2017

Nyhetsbrev 2–2017

Nyheter från IFN.gif

 

Populärt seminarium om populism

EEAG Report 2017 presenterades på ett seminarium i Stockholm den 6 april. Clemens Fuest, CESifo, München, ställde frågan vad som driver populism. Hans svar var ”den stora tillströmningen av invandrare”, men också ”globaliseringen och att människor ser sig som förlorare”. I en efterföljande panel ingick Karolina Ekholm, statssekreterare på finansdepartementet, Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet, samt Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten.

Läs nyhetsbrev 2–2017 som PDF

Inledning
Panelen från vänster: Clemens Fuest, Cecilia Garme, Karolina Ekholm, Alice Teodorescu och Assar Lindbeck. Foto: Karl Gabor.


Clemens Fuest förklarade att även ekonomiska kriser och vissa icke-ekonomiska faktorer, exempelvis brist på tillit, bidragit till att populismen växt. För att tygla denna utveckling, sa han, måste vi bejaka politiska meningsskiljaktigheter. För mycket konsensus kan slå tillbaka. 

– Politikerna måste erkänna att politiska beslut och den ekonomiska utvecklingen skapar vinnare och förlorare och att förlorarna har rätt att vara missnöjda, men inte har rätt till gottgörelse, sa Fuest. 

Han förklarade att regeringar bör avstå från att använda folkomröstningar som ett instrument i en maktkamp.

– Folkomröstningar ska användas för politiska initiativ som kommer från folket och deras roll bör definieras tydligt i författningen.

Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet förklarade:

– Jag har problem med begreppet populism – i dag är det till och med populistiskt att tala om populism.

Han ställde frågan vem som är populist. Är det den som säger att massinvandringen av låginkomsttagare skapar allvarliga problem i våra bostadsområden? Eller är det populistiskt att säga att alla är välkomna till Sverige? Är det den som erkänner problemet eller den som skyler över?

Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten hänvisade till att det i EEAG-rapporten sägs att populister ställer de rätta frågorna, men har fel svar.

– Detta är problemet i Sverige. Ett parti [Sverigedemokraterna] har ibland tagit upp de rätta frågorna och i och med detta har övriga partrer inte kunnat ta itu med problemen. Så skapades ett utrymme för dem att ställa frågor men ingen tvingade dem att ge svar. 

Karolina Ekholm, statssekreterare på finansdepartementet, förklarade att hon är tilltalad av tanken i rapporten, att den finansiella krisen och hur den hanterades kan ha givit näring åt populism.

– Eftersom eliten, som föreföll vara ansvarig för krisen, tycktes klara av den relativt oskadd medan vanliga människor upplevde svåra tider.

Läs mer och se seminariet
 


4 frågor till Daniel Waldenström

Daniel

Daniel Waldenström är sedan förra sommaren verksam som forskare på IFN. Men han bor just nu i Paris och arbetar på Paris School of Economics.

Vad forskar du om i dag?

Just nu studerar jag inkomstfördelning i allmänhet och inkomst- och kapitalbeskattning i synnerhet. Både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv.

Är du bekymrad över den ekonomiska ojämlikheten i Sverige?

Svaret på den frågan beror på vilken del av fördelningen man tittar på. Sverige är fortfarande kanske världens jämlikaste land. Särskilt viktigt är allas lika tillgång till välfärdssystemen – en tradition vi ska värna. Inkomstskillnader blir nämligen inte lika problematiska om alla har samma tillgång till utbildning, vård och omsorg. Därför ser jag med viss skepsis på avgiftsbaserade välfärdssystem eftersom de riskerar öka välfärdsklyftor och urholka tilliten och viljan att bidra till samhället, exempelvis genom att betala skatt.

Du är ordförande för nästa SNS Konjunkturrådsrapport som presenteras i januari 2018. Vad kommer den att handla om?

Rapporten handlar om kapitalet i Sverige och dess beskattning. Detta är frågor som hamnat i skymundan i den svenska debatten, vilket är olyckligt eftersom kapitalets betydelse har ökat ganska markant. Rapporten ska diskutera vilka olika sorters kapitalskatter som finns, vilka möjligheter och problem som en liten, öppen ekonomi som den svenska möter när kapital ska beskattas.

Ditt namn nämns emellanåt i samband med den franske ekonomen Thomas Piketty. Berätta?

Jag är sedan ett drygt år gästforskare vid Paris School of Economics där Thomas Piketty arbetar. Thomas var den som bjöd mig dit och vi träffas ofta och diskuterar forskning och andra frågor. Jag har sedan många år arbetat med liknande frågor som honom och han använde våra data för Sverige till sin bok Capital in the Twenty-First Century.
 

