Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2017

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


Övrigt på svenska - alfabetisk ordning i referensformat


2017-12-20 Børsen

Offentlige gaver, nej tak

Christian Bjørnskov

De fleste mennesker og politikere elsker gaver. De har derfor svært ved at forstå, at de fleste økonomer i bund og grund er skeptiske overfor gaver. Økonomer har ikke Ebenezer Scrooge som forbillede, men er tvunget til at spørge, hvem der ved nok om modtageren til at ramme rigtigt med gaverne.


2017-12-08 Børsen

Tobaksregulering ender i et styrt

Christian Bjørnskov

Fortæller man almindelige borgere, at cykelhjelme slet ikke hjælper, vil de fleste nok stirre i vantro. Den samme reaktion er almindelig, når man fortæller folk, at nye tobaksreguleringer faktisk hjælper tobaksindustrien. Det er dog konklusionerne i et nyt amerikansk studie af Jersey, hvor man har gjort cykelhjelme obligatoriske, og en ny bog om adfærdspolitik.


2017-11-22 Børsen

Reaktion på skatteunddragelse afslører naiv tro

Christian Bjørnskov

For nogen tid siden rullede den såkaldte Paradise Papers-sag, hvor en omfattende læk hos et advokatfirma baseret i Bermuda endnu en gang fik politikere og medier til at forarges. Paradise Papers har genåbnet diskussionen fra Panama Papers-sagen om, at adskillige stater går glip af skatteindtægter, når særligt velhavende borgere flytter indkomst og formuer i det, der påstås er skattely.


2017-11-16 Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad

Vad fan, får vi in mer pengar?

Andreas Bergh

I en krönika skriver Andreas Bergh i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad om Paradisläckan – och om varför både högern och vänstern har dragit fel slutsatser.


2017-11-09 Børsen

Socialismen er endnu dårligare end vi troede

Christian Bjørnskov

I disse dage er det 100 år siden, at Lenin tog magten ved et statskup i Rusland, Den russiske revolution, som kuppet kaldes, førte til undertrykkelse, menneskelig tragedie og omfattende fattigdom i dele af Europa og hele Kaukasus. Mens en hel generation af unge, født efter Berlinmurens fald, har mistet fornemmelsen for problemerne, understreger ny forskning omhyggeligt, hvor uproduktive de socialistiske eller kommunistiske økonomier var. Den afslører også, hvorfor det ikke gik endnu værre i Østeuropa.


2017-10-31 IFN

Jan Wallander i Värmlandsskogarna

Benny Carlsson och Mats Lundahl

I vår bok Ett forskningsinstitut växer fram ägnar vi ett kapitel åt Jan Wallanders doktorsavhandling Flykten från skogsbygden. Avhandlingen analyserar migrationsströmmarna ut ur och in i skogskommunerna i Värmland i mitten på 1940-talet. Den skrevs på uppdrag av Uddeholmsbolaget, som vid den tiden hade problem med att hålla sin arbetskraft kvar i skogen.


2017-10-26 Børsen

I Danmark kostar højere skat samfundet penge

Christian Bjørnskov


2017-09-27 Børsen

Der er ingen europæisk offentlig mening

Christian Bjørnskov

Forleden holdt EU's kommissionsformand Jean-Claude Juncker den årlige "State of the Union" tale. Flere kommentatorer har allerede bemærket lighederne mellem Juncker og Komiske Ali - Iraks udenrigsminister, der roste landets forsvar, mens bomberne faldt over Bagdad bag ham. Juncker synes på samme måde at fornægte den virkelighed, han står i.


2017-09-14 Børsen

Individualisme er godt for hele samfundet

Christian Bjørnskov

I den politiske debat sidestilles individualisme ofte med egoisme: Hvis man ikke opfatter sig selv som en del af kollektivet, tror mange, at man nødvendigvis må være egoist. Politikere fra højre til venstre hylder også kollektivistiske normer og påstår, at individualisme blandt borgerne truer velfærdsstatens overlevelse.


