Nyhetsbrev 2017

 • Nyhetsbrev nr 7-2017

  EU måste bejaka nya idéer och nya företag Magnus Henrekson, IFN, presenterade rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Springer 2017) vid ett seminarium på Sveriges ständiga EU representation i Bryssel. Seminariet var ett samarrangemang med Svenskt Näringsliv. I studien föreslår forskarna en rad åtgärder för ett mer produktivt företagande.…

 • Nyhetsbrev nr 6-2017

  Stort genomslag för bok om skolan Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag) att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse…

 • Nyhetsbrev nr 5-2017

  Fake news även i den svenska debatten IFN har tillsammans med Studentlitteratur arrangerat ett seminarium med titeln ”Är forskning motgift mot fake news?” I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att fake news och filterbubblor är problematiska i…

 • Nyhetsbrev nr 4-2017

  "Elevcentrerat lärande är inte effektivt" I en ny bok granskas det knippe av föreställningar, implicita antaganden och regelverk som styr verksamheten i den svenska skolan. Inger Enkvist,  Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren resonerar kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap. De visar att det inte finns stöd i forskningen för att eleverna själva bör upptäcka hur världen…

 • Nyhetsbrev nr 3-2017

    Ett ekosystem för EU-entreprenörer Studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Springer, 2017) har presenterats i Stockholm. Den är en del av Fires, ett forskningsprojekt som finansieras av EU-kommissionen. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter…

 • Nyhetsbrev nr 2-2017

    Populärt seminarium om populism EEAG Report 2017 presenterades på ett seminarium i Stockholm den 6 april. Clemens Fuest, CESifo, München, ställde frågan vad som driver populism. Hans svar var ”den stora tillströmningen av invandrare”, men också ”globaliseringen och att människor ser sig som förlorare”. I en efterföljande panel ingick Karolina Ekholm, statssekreterare…

 • Nyhetsbrev nr 1-2017

    Så nås många av IFN:s forskning I en IFN-forskares arbetsuppgifter ingår det att kommunicera forskningen även utanför akademin. Det handlar om att delta i paneldiskussioner som arrangeras av olika organisationer, att presentera sin forskning för en icke-akademisk publik och att på olika sätt bidra till att forskningen blir känd i vidare kretsar. Läs nyhetsbrev 1–2017 som…

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se