Forskningsfronten


IFN:s forskning presenteras först i ett working paper. Nästa steg är publicering i vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed. De senaste artiklarna som antagits för publicering handlar om:

 • Dagens låga ägarbeskattning
 • Ett nytt test föreslås för data över hushållskonsumtion
 • Effekterna av pensionering på mental hälsa
 • Skillnader i resultat på nationella prov mellan  fristående och kommunala gymnasieskolor
 • Penningpolitiken i det medeltida Sverige
 • Hur kommer det sig att små oberoende entreprenörsföretag gör banbrytande innovationer?
 • Vad innebär företagsförsäljningar till utländska ägare för investeringar på inhemska marknader?
 • Private equity-fonders förvärv
 • Hur entreprenörer som avviker från rådande regler kan orsaka både ekonomiska och institutionella förändringar 

Nya accepterade artiklar


Seminar in cooperation with the EU Commission in Sweden: 

Institutional reform for innovation and entrepreneurship: An Agenda for Europe

A research study including a reform agenda for Europe authored by Niklas Elert, Magnus Henrekson and Mikael Stenkula, IFN, will be presented and discussed Tuesday May 23, at 8.30-10.00. Peter Voigt, Senior Economist the Directorate General for Economic and Financial Affairs at the EU Commission will be part of the panel. (IFN working paper no 1150)

Läs mer och anmälan till seminarietVinnare av Global Award 2017

 

globalaward2017Apsis
Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto, chef för Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. 

Priset överlämnas av finansminister Magdalena Andersson som tillsammans med Hernando de Soto även deltar i den paneldiskussion som avslutar seminariet. Övriga i panelen är Magnus Henrekson, IFN, och Joakim Appelquist, Vinnova. Seminariet leds av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet. Seminariet med prisföreläsning hålls den 15 maj.

Entreprenörskapsforum är prisets grundare och IFN är medgrundare. Vinnova är medfinansiär och  Stockholms Köpmansklubb är donator till priset på 100 000 euro.

Läs mer och anmäl dig till seminriet
 

Kort och gott

Nya forskare på IFN

Björn

Docent Björn Tyrefors Hinnerich har anställts som forskare på IFN. Hans forskning handlar om politisk ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Han forskar bland annat om skolan. Björn Tyrefors Hinnerich kommer närmast från en anställning vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Jens

Docent Jens Josephson är ny affilierad IFN-forskare. Han är lektor i finansiering vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. En av de frågar han studerar är vad som avgör när en företagsrekonstruktion blir framgångsrik.

Erik

Erik Prawitz, doktorand på Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, är ny affilierad forskare till IFN. Han kommer att ingå i forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi och blir efter sin disputation ordinarie forskare på IFN.
 

Debatt och politik i urval


16febLC

16 feb | Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors och Per Skedinger från IFN, presenterade 2017 års rapport. I den pekar AER på det faktum att utlandsfödda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och dessutom ofta är deltidsarbetande.

Läs mer
 

16febMB

16 feb | Mårten Blix, IFN, nya bok Digitalization, Immigration and the Welfare State har presenterats i TV4:s morgonprogram. Författaren intervjuades liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Läs mer
 

13mars

13 mars | Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, ingick i panelen på ett seminarium där en ny stambana med höghastighetståg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö diskuterades. Hon är författare till rapporten som presenterades: Är det lönt att välja tåget? (Fores). Foto: Fores.

 

14mars

14 mars | Ett 20-tal norska företagsledare, som deltar i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Kristiansand, Norge besökte IFN. Magnus Henrekson, IFN, presenterade boken Entreprenörskap – vad, hur och varför

Läs mer
 

17mars

17 mars | Lars Persson, IFN, deltog i en konferens arrangerad av CESifo, München. Han presenterade uppsatsen “Who Becomes the Ultimate Superstar? The Educated Underdog”. Forskarna visar att de som är sent men inte för sent födda på året blir de bästa fotbollsspelarna.

 

22mars

22 mars | Mikael Stenkula, IFN, kommenterade rapporten Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft (Almega), författad av Anders Ydstedt, Scantech. Mikael Stenkula förklarade att rapporten är välskriven men att han gärna sett mer av entreprenörsperspektiv. Seminariet hölls i riksdagen.

Läs mer
 

29mars

29 mars | Magnus Henrekson, IFN, deltog i Atlantic Councils rundabordssamtal i Washington DC.  Ämnet var “Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe”, dvs. den studie som Magnus Henrekson m.fl. skrivit inom ramen för EU-projektet Fires.
 

3april

3 apr | Fredrik Wester, vd för Paradox Interactive, besökte IFN. Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter berättade han om Paradox väg till dagens framgångar. Företaget  börsintroducerades förra året.

Läs mer

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se