2016

Den svenska spelbranschen: förutsättningar för spelverksamhet inom landet

2016-12-01 Branschföreningen för Onlinespel

Författare: Henrik Jordahl och David Sundén

Den svenska spelbranschen: förutsättningar för spelverksamhet inom landet Henrik Jordahl och David Sundén

Den landbaserade och i Sverige reglerade spelmarknaden krymper medan onlinespelen fortsätter att växa. De utlandsreglerade företagen stod under 2015 för 55 procent av den svenska onlinespelmarknaden.

Den privata svenska spelbranschen har på 20 år växt till ett tjugotal företag med 7 300 anställda och en omsättning i Sverige efter utbetalda vinster på 4,4 miljarder kronor. De femton börsnoterade spelföretagen värderas tillsammans till 69 miljarder kronor.

Bland de svenska spelföretagens ägare finns förutom några av grundarna även svenska banker och fonder, samt AP-fonderna. Totalt uppgår AP-fondernas innehav i svenska och utländska spelbolag till ett värde av 3,8 miljarder kronor.

Förutsättningar för att lokalisera spelverksamhet till Sverige har påverkats av befintliga regleringar. Den aviserade omreglering av den svenska spelmarknaden kan på motsvarande sätt påverka lokaliseringsbeslut för lång tid framöver.
 


Referens:

Jordahl, Henrik och David Sundén (2016), Den svenska spelbranschen: förutsättningar för spelverksamhet inom landet. Stockholm: Branschföreningen för Onlinespel. 15 s.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se