2016

Locka talanger med personaloptioner som i USA

2016-04-05 Dagens Samhälle

Författare: Gabriel Heller Sahlgren

Locka talanger med personaloptioner som i USA Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver i en kolumn i Dagens Samhälle att Sverige bör följa USA:s exempel vad gäller personaloptioner. Detta för att kvalificerad arbetskraft ska söker sig till innovativa företag – vilket krävs ifall vi lyckas producera nya arbeten i den globala konkurrensen.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Locka talanger med personaloptioner som i USA”. Dagens Samhälle, 5 april.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se