2016

Kritiska läsare avgör debattnivån

2016-04-02 Svenska Dagbladet

Författare: Andreas Bergh

Kritiska läsare avgör debattnivån Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på SvD:s ledarsida om avsaknaden av matematiska rimlighetsbedömningar i samhällsdebatten. Bergh efterlyser bättre spridda rättelser till artiklar med spektakulära men felaktiga uppgifter. Han påpekar att alternativet är en samhällsdebatt som domineras av "välformulerade debattörer som förvisso är säkra på vad de tycker, men som inte har lika bra koll på hur verkligheten faktiskt ser ut".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Bergh, Andreas (2016), ”Kritiska läsare avgör debattnivån”. Svenska Dagbladet, 2 april.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se