2018

Nyhetsbrev 2–2018

Nyheter från IFN.gif

 

Lars Calmfors – faktakollare i Dagens Nyheter

Fake news är numera ett begrepp, efter att ha varit ett av Donald Trumps favorituttryck. Svenska medier stämmer i bäcken inför valrörelsen 2018 och engagerar bland annat forskare för faktakoll. En av dessa är Lars Calmfors.

Läs nyhetsbrev 2–2018 som PDF

Calmfors
Foto: Karl Gabor

– Det är ett vällovligt initiativ, säger Lars Calmfors om att Dagens Nyheter engagerat honom och nationalekonomen Laura Hartman för att ”ge övergripande synpunkter på materialet och komma med förslag till kompletteringar”. 

Han hoppas att granskningen ska bidra till ”att hyfsa debatten”. Men säger samtidigt att det givetvis finns en risk, eftersom ingen människa kan tänka på allt.

– Men vi ska komma ihåg att det är fråga om en tidning, inte en vetenskaplig peer-reviewed tidskrift. Och det är DN – inte vi – som ansvarar för den slutliga texten. 

Dagens Nyheter kommer varje vecka fram till valet att genomlysa ämnen som opinionsinstitutet Ipsos identifierat som väljarnas viktigaste frågor. Det blir ett 50-tal artiklar som Lars Calmfors ska läsa och ge synpunkter på. De första faktakollade artiklarna har redan publicerats. De handlade om vårdköer och konsekvenserna av #metoo.

Hur går det till när du granskar?

– Journalisten sänder ett material till mig på ett tidigt stadium och sedan har vi en dialog. Men det är inte frågan om detaljkunskaper från min sida utan om en grov rimlighetsbedömning.

Även andra IFN-forskare agerar faktagranskare.

Richard Öhrvall har bidragit till faktakoll av Ebba Busch Thors (KD) uttalande i en DN-intervju att ”... efter andra världskriget [...] men vi hade hög tillit till varandra. Nu ser vi att tilliten till varandra går ned.” DN skriver: ” ...den senaste upplagan av European Social Survey som genomförts vartannat år sedan 2002 visar på en marginell nedgång i mellanmänsklig tillit i Sverige sedan 2002, någonting statsvetaren Richard Öhrvall uppmärksammade i oktober 2017”.

Per Skedinger, IFN, är ytterligare en forskare som kunnat lägga fakta till rätta. Han faktakollade Stefan Löfvens uttalande i SVT att en miljon svenskar riskerar att få sänkt lön om Alliansen får igenom sitt förslag om inträdesjobb. Han förklarade att forskningen inte ger tillräckligt stöd för Stefan Löfvens påstående. Det är svårt att dra slutsatser från amerikanska studier, sa han.
 

SVT, SR, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ska med faktakoll motverka desinformation. Faktakollen ska undersöka påståenden från politiska makthavare, men också påståenden som fått spridning i sociala medier. Redaktionerna kommer att göra faktakollarna var för sig, men ska hålla sig till gemensamma principer. Senare samlas materialet på en gemensam sajt. Projektet finansieras främst av redaktionerna, men Vinnova har givit stöd till den tekniska utvecklingen.

Källa: MediavärldenKommande seminarier


Friday March 23, at 8.30–10.00

How the EU might foster unity

Clement Fuest, CESifo Munich, will present the EEAG-report 2018. This will be followed by a discussion about the future of the EU. Panelists: Katarina Areskough Mascarenhas, Head of the European Commission Representation in Stockholm, and Professor Lars Calmfors, IFN. Thomas Gür will moderate the discussuion.

Läs mer och anmäl
 

Torsdagen den 3 maj kl. 8.30–10.00

Turordningsregler– lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?

Tre forskare på IFN – Carl-Magnus Bjuggren, Martin Olsson och Per Skedinger – har studerat olika aspekter av turordningreglerna inom LAS. Inför höstens val har flera riksdagspartier lagt fram förslag om förändringar av dessa reglerna. Vilka effekter kan dessa förslag få? 

Läs mer och anmäl
 

Torsdagen den 17 maj kl. 8.30–10.00

Hur skapas kvalitet i hemtjänsten?

En forskargrupp på IFN har jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det visar sig att hög produktivitet inte går ut över de äldre, vilket ofta hävdas i debatten. Forskarna har även studerat LOV. Det visar sig att brukarna blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV.

Läs mer och anmäl
 

Forskningsfronten


IFN:s forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året utkom ett 50-tal sådana på IFN. Här redovisas några av de working paper som senast publicerats på ifn.se. Ämnena varierar från privatisering och en jämförelse av produktivitet i företag av olika storlek, till vad frånvaro i skolan kan betyda i det långa loppet och kvinnliga egenföretagare.


Se fler working papers


Forskningsassistenter sökes!

IFN söker två till tre forskningsassistenter med tillträde i augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Den sökande ska ha en magister- eller masterexamen i nationalekonomi eller ha påbörjat det andra året av masterprogrammet.


