Övriga serier

IUI Research Reports

IUI Research Reports är en avslutad serie som innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.

Eliasson, Gunnar (1994) Den högre utbildningens ekonomiska villkor och betydelse. Forskningsrapport nr 41. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Albrecht, James, Pontus Braunerhjelm, Gunnar Eliasson, Jörgen Nilson, Tomas Nordström och Erol Taymaz (1992), MOSES Database. Research Report No. 40. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Taymaz, Erol (1991), MOSES on PC: Manual, Initialization, and Calibration. Research Report No. 39. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Braunerhjelm, Pontus (1991), Svenska underleverantörer och småföretag i det nya Europa – Struktur, kompetens och internationalisering. Forskningsrapport nr 38. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Björklund, Anders (1989), Klassiska experiment inom arbetsmarknadspolitiken. Forskningsrapport nr 37. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Albrecht, James W. m.fl. (1989), MOSES Code. Research Report No. 36. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Bergholm, Fredrik (1989), MOSES Handbook. Research Report No. 35. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Dargay, Joyce (1988), Factor Demand in Swedish Manufacturing: Econometric Analyses. Research Report No. 34. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar (1988), The Knowledge Base of an Industrial Economy. Research Report No. 33. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar (1987), Technological Competition and Trade in the Experimentally Organized Economy. Research Report No. 32. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Murray, Richard (1987), Den offentliga sektorn – Produktivitet och effektivitet. Forskningsrapport nr 31. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Mellander, Erik och Leif Jansson (1987), CONRAD – A Maximum Likelihood Program for Estimation of Non-linear Simultaneous Equations Models. Research Report No. 30. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Schager, Nils Henrik (1987), Unemployment, Vacancy Durations and Wage Increases: Applications of Markov Processes to Labor Market Dynamics. Research Report No. 29. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Berg, Lennart (1985), Sparande, konsumtion, arbetskraftsombud och beskattning. En empirisk analys av hushållens beteende. Forskningsrapport nr 28. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Agell, Jonas (1985), Tax Reforms and Asset Markets. Research Report No. 27. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Eliasson, Gunnar (1984), De utlandsetablerade företagen och den svenska ekonomin. Forskningsrapport nr 26. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Åberg, Yngve (1984), Produktivitetsutvecklingen i industrin i olika OECD-länder 1953–1980. Forskningsrapport nr 25. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Pousette, Tomas (1983), Datakommunikation i företag. Forskningsrapport nr 24. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Jagrén, Lars (1983), OIII – Organisation, kostnader och säkerhet. En studie av produktivitetsutvecklingen i ett stort anläggningsprojekt. Forskningsrapport nr 23. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Carlsson, Bo och Enrico Deiaco (1983), Den eltunga industrins långsiktiga utveckling. Forskningsrapport nr 22. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

Normann, Göran (1983), Skatter, löner och räntor. En analys av skattesystemets inflationseffekter. Forskningsrapport nr 21. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Södersten, Jan och Thomas Lindberg (1983), Skatt på bolagskapital. Sverige i jämförelse med Storbritannien, USA och Västtyskland. Forskningsrapport nr 20. Stockholm: IUI.

Bergholm, Fredrik (1983), Svenska företags investeringar i maskiner och byggnader i utlandet 1974–1978 (med engelsk sammanfattning). Forskningsrapport nr 19. Stockholm: IUI.

Murray, Richard och Bengt-Christer Ysander (1983), Kontrollen av kommunerna. En översikt av svenska erfarenheter under efterkrigstiden av statlig kommunstyrning. Forskningsrapport nr 18. Stockholm: IUI.

Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1983), Bolagsskatt och investeringsvilja. Forskningsrapport nr 17. Stockholm: IUI.

Ysander, Bengt-Christer (1982), Resursfördelning i offentlig budget. Forskningsrapport nr 16. Stockholm: IUI.

Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), Industriföretagens sårbarhet. Forskningsrapport nr 15. Stockholm: IUI.

Eng, Tord (1982), Framtida energikriser. Forskningsrapport nr 14. Stockholm: IUI.

Lindström, Bertil (1981), Trycksaksmarknaden under 80-talet. Forskningsrapport nr 13. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar och Anders Klevmarken (1981), Household Market and Non-Market Activities. Research Program and Proposal. Research Report No. 12. Stockholm: IUI.

Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1980), Offentlig service och industriell tillväxt: perspektivskisser av svensk ekonomi 1950–2000. Forskningsrapport nr 11. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1980), Internationell konkurrenskraft hos den svenska järn- och stålindustrin och massa- och pappersindustrin med hänsyn till energikostnaden. Forskningsrapport nr 10. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1980), Electronics, Technical Change and Total Economic Performance. Research Report No. 9. Stockholm: IUI.

Carlsson, Bo (1980), Technical Change and Productivity in Swedish Industry in the Post-War Period. Research Report No. 8. Stockholm: IUI.

Eliasson, Gunnar (1980), Technical Change, Employment and Growth. Experiments on a Micro- to Macro model of the Swedish Economy. Research Report No. 7. Stockholm: IUI.

Pousette, Tomas (1976), Efterfrågan på telefontjänster och telefoner. En ekonometrisk studie. Forskningsrapport nr 6. Stockholm: IUI.

Swedenborg, Birgitta i samarbete med Bo Lindörn (1976), Den svenska industrins investeringar i utlandet 1970–1974. En preliminär rapport (Swedish Direct Investment Abroad 1970–1974). Forskningsrapport nr 5. Stockholm: IUI.

Jakobsson, Ulf (1975), Norska och svenska modeller över personlig inkomstbeskattning. Forskningsrapport nr 4. Stockholm: IUI.

Rundfelt, Rolf (1975), Effektiv avkastning på aktier. Forskningsrapport nr 3. Stockholm: IUI.

Facht, Johan (1975), Emission Control Costs in Swedish Industry. Research Report No. 2. Stockholm: IUI.

Åberg, Yngve (1974), Löneutvecklingen och dess bestämningsfaktorer inom träindustrin. Forskningsrapport nr 1. Stockholm: IUI.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se