Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2016

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


Övrigt på svenska - alfabetisk ordning i referensformat


2016-12-25 Svenska Dagbladet

Finns olika sätt att korsa ett hav

Johanna Möllerström

Efter åtta år i USA har min familj och jag bestämt oss för att pröva på livet i Europa. I början på hösten flyttade vi därför från Washington DC till Berlin. Och det är när jag sitter på flyget över Atlanten, med min knappt halvårsgamla yngsta dotter tryggt sovande i min famn, som det slår mig med full kraft: det finns hjärtskärande olika sätt att korsa hav på.


206-12-20 Dagens Nyheter

Upprepa inte 1930-talets försvarspolitiska misstag

Lars Calmfors

"Aldrig mer skulle landet stå så illa rustat som det gjorde när andra världskriget bröt ut. Men när kalla kriget tog slut glömdes den historiska läxan. Det försämrade säkerhetsläget kräver snabba åtgärder." skriver Lars Calmfors i en kolumn i Dagens Nyheter.


2016-12-04 Svenska Dagbladet

Nu debatterar vi julklappars värde igen

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida om hur motiverad kritiken mot konsumtionssamhället är. Han konstaterar att "den som lägger sina egna pengar på att köpa något åt sig själv är förmodligen en mer kritisk konsument än barn som lägger sina föräldrars pengar på att köpa julklappar åt andra".


2016-12-01 Branschföreningen för Onlinespel

Den svenska spelbranschen: förutsättningar för spelverksamhet inom landet

Henrik Jordahl och David Sundén

Den landbaserade och i Sverige reglerade spelmarknaden krymper medan onlinespelen fortsätter att växa. De utlandsreglerade företagen stod under 2015 för 55 procent av den svenska onlinespelmarknaden.

Den privata svenska spelbranschen har på 20 år växt till ett tjugotal företag med 7 300 anställda och en omsättning i Sverige efter utbetalda vinster på 4,4 miljarder kronor. De femton börsnoterade spelföretagen värderas tillsammans till 69 miljarder kronor.

Bland de svenska spelföretagens ägare finns förutom några av grundarna även svenska banker och fonder, samt AP-fonderna. Totalt uppgår AP-fondernas innehav i svenska och utländska spelbolag till ett värde av 3,8 miljarder kronor.

Förutsättningar för att lokalisera spelverksamhet till Sverige har påverkats av befintliga regleringar. Den aviserade omreglering av den svenska spelmarknaden kan på motsvarande sätt påverka lokaliseringsbeslut för lång tid framöver.
 


2016-10-19 Dagens Nyheter

Vad kan vi lära av Trump?

Lars Calmfors

I en krönika på ledarsidan i DN undrar Lars Calmfors, IFN, hur Donald Trump kunde bli presidentkandidat och hur kan han fortfarande kan ha 35–40 procents stöd? Calmfors förklarar att "Roten till Trumps framgång är ekonomisk-politiska misslyckanden. Ett sådant är den låne- och fastighetsprisbubbla i USA som ledde fram till den finansiella härdsmältan 2007–2008."


2016-10-11 Dagens Samhälle

Förhandla brett - eller med SD

Gabriel Heller Sahlgren

 "Det är bara för Alliansen att välja: förhandla över blockgränsen eller med SD. För så här kan vi inte ha det" skriver Gabriel Heller Sahlgren i en krönika i Dagens Samhälle. Han förklarar att Sverigedemokraterna inte bör släppas in i en regering. "Men det betyder inte att man kan ignorera dem [...] Landet måste regeras även under perioder då folket röstat fram partier som många inte tycker om."


2016-09-27 Dagens Samählle

Nya storföretag som Ericsson kräver reformer

Gabriel Heller Sahlgren

"Ericssons problem belyser samtidigt en fundamental svaghet i Sveriges ekonomi: dess beroende av äldre storföretag" skriver Gabriel Heller Sahlgren i en krönika i Dagens Samhälle. De behövs bland annat en reform av personaloptioner skriver han: "Forskning visar att länder med lägre personaloptionsskatt har fler entreprenörer och lockar till sig mer riskkapital."


2016-09-11 Svenska Dagbladet

Härskarteknik bör mötas med normkritik

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida: "På arbetsmarknaden borde det vara alla som vill arbeta ... I den svenska debatten syftar dock arbetsmarknadens parter på fackföreningarna och arbetsgivarna". Bergh förklarar att flyktinginvandrare som vill arbeta, men som inte är med i facket, erkänns  inte ens som en part på arbetsmarknaden. Vad är detta om inte härskarteknik?


2016-09-08 Svenska Dagbladet

Västerländsk kultur kan orsaka brott

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver i en op-ed på Svenska Dagbladets ledarsida om Steven Pinkers The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. "Lärdomen är att normer, och hur samhällets elit pratar om brottslighet, verkligen har en betydelse för hur våld uppstår" skriver Wennström.


2016-07-14 Dagens Nyheter

Fartblindheten på Riksrevisionen

Lars Calmfors

"Sammanfattningsvis har jag svårt att se Riksrevisionens rekryteringar som korruption. Det verkar i stället vara fråga om ett alltför fyrkantigt, snabbt och fartblint sätt att höja analysförmågan som lett helt fel och därför motverkar sitt syfte" skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsidor idag.


2016-07-03 Göteborgs-Posten

Övertygelse och ansvar i Brexitkrisens kölvatten

Gabriel Heller Sahlgren

I en sommarkolumn skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om Brexit. Han förklarar "att stängas ute från den inre marknaden är knappast ett reellt alternativ. Men tillgång till den kräver att landet godtar fri rörlighet och EU-regleringar, vilket Brexitörerna har lovat att avskaffa. Det kräver också EU-betalningar, som de har lovat att spendera på annat. Det blir därför svårt att ta sig ur detta utan full reträtt eller en dålig uppgörelse."