 

Alexander

Alexander Ljungqvist lämnar New York för svensk professur

Du har flyttat från New York och NYU Stern School of Business för att bli professor på Handelshögskolan. Vad är det som lockar med Handelshögskolan, Stockholm och Sverige?

Handelshögskolan är ett av världens ledande universitet inom mitt område, finansiell ekonomi, så det är självklart smickrande och frestande på samma gång att bli utnämnd till professor där. Under mina 25 år utomlands, först vid Oxford University och sen vid New York University, har Stockholm etablerats som en pulserande europeisk hub för startups, vilket är mycket spännande både från ett forskningsperspektiv och för Sveriges ekonomi.

Vad kommer du i första hand att forska om?

Just nu forskar jag inom ”household finance”, där jag använder mig av de rika mikrodata vi har tillgång till i Sverige. Individernas ekonomiska beslut har viktiga och kumulativa effekter på alla aspekter av ekonomin. På individnivå påverkas livstidsbesparingar. På makronivå påverkas länders sparande och inhemskt kapital, tillgångar som kan investeras i bland annat innovationer. De påverkar också likviditeten och prisbildningen på de finansiella marknaderna, vilket i sin tur påverkar kapitalbildning och företagsinvesteringar.

Du är sedan början av 2013 affilierad till IFN och forskar tillsammans med flera IFN-forskare. Har affilieringen spelat in i ditt beslut att flytta till Sverige?

Utan tvekan. Det är faktiskt tack vare IFN jag nu har flyttat tillbaka till Sverige. Som gammal skåning, Lundastudent och utlandssvensk hade jag egentligen ingen större erfarenhet av Stockholm. Men sedan 2013 har jag regelbundet besökt Stockholm för att forska på IFN. Jag har så småningom blivit väldigt förtjust i både Stockholm som stad att leva i och Sverige som land att vara verksam i som ekonom.

Hur kommer ditt samarbete med IFN att se ut i fortsättningen?

Jag har ett par projekt på gång på IFN som kommer att hålla mig sysselsatt i några år till. Jag tänker då särskilt på mitt samarbete med Martin Ljunge, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse, och ett nytt ekonomiskt forskningsnätverk i Norden som Lars Persson och jag ska lansera i sommar.

 

Kort och gott

Sorensen

Global Award 2018 

Olav Sorenson, Yale School of Management, har tilldelats Global Award for Entrepreneurship Research 2018. Han får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenörer verkar.

 

Malin

Malin Gardberg är ny affilierad forskare på IFN. Hon anställs på institutet från hösten 2018. Malin Gardberg är doktorand vid Erasmus University Rotterdam och Tinbergen Institute. Hon forskar bland annat om växelkurser på en global marknad och om hur ojämlikhet, finansiell integration och reformer påverkar exempelvis konsumtion.

 

Debatt och politik i urval


15feb

15 februari | Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, presenterade rapporten ”Hur fungerar kollektivavtalen?”. AER lyfter fram Tyskland som varnande exempel. Där har facklig anslutning fallit med nästan 30 procentenheter under de tre senaste decennierna. Det här visar att förändringar kan komma snabbt [även i Sverige], sa Calmfors.

Läs mer


11mars

11 mars | Henrik Jordahl höll ett föredrag om vinster i välfärden på Timbros Reformakademi som är en utbildning med inriktning mot ekonomiska reformer. Under utbildningens gång kommer fler IFN-forskare att föreläsa: Pär Holmberg, Andreas Bergh, Magnus Henrekson och Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN.
 

11mars-2.gif

11 mars | Måste samhället vara jämlikt för att vara rättvist, eller får samhället snarare större välstånd om vi tillåter större ekonomiska skillnader? Detta är den centrala frågan i programmet Idévärlden, SVT, där Andreas Bergh, IFN, argumenterar för att stora inkomstklyftor kan vara både rättvisa och försvarbara.

Se programmet
 

13mars

13 mars | Martin Andersson, BTH och affilierad till IFN, presenterade Att lära av staden (Entreprenörskapsforum), som han författat tillsammans med Johan P Larsson. Studien visar att ”det finns starka argument att beakta stadens betydelse”. En policy för regional utveckling bör utgå från nätverksstrukturer mellan stad och land.

 

14mars

14 mars | Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, deltog i en debatt i Kulturhuset i Stockholm. Titeln var ”Vilken skola vill vi ha efter valet 2018?”. I seminariet deltog även tidigare utbildningsminister Jan Björklund (L), nuvarande utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) med flera.
 

15mars

15 mars | Joacim Tåg presenterade en studie om varför det finns så få kvinnor i toppen i det svenska näringslivet för tjänstemän på Finansdepartementet. Forskarna visar att kvinnor med chans att bli chefer halkar efter sina manliga kolleger i samband med barnafödande. Åtgärder bör således fokusera på ett tidigt skede i karriären, förklarade Tåg.

 

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se