2016

Håll charlatanerna borta från skolan

2016-04-19 Dagens Samhälle

Författare: Gabriel Heller Sahlgren

Håll charlatanerna borta från skolan Gabriel Heller Sahlgren

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad IFN, att "i skolans värld kan man tjäna stora pengar på att lura på politiker och lärare vilka metoder och hjälpmedel som helst – oavsett vad forskningen säger. Det mest populära just nu är individanpassade metoder som ska införlivas med hjälp av digitala hjälpmedel".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Håll charlatanerna borta från skolan”. Dagens Samhälle, 19 april.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se