2016

Upprepa inte 1930-talets försvarspolitiska misstag

206-12-20 Dagens Nyheter

Författare: Lars Calmfors

Upprepa inte 1930-talets försvarspolitiska misstag Lars Calmfors

"Aldrig mer skulle landet stå så illa rustat som det gjorde när andra världskriget bröt ut. Men när kalla kriget tog slut glömdes den historiska läxan. Det försämrade säkerhetsläget kräver snabba åtgärder." skriver Lars Calmfors i en kolumn i Dagens Nyheter.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Calmfors, Lars (2016), ”Upprepa inte 1930-talets försvarspolitiska misstag”. Dagens Nyheter, 20 december.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se