2017-08-31 Børsen

Politikere køber stemmer med forloren velfærd

Christian Bjørnskov

Linjerne tegner sig til efterårets finanslovsforhandlinger. Liberal Alliance har forladt sine krav til egentlige reformer og synes at have stillet sig tilfreds med mere symbolske omlægninger. På samme tid lyder der krav fra S og DF om større offentlige udgifter. De to store socialdemokratiske partier vil ikke acceptere skattelettelser og vil i stedet bruge flere skattekroner på "velfærd". Det samme vil regeringen sådan set.


2017-08-16 Børsen

Skepsis over for frihandel er dybt ulogisk

Christian Bjørnskov

Linjerne tegner sig til efterårets finanslovsforhandlinger. Liberal Alliance har forladt sine krav til egentlige reformer og synes at have stillet sig tilfreds med mere symbolske omlægninger. På samme tid lyder der krav fra S og DF om større offentlige udgifter. De to store socialdemokratiske partier vil ikke acceptere skattelettelser og vil i stedet bruge flere skattekroner på "velfærd". Det samme vil regeringen sådan set.


2017-08-02 Børsen

Mistillid til politikere er sundt for demokratiet

Christian Bjørnskov

Et af årets temaer i den politiske debat, der næsten med sikkerhed fortsætter efter sommeren, er danskernes tillid til de folkevalgte og deres partier. En række politikere har beklaget borgernes lave tillid til dem selv og Folketinget og diskuteret, hvordan man overbeviser danskerne til at stole mere på de folkevalgte. Set fra politikernes side er det forståeligt at ønske mere tillid, men set fra samfundets side ser diskussionen helt anderles ud.


2017-07-19 Børsen

Disse regler bør aldrig ignoreres i handelsaftaler

Christian Bjørnskov

Der bliver talt meget om handelspolitik for tiden, og vælgerne i mange lande er blevet mere skeptiske overfor frihandel. Det meste af diskussionen, der for økonomer ofte forekommer temmelig uinformeret, handler om toldsatser på særlige varer og lønninger i særlige sektorer.


2017-07-05 Børsen

Ny lufthavnsplan er infrastrukturel nonsens

Christian Bjørnskov

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) præsenterede forleden dag regeringens nye luftfartsstrategi, der trods ministerens partitilhør er alt andet end liberal. Et hovedpunkt i strategien er, at ministeren mener, at Københavns Lufthavne skal drive sin forretning på en anden måde. Den særlige måde, staten regulerer lufthavnen, tillader, at den også effektivt blander sig i driften gennem detailreguleringer. Set fra en samfundsøkonomisk vinkel er den slags industripolitik, som Olesen planlægger at bedrive, en meget dårlig idé.


2017-07-05 Norrbottens-Kuriren

En dinosaurie i mediesamhället

Henrik Jordahl

I en krönika i Norrbottens-Kuriren skriver Henrik Jordahl, IFN, om att till våra nya tittarvanor till trots (att han valt bort SVT) så envisas Radiotjänst i Kiruna med att skicka sina fakturor. Han menar att "SVT har blivit en dinosaurie i dagens individanpassade mediesamhälle."


2017-06-21 Børsen

Voldsomt energiforbrug er kinesisk akilleshæl

Christian Bjørnskov

Der tales meget om Kina i disse år, og hvordan det er ved at blive "hele verdens fabrik". Afhængig af, hvem man taler med, er Kina enten en alvorlig økonomisk trussel eller et væld af muligheder. Uanset hvordan man ser Kina, hænger ens syn dog på, at landet faktisk udvikler sig hurtigt og kan blive ved med det. Meget peger nu på, at det bestemt ikke er sandsynligt.


