2017

Nyhetsbrev 3–2017

Nyheter från IFN.gif

 

Ett ekosystem för EU-entreprenörer

Studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Springer, 2017) har presenterats i Stockholm. Den är en del av Fires, ett forskningsprojekt som finansieras av EU-kommissionen. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter Voigt, EU-kommissionen, deltog i paneldiskussionen där det europeiska ekosystemet för entreprenörskap och dess brister diskuterades.

Läs nyhetsbrev 3–2017 som PDF

Inledning.gifPanelen från vänster: Thomas Gür, Jeanette Andersson, Håkan Hillefors, Peter Voigt, Anna Maria Corazza Bildt och Magnus Henrekson. Foto: Bosse Johansson.

– Innovationer kräver entreprenörskap för att kunna utvecklas och omvandlas till jobb och ekonomisk tillväxt, förklarade Magnus Henrekson när han presenterade studien. Han påminde om att det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna – 28 variationer av kapitalism. Och därför måste reformer baseras på varje lands förutsättningar.

– Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre ekosystem för entreprenörskap, sa Henrekson, som tillsammans med sina medförfattare Niklas Elert och Mikael Stenkula föreslår reformer på en rad områden, bland annat arbetsmarknad och socialförsäkring.

– Vi har fortfarande inte en fungerande gemensam marknad, sa Anna Maria Corazza Bildt och konstaterade att lösningen på detta problem är ”politisk vilja” så att ”den inre marknaden kan förverkligas”.

– Vi vill se till att det är lätt att starta, driva och avveckla företag, sa Håkan Hillefors, Näringsdepartementet. Han pekade på flera områden där EU har bidragit: telemarknaden, reglering av riskkapital och ökat fokus på små och medelstora företag samt innovation inom ramen för vad EU finansierar.

Peter Voigt, analytiker vid EU-kommissionen, berättade att EU numera gör en konsekvensanalys av all lagstiftning innan den accepteras. Visionen är att skapa en helhetssyn. Även utbildningssystemet bör vara en del av denna, menade Voigt och kommenterade:

– Jag håller med om att vi behöver förverkliga den inre marknaden. Men kom ihåg att utgångspunkten är på nationell nivå.

– Entreprenörskap är inte en politisk process utan en process som skapas där det finns ett kluster, en kompetens, för att det finns personer som är entreprenörer som startar företag, förklarade Jeanette Andersson. Hon pekade på vikten av att det blir avknoppningar från större företag. Det angelägnaste är, sade hon, vad EU kan göra när det gäller kapitalisering av företag.

Seminariet organiserades av IFN och EU- kommissionens Representation i Sverige. Det hölls i Europahuset i Stockholm.

Läs mer


Global Award 2017 för arbete med äganderätt

Eaward.gif
Från vänster ses Lars Backsell, Recipharm, Magnus Henrekson, IFN, Joakim Appelquist, Vinnova, Magdalena Andersson, Finansdepartementet, Hernando de Soto och Tove Lifvendahl, SvD och moderator.

Hernando de Soto, grundare och ledare av tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru, mottog den 15 maj Global Award for Entrepreneurship Research 2017 i Konserthuset i Stockholm.

Global Award är världens ledande pris inom entreprenörskapsforskning. Vinnaren får 100 000 euro och en kopia av Carl Milles statyett ”Guds hand”.

Årets pris överräcktes av finansminister Magdalena Andersson, som även deltog i panelen tillsammans med Joakim Appelquist, avdelningschef Vinnova, Lars Backsell, Recipharm och Entreprenörskapsforum och Magnus Henrekson, professor IFN. Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD var moderator.

De Sotos forskningsarbete belyser äganderättens betydelse för ekonomisk tillväxt. Han menar att vad 2,3 miljarder människor i den formella ekonomin lyckats göra är att överföra bevis på vad de äger och vilka de är till dokument som accepteras utanför den grupp de lever i.

I en formell ekonomi erkänns individens rättigheter i domstol och kan både säljas vidare och fungera som säkerhet för lån, men i en informell ekonomi är egendom bara erkänd av den grupp du lever i och ofta noterad i en informell men av den närmaste omgivningen erkänd liggare. Det är med andra ord egendom som inte kan försvaras i domstol eller pantsättas eller utnyttjas i en borgensförbindelse. 

För att frigöra den ekonomiska potentialen hos de fem miljarder människor som lever i den informella ekonomin krävs att deras egendom noteras på ett sätt som erkänns av domstol och internationell lag. Detta är något som Hernando de Soto och Institute for Liberty and Democracy arbetar med sedan decennier. Under senare tid har man börjat ta den digitala tekniken till hjälp. En utveckling som de Soto hoppas mycket på.

Text: Carin Sjölin

 

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 och nylanserades under nytt namn 2008. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är VINNOVA. Donator: Stockholms Köpmansklubb.

 

Forskningsfronten

 


IFN:s forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året utkom ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed. De senaste accepterade artiklarna handlar om allt från korruption och skatt på företagande till varför människor jobbar högre upp i åldrarna och hur likabehandling påverkar minoriteter.

 

Nya accepterade artiklar

 

Debatt och politik i urval


25-april-Blix.gif

25 april | Mårten Blix samtalade om plattformsekonomi och digitalisering i ett program filmat för Unionen. Övriga deltagare var Fredrik Söderqvist, Unionen, och Thomas Andersson, Handelshögskolan i Jönköping. Catharina Nordlund ledde samtalet.

Läs mer om Mårten Blix forskning
 

11-maj-Jordahl.gif

11 maj | Henrik Jordahl höll ett föredrag om ”Hur har valfriheten tillämpats i Sverige?” i finska Esbo. Temat var vad Finland kan lära av svenska erfarenheter. Seminariet hölls på Hanaholmen, ett kulturcentrum “som utvecklar samarbetet mellan Sverige och Finland”.

Se kort film om forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi
 

11-maj-Oxelheim.gif

11 maj | Lars Oxelheim, affilierad till IFN, arrangerade presentation av boken Europaperspektiv 2017 i Helsingfors. På bilden ses Bo Petersson, Malmö universitet, Alexander Stubb, tidigare statsminister, Lars Oxelheim, Anders Ahnlid, svensk ambassadör, och Eva Storskrubb, Uppsala universitet.
 

18-maj-Rickne.gif

18 maj | SNS presenterade rapporten Könskvotering, kompetens och karriär författad av bland andra Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Hon förklarade att farhågorna om negativa effekter av kvotering är överdrivna.
 

23-maj-Andersson.gif

23 maj | Martin Andersson, professor vid Blekinge tekniska högskola och affilierad till IFN, presenterade rapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? på ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum.
 

9-maj-MartenBlix.gif

9 maj | Mårten Blix höll föredrag på Rotary Stockholm City. Ämnet var ”Behöver den svenska välfärdsmodellen reformeras?”. Rotary är ett  yrkesnätverk med klubbar runt om i Sverige.

Se kort film om Mårten Blix bok om digitalisering
 

18-maj-Holmberg.gif

18 maj | På ett seminarium på Riksgälden berättade Pär Holmberg om sin auktionsforskning. Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag att bidra till att värna finansiell stabilitet.


19 maj | Niclas Berggren presenterade uppsatsen ”Roots of Tolerance” (skriven med Martin Ljunge och Therese Nilsson) på en konferens med European Public Choice Society på Central European University i Budapest. 

Lär dig mer om  programmet Institutionernas ekonomi

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se