2016

Folke Kristensson 1914–1993. Företagsekonom i gränsområdet till nationalekonomin

Denna essä är en omarbetad version av författarnas kapitel om Folke Kristensson i Engwall (1995). Essän baseras på skriftligt material samt på författarnas erfarenheter som elever, lärare och forskarstuderande knutna till D-sektionen vid Handelshögskolan vars chef Folke Kristensson var.


Referens:

Mattsson, Lars-Gunnar och Jan Valdelin (2016), "Folke Kristensson 1914–1993. Företagsekonom i gränsområdet till nationalekonomin". Stockholm: IFN.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se