2017

Nyhetsbrev 1–2017

Nyheter från IFN.gif

 

Så nås många av IFN:s forskning

I en IFN-forskares arbetsuppgifter ingår det att kommunicera forskningen även utanför akademin. Det handlar om att delta i paneldiskussioner som arrangeras av olika organisationer, att presentera sin forskning för en icke-akademisk publik och att på olika sätt bidra till att forskningen blir känd i vidare kretsar.

Läs nyhetsbrev 1–2017 som PDF
 

Inledning

Forskare vid IFN deltar aktivt i media genom att skriva egna debattartiklar och inlägg (totalt cirka 100 artiklar under förra året). De intervjuas av journalister och ger bakgrundsinformation. Flera är dessutom de som regelbundet skriver krönikor och lyfter fram främst nationalekonomisk forskning: Andreas Bergh på Svenska Dagbladets ledarsida, Lars Calmfors på Dagens Nyheters ledarsida och Gabriel Heller Sahlgren i Dagens Samhälle (och Göteborgs–Postens ledarsida från slutet av året).

Totalt under 2016 medverkade eller omnämndes IFN:s forskning, forskare och affilierade forskare i ett stort antal ledare, nyhetsartiklar och reportage i både tryckt form och i etermedia. Noteras bör att ett ansenligt antal IFN-forskare intervjuades i radio, i både längre och kortare inslag.

Totalt blev det fler än 500 artiklar i tidningar, radio och tv, och lika många notiser eller kortare texter och intervjuer (mestadels från TT Nyhetsbyrå). Cirka 100 artiklar publicerades i engelskspråkiga medier. Dessa redovisas separat på institutets webbplats sedan våren 2015. Många är de ledarskribenter som skriver om och hänvisar till IFN-forskning. Av de cirka 500 artiklarna utgör ledare nästan 40 procent.

Läs mer i IFN:s Årsbok 2016 som publiceras i början av mars.


Upcoming seminars


”Economic policy and the rise of populism: It’s not that simple”

Clement Fuest, CESifo Munich, will present the EEAG-report 2017. Followed by a discussion with a panel including Karolina Ekholm, State Secretary to Magdalena Andersson. Armémuseum, Thursday April 6, at 8.30–10.00.
 

“Institutional reform for innovation and entrepreneurship”

A research study authored by Niklas Elert, Magnus Henrekson and Mikael Stenkula, IFN, will be presented and discussed. Tuesday May 23, at 8.30-10.00. A seminar in cooperation with the EU Commission in Sweden.

 

Forskningsfronten


IFN:s forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året utkom ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed. Här redovisas studier som nyligen accepterats för sådan publicering. Ämnena i de artiklar som senast accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter varierar från missbruk av sjukförsäkringsförmåner och hållbarhetsutveckling i företag till förmögenhetsskattens effektivitet, entreprenörsränta och skönhet i politiken.

Nya accepterade artiklar

 

Debatt och politik i urval


2017-02-02-MH-skatt

2 feb | Magnus Henrekson har skrivit ett kapitel i rapporten Skatter och entreprenörskap – företagsbyggande, optioner och tillväxt, Entreprenörskapsforum. Pensionskapital behöver kunna satsas på entreprenörer, förklarade Henrekson.
 

Ozge-David

1 feb | Özge Öner, IFN, och David Cesarini, New York University och affilierad till IFN, deltog i ett seminarium där de kommenterade och diskuterade boken Massutmaning av Tino Sanandaji, verksam vid EHFF, Handelshögskolan i Stockholm.
 

2017-02-01-LO-AB

1 feb | 2017 års bok i serien Europaperspektiv lanserades i Stockholm. Årets titel är Tilliten i EU vid ett vägskäl. Andreas Bergh, IFN, har skrivit kapitlet ”Hotas tilliten i Europa av ökad migration?”. Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av redaktörerna för boken.

Läs mer
 

RS

1 feb | På ett publikt seminarium presenterade Roger Svensson en studie, som var skriven för Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV), om sambandet mellan immateriella tillgångar/rättigheter och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå.
 

2017-01-31-LC-SNS

31 jan | Lars Calmfors kommenterade en forskningsrapport från SNS om integreringen av nyanlända på den danska arbetsmarknaden. Rapporten var författad av Mette Foged, Köpenhamns universitet.

Läs mer
 

AB-LRF

31 jan | Andreas Bergh deltog i ett seminarium arrangerat av LRF. Äganderätt var dagens ämne. Deltagarna var LRF-medlemmar med intresse för mark- och skogsägande. Foto: Carl von der Esch.
 

2017-01-25-MH-AH

25 jan | Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, talade på Skatteutskottets seminarium i riksdagen "Skattereformen 25 år – dess historia och framtid”. Magnus Henrekson förklarade hur beskattning är kopplad till entreprenörskap och tillväxt. Åsa Hansson å sin sida redde ut begreppen likformig och optimal beskattning.

Läs mer och se seminariet
 

2017-01-19-HJ

19 jan | Henrik Jordahl presenterade rapporten ”Vinstbegränsningar i välfärden” (Svenskt Näringsliv) som han författat tillsammans med David Sundén. Jordahl förklarade att vinstbegränsning försämrar välfärden.

Läs mer
 

2017-01-12-MH

12 jan | Magnus Henrekson kommenterade och deltog i panelen när Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) arrangerade ett samtal om skolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin var en av talarna.

Läs mer och se seminariet
 

PH

6 jan | Pär Holmberg presenterade uppsatsen ”Comparing auction designs when suppliers have uncertain costs and uncertain pivotal status” på American Economic Associations (AEA) årskonferens i Chicago.

Läs uppsatsen

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se