets- och effektiviseringsarbete och hur detta påverkar elevernas prestationer. Han har jämfört det systematiska kvalitetsarbetet hos de tre största friskoleföretagen (Academedia, Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan) och tre kommuner av jämförbar storlek (Stockholm, Uppsala och Gävle). “Kommunernas systematiska kvalitetsarbete framstår i denna jämförelse som eftersatt. De stora skolföretagen arbetar mer systematiskt och välorganiserat med uppföljning, analys och åtgärder” skriver Jordahl. På DN Debatt förklarar han: ”Nu måste regeringen se till att åtgärda de faktiska problemen i stället för att ge sig på friskolornas vinster och aktieutdelningar”.

Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Alla grupper – från avancerad till elementär nivå – har förskjutits nedåt, förklarar professor Magnus Henrekson och doktoranden Sebastian Jävervall, i rapporten Svenska skolresultat rasar – vad vet vi? (IVA). Rapporten är tänkt att fungera som bakgrund till de nya PISA- och TIMSS-undersökningar för 2015 som presenteras senare i höst. ”För att kunna dra välgrundade slutsatser behöver dessa jämföras med tidigare resultat. De sammanställningar som hittills funnits har antingen några år på nacken eller så är de partiella”, förklarar rapportförfattarna.
 

rapporter


Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har för tankesmedjan Fores skrivit rapporten "Hela staden – varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”. Bergh skriver att de stora stötestenarna för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden är oflexibla arbetmarknadsinstitutioner (kolletivavtal och höga lägstalöner) samt att Sverige hittills velat ha integrering framför etniska enklaver som exempelvis Chinatown och Little Italy i New York. Bergh förklarar att om lågkvalificerad arbetskraft betalas lägre lön så får företagen lägre kostnader. Vilket i sin tur, i en konkurrensutsatt ekonomi, återspeglas i lägre priser för konsumenterna. Han ställer frågan om vi verkligen bara ska satsa på utbildning för att bekämpa rasism och segregation. Svaret är enligt Bergh att vi bör satsa både på utbildning och att reformera arbetsmarknaden för att fler utlandsfödda ska komma in på den svenska arbetsmarknaden och därmed kunna försörja sig själva.
 

Forskningsfronten


IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året utkom ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed. Här redovisas studier som under senaste tiden accepterats för sådan publicering. Ämnena varierar från experiment med givmildhet till OECD:s inflytande på reformer och new public management i skolan.

Nya accepterade artiklar


IFN:s styrelse besökte digitala företag i Värnamo

styrelse

IFN:s styrelse besökte företagen BLB Industries (ovan) och Garantell i Värnamo. Garantell är i full färd med att automatisera tillverkningen av maskinskydd i form av gallerkonstruktioner. Mikael Axelsson, vd, berättade om och visade verksamheten. BLB är ett nystartat företag som har en av världens största 3-D printrar. På bilden ses Tomas Burman, vd BLB, förklara affärsidén.

Läs mer om besöket i Värnamo Nyheter

 

Seminar: What the research can teach us about automation

Panel2.jpg

Many have opinions about and much is said in regards to digitalization and its effects. But what do we know? And what can we learn from the research? On Monday November 28, a panel will discuss what automation and digitalization might mean to our future.

About the seminar
 

Kort och gott


Simon Ek har anställts på IFN som ordinarie forskningsassistent. Simon kommer närmast från IFAU där han under sommaren 2016 arbetat som forskningsassistent. Han har en masterexamen från Uppsala universitet.

Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har tilldelats Global Economy Prize 2016. Priset delas ut av Kiel Institute for the World Economy.  Priskommittén består till största delen av tidigare vinnare, som flertalet även är nobelpristagare i ekonomi.

Per Hjertstrand, IFN, har utsetts till biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften Macroeconomic Dynamics som ges ut av Cambridge Journals. 

Daniel Waldenström har anställts som forskare på IFN. Han kommer närmast från en professur vid Uppsala universitet och forskar för närvarande vid Paris School of Economics. Daniel Waldenström var tidigare verksam på IFN 2006–2011.

Under hösten gör två amerikaner studentpraktik en eftermiddag i veckan på IFN. Båda studerar en termin på Handelshögskolan i Stockholm. Isaac Yassky kommer från Wesleyan University. Han studerar religion och nationalekonomi. Henry Jiang studerar neurovetenskap och nationalekonomi på Swarthmore College.


Debatt och politik i urval


Magnus-Henrekson

1 sept | Magnus Henrekson i samtal med Kurt Lundgren om hans bok Landet Lagom och framtiden. I samtalet deltog även Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier, under ledning av Kenneth Abrahamsson, adjungerad professor LTU. Arrangör var ABF Stockholm.
 

Per-Skedinger

2 sept | Per Skedinger deltog i ett seminarium i Paris arrangerat av France Stratégie (franske premiärministerns politiska råd). Han inledde en diskussion med titeln”The right tool to reduce inequalities?”. Foto: France Stratégie photo/Th.Marro.
 

Ola-Andersson

11 sept | Ola Andersson presenterade forskning på Hjärnfestivalen på Kulturhuset i Stockholm. Syftet var att öka allmänhetens medvetenhet om hjärnforskningens fördelar och de forskningsframsteg som tas. Foto: Nika Dominika Seblova/Hjärnfestivalen.
 

Mårten-Blix

14 sept | Mårten Blix talade på ett seminarium i riksdagen med moderaternas arbetsgrupp kring delningsekonomi. Gruppen leds av Jessica Rosencrantz, M, och i den ingår ledamöter från trafik-, närings-, skatte-, arbetsmarknads-, finans- och miljöutskottet.

 

Magnus henrekson IVA Hemsidan.jpg
27 sept | Magnus Henrekson deltog via länk från Värnamo i en rapportpresentation på IVA. Han har tillsammans med Sebastian Jävervall, doktorand Uppsala universitet, skrivit rapporten "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" I panelen på IVA ingick statssekreterare Erik Nilsson, Per Kornhall, författare och skolexpert, Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet och Sebastian Jävervall.
 

Folke-Rickne

29 sept | Nationalekonomiska föreningen arrangerade en konferens på Göteborgs universitet. Från IFN deltog en rad forskare: Joacim Tåg, Johanna Rickne (i bild), Olle Folke (i bild), Martin Ljunge samt doktorand Louise Johannesson. Flertalet forskare presenterade egna studier.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se