Övriga serier

Filarkiv Research Reports

Filarkiv Research Reports
Visa, ändra eller radera dokumentet 1991.Forskningsrapport nr 39 J Albrecht m.fl MOSES on PC

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1974.Forskningsrapport nr 1.Y.Åberg.Löneutvecklingen och dess bestämningsfaktorer inom träindustrin webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1975.Forskningsrapport nr 2.J.Facht.Emission Control Costs in Swedish Industry webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1975.Forskningsrapport nr 3.R.Rundfelt.Effektiv avkastning på aktier webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1976.Forskningsrapport nr 5.B.Swedenborg.Den svenska industrins investeringar i utlandet 1970-1974 webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1976.Forskningsrapport nr 6.T.Pousette.Efterfrågan på telefontjänster och telefoner webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1980.Forskningsrapport nr 7.G.Eliasson.Technical Change, Employment and Growth webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1980.Forskningsrapport nr 8.B.Carlsson.Technical Change and Productivity in Swedish Industry in the Post-War Period webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1980.Forskningsrapport nr 9.G.Eliasson.Electronics, Technical Change and Total Economic Peformance webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1980.Forskningsrapport nr 10.B.Carlsson.Internationell konkurrenskraft hos den svenska järn- och stålindustrin webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1980.Forskningsrapport nr 11.T.Nordström,B.-C.Ysander.Offentlig service och industriell tillväxt webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1982.Forskningsrapport nr 14.T.Eng.Framtida energikriser webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1981.Forskningsrapport nr 12.G.Eliasson,A.Klevmarken. Household Market and Non-Market Activities webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1983 Forskningsrapport nr 19 F Bergholm Svenska investeringar i maskiner och byggnader i utlandet 1974-1978 webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1983.Forskningsrapport nr 18.R.Murray,B.-C.Ysander.Kontrollen av kommunerna webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1983.Forskningsrapport nr 21.G.Normann.Skatter, löner och räntor webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1984.Forskningsrapport nr 26.G.Eliasson.De utlandsetablerade företagen och den svenska ekonomin webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1985.Forskningsrapport nr 27.J.Agell.Tax Reforms and Asset Markets webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1985.Forskningsrapport nr 28.L.Berg.Sparande, konsumtion, arbetskraftsutbud och beskattning webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1987.Forskningsrapport nr 29.N.H.Schager.Unemployment, Vacancy Durations and Wage Increases webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1987.Forskningsrapport nr 30.E.Mellander,L.Jansson.CONRAD webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1987.Forskningsrapport nr 31.R.Murray.Den offentliga sektorn - produktivitet och effektivitet webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1988.Forskningsrapport nr 33.G.Eliasson.The Knowledge Base of an Industrial Economy webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1988.Forskningsrapport nr 34.J.Dargay.Factor Demand in Swedish Manufacturing webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1989.Forskningsrapport nr 36.J.W.Albrecht.MOSES Code webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1989.Forskningsrapport nr 35.F.Bergholm.MOSES Handbook webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1991.Forskningsrapport nr 38.P.Braunerhjelm.Svenska underleverantörer och småföretag i det nya Europa webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1992 Forskningsrapport nr 40 J W Albrecht m fl MOSES Database webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1994.Forskningsrapport nr 41.G.Eliasson.Den högre utbildningens ekonomiska villkor och betydelse webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1991.Forskningsrapport nr 39.J.Albrecht m. fl.MOSES on PC webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1975.Forskningsrapport nr 4.U.Jakobsson.Norska och svenska modeller över personlig inkomstbeskatting webb

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se