2016-06-28 Dagens Nyheter

Brexit och EU:s invandringskris

Lars Calmfors

Den avgörande faktorn bakom britternas vilja att lämna EU tycks vara motvilja mot arbetskraftsinvandringen från fattiga EU-länder. Det var inte främst fördjupningen utan utvidgningen av EU som utlöste Brexit, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på DN:s ledarsida.


2016-06-25 Dagens Samhälle

Populistiska protektionister är de stora vinnarna

Gabriel Heller Sahlgren

Ganriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle om Brexit: "Arma land! Det var min första tanke när resultaten från folkomröstningen började rullade in. Snart stod det klart att de verkliga vinnarna är populistiska krafter som gärna ser protektionismen breda ut sig i Europa. Bevare oss väl för vad som komma skall."


2016-06-17 Dagens Nyheter

Bara osäkerhet med Brexit

Lars Calmfors

Om Storbritannien lämnar EU får det negativa ekonomiska effekter, också för unionen. Men ännu mycket viktigare är riskerna för hela Europaprojektet. Det skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters hemsida.


2016-06-14 Dagens Samhälle

Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en krönika om britternas  omröstning om att vara kvar i EU eller ej: "Rapport efter rapport som har släppts under våren finner alla samma sak: att lämna EU skulle sannolikt ha negativa effekter på ekonomin i både Storbritannien och resten av unionen i stort. Geopolitiskt är det troligtvis bara Ryssland som skulle gynnas." Heller Sahlgren förklarar att Sverige sannolikt skulle drabbas hårt vid ett nej. "Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad".


2016-05-30 Svenska Dagbladet

Luleå – en del av den amerikanska södern

Andreas Bergh

Varför har Luleå kommun öppnat kontor i staden Austin i den amerikanska delstaten Texas, undrar Andreas Bergh, IFN, i en kolumn på SvD:s ledarsida. "Motiven som anges är så genomskinliga att invändningarna blir tramsigt uppenbara" skriver han och avslutar: "Om ett kontor i Austin är motiverat, varför stanna där? Ska Luleås företagare lämnas vind för våg av sin kommun i Europas finansiella centrum London, i Indiens IT-huvudstad Bangalore eller för den delen i Bogotas myller av gatuförsäljare? Det här kan bli hur stort (och dyrt) som helst."


2016-05-26 Svenska Dagbladet

Hillary Clintons vägval

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver på ledarsidan om valet av populistiska politiker i USA så väl som i Europa. Hon ger råd till Hillary Clinton: låt bli att försöka uppfostra Trumps väljare. "De politikerskeptiska Trumpsympatisörerna ogillar att bli uppfostrade av en medlem av det politiska etablissemanget – och än värre lär det bli om denna också råkar vara kvinna."


2016-05-03 Dagens Samhälle

Dubbel måttstock gör MP:s agerande antisemitiskt

Gabriel Heller Sahlgren

"Ingen får kränkas i identitetspolitikens värld – förutom judar. Denna dubbla måttstock gör Miljöpartiets agerande iögonfallande – och till syvende och sist faktiskt rätt antisemitiskt" skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle. Han skriver att kritik mot Israels politik inte är antisemitism: "Men det märkliga är att judar i det här fallet oftast behandlas annorlunda än andra grupper och minoriteter."


2016-04-19 Dagens Samhälle

Håll charlatanerna borta från skolan

Gabriel Heller Sahlgren

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad IFN, att "i skolans värld kan man tjäna stora pengar på att lura på politiker och lärare vilka metoder och hjälpmedel som helst – oavsett vad forskningen säger. Det mest populära just nu är individanpassade metoder som ska införlivas med hjälp av digitala hjälpmedel".


2016-04-05 Dagens Samhälle

Locka talanger med personaloptioner som i USA

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver i en kolumn i Dagens Samhälle att Sverige bör följa USA:s exempel vad gäller personaloptioner. Detta för att kvalificerad arbetskraft ska söker sig till innovativa företag – vilket krävs ifall vi lyckas producera nya arbeten i den globala konkurrensen.


2016-04-02 Svenska Dagbladet

Kritiska läsare avgör debattnivån

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på SvD:s ledarsida om avsaknaden av matematiska rimlighetsbedömningar i samhällsdebatten. Bergh efterlyser bättre spridda rättelser till artiklar med spektakulära men felaktiga uppgifter. Han påpekar att alternativet är en samhällsdebatt som domineras av "välformulerade debattörer som förvisso är säkra på vad de tycker, men som inte har lika bra koll på hur verkligheten faktiskt ser ut".


2016-03-06 Svenska Dagbladet

Frågor statsvetare borde ställa

Andreas Bergh

Det har uppstått en diskussion bland svenska statsvetare om folkets syn på flyktingmottagandet. Trots mängder av opinionsmätningar och data i frågan, är det inte helt enkelt att veta vad folk tycker.


2016-01-14 Svenska Dagbladet

Missbrukad tvångsretorik

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om hur många inom den politiska sfären beskriver olika reformer som ett tvång. det gäller bland annat pension och pappaledighet. "Det kanske största problemet med överanvändandet av tvångsbegreppet är den underförstådda synen på individens vilja och förmåga att ta ansvar."


2016 IFN

Folke Kristensson 1914–1993. Företagsekonom i gränsområdet till nationalekonomin

Lars-Gunnar Mattsson och Jan Valdelin

Denna essä är en omarbetad version av författarnas kapitel om Folke Kristensson i Engwall (1995). Essän baseras på skriftligt material samt på författarnas erfarenheter som elever, lärare och forskarstuderande knutna till D-sektionen vid Handelshögskolan vars chef Folke Kristensson var.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se