2016

Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna

2016-06-14 Dagens Samhälle

Författare: Gabriel Heller Sahlgren

Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en krönika om britternas  omröstning om att vara kvar i EU eller ej: "Rapport efter rapport som har släppts under våren finner alla samma sak: att lämna EU skulle sannolikt ha negativa effekter på ekonomin i både Storbritannien och resten av unionen i stort. Geopolitiskt är det troligtvis bara Ryssland som skulle gynnas." Heller Sahlgren förklarar att Sverige sannolikt skulle drabbas hårt vid ett nej. "Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna”. Dagens Samhälle, 14 juni.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se