2016

Övrigt på svenska - alfabetisk ordning i referensformat

Kronologisk lista i standardformat


Bergh, Andreas (2016), ”Missbrukad tvångsretorik”. Svenska Dagbladet, 14 januari.

Bergh, Andreas (2016), ”Frågor statsvetare borde ställa”. Svenska Dagbladet, 6 mars.

Bergh, Andreas (2016), ”Kritiska läsare avgör debattnivån”. Svenska Dagbladet, 2 april.

Bergh, Andreas (2016), ”Luleå – en del av den amerikanska södern”. Svenska Dagbladet,30 maj.

Bergh, Andreas (2016), ”Härskarteknik bör mötas med normkritik”. Svenska Dagbladet, 11 september.

Bergh, Andreas (2016), ”Nu debatterar vi julklappars värde igen”. Svenska Dagbladet, 4 december.

Calmfors, Lars (2016), ”Bara osäkerhet med Brexit”. Dagens Nyheter, 17 juni.

Calmfors, Lars (2016), ”Brexit och EU:s invandringskris”. Dagens Nyheter, 28 juni.

Calmfors, Lars (2016), ”Fartblindheten på Riksrevisionen”. Dagens Nyheter, 14 juli.

Calmfors, Lars (2016), ”Vad kan vi lära av Trump?”. Dagens Nyheter, 19 oktober.

Calmfors, Lars (2016), ”Upprepa inte 1930-talets försvarspolitiska misstag”. Dagens Nyheter, 20 december.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Locka talanger med personaloptioner som i USA”. Dagens Samhälle, 5 april.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Håll charlatanerna borta från skolan”. Dagens Samhälle, 19 april.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Dubbel måttstock gör MP:s agerande antisemitiskt”. Dagens Samhälle, 3 maj.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna”. Dagens Samhälle, 14 juni.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Populistiska protektionister är de stora vinnarna”. Dagens Samhälle, 25 juni.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Övertygelse och ansvar i Brexitkrisens kölvatten”. Göteborgs-Posten, 3 juli.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Nya storföretag som Ericsson kräver reformer”. Dagens Samhälle, 27 september.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), ”Förhandla brett - eller med SD”. Dagens Samhälle, 11 oktober.

Jordahl, Henrik och David Sundén (2016), Den svenska spelbranschen: förutsättningar för spelverksamhet inom landet. Stockholm: Branschföreningen för Onlinespel. 15 s.

Mattsson, Lars-Gunnar och Jan Valdelin (2016), "Folke Kristensson 1914–1993. Företagsekonom i gränsområdet till nationalekonomin". Stockholm: IFN.

Möllerström, Johanna (2016), ”Hillary Clintons vägval”. Svenska Dagbladet, 26 maj.

Möllerström, Johanna (2016), ”Finns olika sätt att korsa ett hav”. Svenska Dagbladet, 25 december.

Wennström, Johan (2016), ”Västerländsk kultur kan orsaka brott”. Svenska Dagbladet, 9 september.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se