2017-06-09 Svenska Dagbladet

Den obekväma tystnaden i hissen

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, Humboldt-Universität och affilierad till IFN, skriver under vinjetten Vykortet på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon skriver om oklara regler för om man säger du eller ni i Tyskland. "Det är ett väldigt bra exempel på hur ineffektivt det blir när spelreglerna är oklara".


2017-06-08 Børsen

Tro aldrig at seriøse økonomer er profeter

Christian Bjørnskov

Der har på det seneste kørt en diskussion om konsekvenserne af automatisering og indførelsen af robotter og "intelligent" teknologi i samfundet. Nogle argumenterer endda, at borgerløn er nødvendig, fordi mange mennesker bliver overflødige, når deres job bliver automatiserede. Debatten er dog svært forvirret og mange argumenter er tæt på rent nonsens. Modargumentet, at så må økonomerne forklare, hvor de nye job bliver skabt, kræver endda, at økonomer er profeter.


2017-05-11 Børsen

Flere kommer i job hvis politikerne gør mindre

Christian Bjørnskov

Det er velkendt, at flygtninge og indvandrere, ligesom mange unge i Sydeuropa, danske småbørnsmødre og borgere tæt på pensionsalderen har sværere ved at finde job end andre. Mange politikere søger derfor efter, hvordan man kan gøre mere for disse grupper. Ny forskning peger på, at hele idéen er misforstået.


2017-04-28 Aftenposten

Anarki forseglet jødenes skjebne

Johan Wennström

"Statssammenbrudd kan forklare mekanismene også bak den norske jødeutryddelsen"  så sammanfattar norska Aftenposten ett debattinlägg av Johan Wennström, IFN. En längre version av artikeln har tidigare publicerats på DN Kultur.


2017-04-26 Svenska Dagbladet

Så övergav M sina ideal kring moderskapet

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om surrogatmödraskap. Han förklarar att M nu accepterar även kommersiellt surrogatmoderskap: "Ytterst har Moderaterna närmat sig den socialdemokratiska folkhemsvisionen av staten som en familj och av välfärdspolitiken som en främjare av trygghet och frihet. Därmed är det inte bara moderatens, utan allas våra existentiella villkor som har svikits."


2017-04-25 Dagens Nyheter

Jobbmålen behöver vässas mer

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, förklarar i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida att "ekonomiskpolitiska mål bör vara relevanta och svåra att manipulera. Regeringens jobbmål uppfyller inte kriterierna. Det gör inte heller Moderaternas nya mål, även om de kommer närmare".


2017-04-20 Børsen

Lær at forstå hvorfor vi skal deles om arbejdet

Christian Bjørnskov

I går var en særlig festdag for mange nationaløkonomer. For 200 år siden - 19. april 1817 - udkom David Ricardos "On the Principles of Political Economy and Taxation", hvor han introducerede teorien om komparative fordele. Ricardo beskrev ikke blot en af de fundamentale mekanismer bag international arbejdsdeling, men var dermed også en af de første til at forstå konsekvenserne af de regeringsfejl, som stadig plager den moderne verden.


2017-04-16 Svenska Dagbladet

När den förutsägbara och stabila modellen är problemet

Andreas Bergh

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, att trots att både fack och arbetsgivare är nöjda med det nya industriavtalet så finns problem: "Eftersom facken gärna prioriterar höjda lägstalöner och arbetsgivarna vill hålla nere de totala lönekostnaderna, har resultatet av många års kompromissande blivit en arbetsmarknad där höga lägstalöner kombineras med dålig löneutveckling under karriären."


2017-04-07 Svenska Dagbladet

Att få vara med när historia skrivs

Johanna Möllerström

Under vinjetten Vykortet på SvD:s ledarsida skriver Johanna Möllerström, affilierad till IFN, om hur hon och hennes familj känt historien vingslag när de bevittnade en raketuppskjutningen på Cape Canaveral i Florida.


2017-03-30 Børsen

Vis respekt for de handlende - så bliver vi rige

Christian Bjørnskov

Danmark er en handelsnation og har været det i århundreder. Vores velstand er grundlagt på handel med resten af verden, og flere af vores store virksomheder lever af at håndtere andre landes handel. Vores underskov af småhandlende og mindre virksomheder skaber også tusinder af arbejdspladser og en fleksibilitet, som andre lande mangler


2017-03-15 Børsen

Drop myten om den jobskabende infrastruktur

Christian Bjørnskov

Politikere elsker at bygge og at stå i spidsen for store projekter. De signalerer, at politikerne har visioner, og særligt infrastruktur er synlige manifestationer af politikernes visionære handlekraft.


2017-03-02 Børsen

Obama og Bush gjorde Trump mere magtfuld

Christian Bjørnskov

Med Donald Trump i det Hvide Hus, en stadig mere autokratisk Recep Tayyip Erdo?an i Ankara og Vladimir Putin i Kreml, der synes at drømme om et nyt Sovjet, mangler verden ikke potentielt farlige ledere. Europæisk politik og forretningsliv genlyder da også af advarsler. Spørgsmålet, man må stille, er dog, hvornår regeringsledere betyder særligt meget?


2017-02-16 Børsen

Her er fremtidens nye store markeder

Christian Bjørnskov

Mens mange danskere nok foretrækker at investere deres penge sikkert, vil de fleste også have det højest mulige afkast. Investorer med risikovillig kapital leder således efter de nye "emerging markets", dvs. de lande, der har store markeder med særligt gode fremtidige udsigter. Et af de mest omdiskuterede spørgsmål er derfor, hvilke økonomier i verden der for tiden er de mest oversete succeser?


2017-02-21 Dagens Samhälle

Friheten hotas av för mycket jämlikhet

Gabriel Heller Sahlgren

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att hotet mot demokratin i väst idag är, "likt så många gånger tidigare i vår historia kommer den från människor som vill köra över dessa institutioner i folkets namn. Och ser vi inte upp är risken stor att de återigen kommer att lyckas".


2017-02-02 Børsen

Særbehandling er hverdag i velfærdsstaten

Christian Bjørnskov

I december og januar har den såkaldte Atea-sag udspillet sig. Medarbejdere fra bl.a. Københavns Kommune, DSB og Udenrigsministeriet er idømt fængselsdomme for at have modtaget bestikkelse, mens politiet stadig efterforsker flere sager. Der er særlig opmærksomhed omkring det, der ligner bekymrende tætte og langvarige kontakter mellem enkelte firmaer og vigtige medarbejdere i Region Sjælland.


2017-01-26 Børsen

Handelsbalancen er problemet

Christian Bjørnskov

I Børsen 25. januar påpegede Frank Øland, at danskerne investerer langt mere i udlandet, end udlandet investerer i Danmark. Det er korrekt, at det, man kan kalde vores investeringsbalance – saldoen på nationalregnskabets kapitalposter – er meget negativ, men Øland argumenterede også, at en del af problemet skyldes vores særlige pensionssystem.


2017-01-10 Dagens Samhälle

Så blir britternas död svenskarnas bröd

Gabriel Heller Sahlgren

"För att maximera Sveriges möjligheter i samband med brexit måste vi se över vårt företagsklimat." Det skriver gabriel heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle. Heller Sahlgren skriver: "Målet måste vara att få så många företag i Storbritannien som möjligt – både svenska och internationella – att flytta verksamhet till just Sverige."


2017-01-05 Børsen

De lavtlønnede er globaliseringens vindere

Christian Bjørnskov

I politiske debatter tales der ofte om virkningerne på fordelingen af arbejdspladser, lønnen og hvilke grupper, der vinder og taber. Efterårets mærkværdige debat om globaliseringens angivelige tabere illustrerede situationen, da fokus blev lagt på, hvilke grupper der kunne miste deres arbejde, og hvem der kunne få mindre i løn.


2017, IFN

Bo Axell 1945–​2006

Mats Persson och Claes-Henric Siven

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se